Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Obywatelski - 2022 rok

W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane projekty dotyczące wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach powiatu zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 poz. 920 t. j.).

Łączna kwota przeznaczona z budżetu Powiatu Kłodzkiego na budżet obywatelski w roku 2022 wynosi 150 000 zł.

Koszt jednego zgłoszonego zadania w ramach budżetu obywatelskiego musi być większy niż 5 000 zł i nie może przekroczyć 15 000 zł.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego zostały zawarte w Uchwale Nr VI/44/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego (uchwała załączona poniżej).

HARMONOGRAM KONSULTACJI

L.p.

Opis czynności

Termin

1.

Kampania informacyjno - promocyjna.
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wysokości środków na realizację budżetu obywatelskiego w 2022 r., w tym minimalnej i  maksymalnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację jednego zadania oraz o terminie zgłaszania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na 2022 r.

od 1 lipca 2021 r. do 18 lipca 2021 r.

2.

Składanie przez mieszkańców propozycji zadań do projektu budżetu na 2022 rok w ramach budżetu obywatelskiego

od 19 lipca 2021 r. do 10 września 2021 r.

3.

Weryfikacja zgłoszonych propozycji przez Zespół Weryfikacyjny

do 29 września 2021 r.

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości zweryfikowanej listy zadań

do 29 września 2021 r.

5.

Składanie odwołań od wyników weryfikacji 
o niedopuszczeniu projektu pod głosowanie do Zarządu Powiatu Kłodzkiego

do 8 października 2021 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego listy zadań które zostaną poddane pod głosowanie

do 22 października 2021 r.

7.

Głosowanie nad propozycjami zadań

od 25 października 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

8.

Weryfikacja oddanych głosów i liczenie głosów ważnych

do 10 grudnia 2021 r.

9.

Ogłoszenie wyników konsultacji

do 24 grudnia 2021 r.

10.

Realizacja projektów

od 1 lutego 2022 r. do 15 grudnia 2022 r.