Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 21 maja 2021 roku

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji                                                    Kłodzko, 17 maja 2021 roku

ORG.BR.0012.34.2021.BR1

 

 

Radni,

Członkowie

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 21 maja 2021 roku, o godz. 10.30 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosku i Petycji Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawyz dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Analiza, przeprowadzenie czynności wyjaśniających i przygotowanie dla rady opinii wraz z uzasadnieniem w temacie rozpatrzenia skargi z dnia 22 kwietnia 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.
  3. Analiza, przeprowadzenie czynności wyjaśniających i przygotowanie dla rady opinii wraz z uzasadnieniem w temacie rozpatrzenia skargi z dnia 26 kwietnia 2021 roku na Starostę Kłodzkiego.
  4. Sprawy różne:
  1. przyjęcie protokołu nr 1/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20 stycznia 2021 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

                                                              Z poważaniem

   Przewodnicząca Komisji

                Anita Piszko

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Marta Paprocka

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 8 657 531

e-mail:

            rada@powiat.klodzko.pl