Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karty opisu usług - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

PDFOŚR-1 - Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów rosnących na gruntach będących własnością gminy.pdf

PDFOŚR-2 - Wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców.pdf
PDFOŚR-3 - Wydawanie kart wędkarskich.pdf

PDFOŚR-5 - Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej.pdf

PDFOŚR-6 - Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.pdf

PDFOŚR-7 - Ustalenie kierunków rekultywacji gruntów zdegradowanych.pdf
PDFOŚR-8 - Zezwolenie na zbieranie odpadów.pdf
PDFOŚR-9 - Zezwolenie na przetwarzanie odpadów.pdf
PDFOŚR-12 - Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.pdf
PDFOŚR-13 - Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu.pdf
PDFOŚR-14 - Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.pdf
PDFOŚR-15 - Wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu, bądź decyzją art. 19 Ust. 3 Ustawy o lasach.pdf

PDFOŚR-20 - Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.pdf
PDFOŚR-21 - Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy lub pyły do powietrza.pdf
PDFOŚR-22 - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.pdf
PDFOŚR-23 - Udzielanie pozwoleń zintegrowanych.pdf