Logo facebook
04 grudnia 2021
Barbary, Hieronima, Krystiana
-2 °C
scroll
Widok na Pasterkę

Projekt "Widoki na pogranicze kłodzko-orlickie"

Logo Unii Europejskiej, EFRR oraz Euroregionu Glacensis

Projekt "Widoki na pogranicze kłodzko-orlickie"

nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002675
Główny cel projektu:
Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym poprzez postrzeganie ziemi kłodzkiej i ziemi orlickiej jako wspólnego obszaru promocyjnego.
Partnerzy projektu: Powiat Kłodzki i Sdružení obcí Orlicko
Termin realizacji: 01.04.2021-31.03.2022
Całkowita wartość projektu: 21 673 Euro
Wartość dofinansowania z EFRR: 18 422 Euro

Projekt polega na przedstawieniu lokalnej społeczności ziemi kłodzkiej i orlickiej jako obszaru wspólnego. Bazuje na sile oddziaływania podróżników-blogerów, którzy będą oprowadzać po regionie. Ich wyprawy zostaną przedstawione w filmach o turystyce aktywnej lub kulturowej. Filmy będą emitowane w lokalnej telewizji, na YouTub i promowane na stronach internetowych i portalach społecznościowych. Mieszkańcy pogranicza będą zachęcani do odwiedzania pokazanych miejsc i dzielenia się wrażeniami.

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A
Republika Czeska-Polska 2014-2020za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 17-05-2021 14:06
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 17-05-2021 14:09
scroll

NA SKRÓTY

Prev