Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacje publiczne

 

idSpis informacji publicznych
252OGŁOSZENIE STAROSTY KŁODZKIEGO
w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, polegającej na uzupełnieniu baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych: Karpno, Kąty Bystrzyckie, Konradów, Lutynia, Orłowiec, Radochów, Skrzynka, Stójków, Trzebieszowice, Wojtówka, Wrzosówka, położonych w jednostce ewidencyjnej Lądek-Zdrój obszar wiejski ID 020808_5 w powiecie kłodzkim.

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Artur Bogusz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Bogusz
Autor ostatniej poprawki:   Artur Bogusz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Bogusz
ilość wyświetleń:   10
data wytworzenia informacji:  21.12.2016
data wprowadzenia do BIP:  18.07.2018 14:02
data weryfikacji:   18.07.2018 14:15
data ostatniej zmiany:   18.07.2018 14:15 Rejestr zmian
252OGŁOSZENIE STAROSTY KŁODZKIEGO
w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, polegającej na uzupełnieniu baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych: Krosnowice /020807_2.0011/, Starków /020807_2.0026/, Stary Wielisław /020807_2.0028/ położonych w jednostce ewidencyjnej Kłodzko - gmina ID 020807_2 w powiecie kłodzkim.

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Artur Bogusz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Bogusz
Autor ostatniej poprawki:   Artur Bogusz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Bogusz
ilość wyświetleń:   5
data wytworzenia informacji:  22.12.2017
data wprowadzenia do BIP:  18.07.2018 14:14
data weryfikacji:   18.07.2018 14:14
data ostatniej zmiany:   18.07.2018 14:14 Rejestr zmian
233Przetarg nieograniczony powyżej 221 tys. euro
Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków i pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w kłodzku i jednostek organizacyjnych powiatu kłodzkiego

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Piotr Zilbert
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Piotr Zilbert
Autor ostatniej poprawki:   Piotr Zilbert
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Piotr Zilbert
ilość wyświetleń:   47
data wytworzenia informacji:  18.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  18.07.2018 11:38
data weryfikacji:   18.07.2018 11:39
data ostatniej zmiany:   21.07.2018 20:09 Rejestr zmian
294Ogłoszenie Starosty Kłodzkiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Szymczak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Szymczak
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Szymczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Szymczak
ilość wyświetleń:   11
data wytworzenia informacji:  18.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  18.07.2018 11:22
data weryfikacji:   18.07.2018 11:24
data ostatniej zmiany:   18.07.2018 11:24 Rejestr zmian
231Obwieszczenie
Obwieszczenie Starosty Kłodzkiego

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Trafisz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Rzewuska
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Rzewuska
ilość wyświetleń:   31
data wytworzenia informacji:  16.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  16.07.2018 10:19
data weryfikacji:   16.07.2018 10:21
data ostatniej zmiany:   16.07.2018 10:21 Rejestr zmian
233Zarządzenie Nr 49/2018 Starosty Kłodzkiego z dnia 6 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2018 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Szkutnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   56
data wytworzenia informacji:  06.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  11.07.2018 12:07
data weryfikacji:   11.07.2018 12:08
data ostatniej zmiany:   11.07.2018 12:08 Rejestr zmian
225Ostateczna informacja pokontrolna z kontroli projektu nr RPDS.07.02.01-02-0005/16

Wydział: Oświaty (OSW)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Zespół Kontrolujący: Łukasz Duszyński, Urszula Bańczak, Dyrektor Wydziału Kontroli RPO - Przemysław Puchalski, Kierownik Działu Weryfikacji Zamówień Publicznych - Marek Aleksandrowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   35
data wytworzenia informacji:  04.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  11.07.2018 11:10
data weryfikacji:   11.07.2018 11:12
data ostatniej zmiany:   11.07.2018 11:12 Rejestr zmian
295Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych/uczniowskich klubów sportowych

