Logo facebook
04 grudnia 2021
Barbary, Hieronima, Krystiana
-2 °C
scroll
Szczeliniec WIelki

Projekt "Żyjemy razem"

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpeg

„Żyjemy razem” to czesko-polski projekt promocyjny dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, który jest realizowany w latach 2018-2020. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gmin Orlicko, pozostali partnerzy projektu to: Powiat Kłodzki, Stowarzyszenie Orlicko i Podorlicko oraz Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w przygranicznym regionie orlicko-kłodzkim poprzez realizację wspólnych działań skierowanych do lokalnych społeczności, mających na celu ich dalszą współpracę. Działania projektu zmierzają do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym jak również współpracy społeczeństwa obywatelskiego. Projekt ukierunkowany jest na rozwój współpracy, transfer
 i rozpowszechnianie wiedzy na poziomie lokalnym i regionalnym, przy zaangażowaniu mieszkańców i lokalnych społeczności obszaru przygranicznego. Poprzez wspólne działania społeczne, kulturalne i inne, przyczyniające się do wzajemnego poznawania i zrozumienia,
a także poprzez wspólne spotkania zostanie podniesiony poziom wzajemnego poznania, zrozumienia i zaufania między członkami społeczności lokalnych po obu stronach granicy.
W ramach projektu przewidziano szereg działań min. konferencje, kursy językowe, portal  internetowy oraz wydawnictwa promocyjne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska 

 

 

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 14-02-2020 14:50
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 14-02-2020 14:53
scroll

NA SKRÓTY

Prev