Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZPAIB.6740.14.43.2021

Ireneusz Bors

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego jednolokalowego w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym WLZ

Stara Morawa dz. nr: 62

PDFObwieszczenie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.pdf

Decyzja nr 8/XIV/B/2022 z dnia 15.02.2022r.

PDFInformacja Starosty Kłodzkiego o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z dnia 23.02.2022.pdf