Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZPAiB.6740.9.23.2021

Strona archiwalna

 

PDFZPAiB.6740.9.23.2021 1.pdf
PDFZPAiB.6740.9.23.2021 2.pdf
PDFZPAiB.6740.9.23.2021 3.pdf


Jan Małgorzata Mroczka

Budowa budynku rekreacji indywidualnej z budynkiem gospodarczym wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscem gromadzenia odpadów,terenem utwardzonym oraz niezbędną infrastruktura techniczną

Lądek Zdrój Wrzosówka dz. 54/22

PDFObwieszczenie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.pdf