Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 09 lutego 2021 roku

Komisja Rozwoju, Promocji, Turystyki                                                                 Kłodzko, 3 luty 2021 roku

i Ochrony Środowiska

ORG.BR.0012.14.2021.BR2

              Radni,

Członkowie Komisji

Rozwoju, Promocji, Turystyki

i Ochrony Środowiska

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 09 lutego 2021 roku, o godz. 14.00 posiedzenie Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842. ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek obrad:

 

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały, przewidzianego w porządku obrad II sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Kłodzkiego, w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wsparcia branży turystycznej w Powiecie Kłodzkim w związku z epidemią COVID-19.

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920.).

 

Z poważaniem

                                                                                                          Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                                      Adam Łącki

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 865 75 31

e-mail:

            rada@powiat.klodzko.pl