Wydział: Samodzielne Stanowisko ds. Kultury Fizycznej i Sportu (KFS)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Joanna Szkutnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Szkutnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   39
data wytworzenia informacji:  10.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  10.07.2018 14:13
data weryfikacji:   10.07.2018 14:15
data ostatniej zmiany:   10.07.2018 14:15 Rejestr zmian
295Samodzielne stanowisko ds. kultury fizycznej i sportu

Wydział: Samodzielne Stanowisko ds. Kultury Fizycznej i Sportu (KFS)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Joanna Szkutnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Szkutnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   44
data wytworzenia informacji:  10.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  10.07.2018 14:09
data weryfikacji:   10.07.2018 14:11
data ostatniej zmiany:   10.07.2018 14:17 Rejestr zmian
225Informacja pokontrolna z kontroli rzeczowo-finansowej realizacji projektu nr RPDS.03.03.04-02-0009/16

Wydział: Oświaty (OSW)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Sławomir Nitecki Specjalista, Tomasz Szulakowski Inspektor, Kamila Choptiany Kierownik Działu Kontroli Projektów
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   36
data wytworzenia informacji:  04.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  10.07.2018 08:30
data weryfikacji:   10.07.2018 08:31
data ostatniej zmiany:   10.07.2018 08:31 Rejestr zmian
223Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z 28.06.2018 r. dotyczące kontroli w zakresie realizacji prowadzonych postępowań dotyczących ochrony gruntów rolnych.

Wydział: Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OŚR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Hreniak Wojewoda Dolnośląski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   44
data wytworzenia informacji:  28.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  09.07.2018 11:04
data weryfikacji:   09.07.2018 11:05
data ostatniej zmiany:   09.07.2018 11:05 Rejestr zmian
272Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z 15.06.2018 r. dotyczące kontroli w zakresie zabezpieczenia i zagospodarowania zwałowisk pogórniczych.

Wydział: Geolog Powiatowy

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Grzegorz Niemczyk Główny Specjalista kontroli państwowej, Radosław Kujawiński p.o. Dyrektor Delegatury NIK we Wrocławiu
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   41
data wytworzenia informacji:  15.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  09.07.2018 10:56
data weryfikacji:   09.07.2018 10:58
data ostatniej zmiany:   09.07.2018 10:58 Rejestr zmian
227Wydział Rozwoju, Promocji i Kultury

Wydział: Wydział Rozwoju, Promocji i Kultury (RPK)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Joanna Szkutnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Tomasz Korybski
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   3218
data wytworzenia informacji:  25.06.2008
data wprowadzenia do BIP:  25.06.2008 14:50
data weryfikacji:   09.07.2018 08:27
data ostatniej zmiany:   09.07.2018 08:30 Rejestr zmian
230Zarządzenie Nr 48/2018 Starosty Kłodzkiego z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie powołania komisji do dokonania oceny dokumentacji zawierającej informacje niejawne oraz jej zniszczenia

Wydział: Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (ZKB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Szkutnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   52
data wytworzenia informacji:  05.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  06.07.2018 12:24
data weryfikacji:   06.07.2018 12:25
data ostatniej zmiany:   06.07.2018 12:25 Rejestr zmian
220Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego
Uchwała nr V/41/2018 RPK z dnia 29 czerwca 2018

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Górska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Karolina Górska
Autor ostatniej poprawki:   Karolina Górska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Karolina Górska
ilość wyświetleń:   42
data wytworzenia informacji:  05.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  05.07.2018 11:32
data weryfikacji:   05.07.2018 11:34
data ostatniej zmiany:   05.07.2018 11:34 Rejestr zmian
219Uchwała nr V/52/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie podziału Powiatu Kłodzkiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Uchwała została podjęta na V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 29 czerwca 2018 roku.

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Dariusz Kłonowski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marta Paprocka
Autor ostatniej poprawki:   Marta Paprocka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marta Paprocka
ilość wyświetleń:   47
data wytworzenia informacji:  05.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  05.07.2018 11:24
data weryfikacji:   05.07.2018 11:25
data ostatniej zmiany:   05.07.2018 11:25 Rejestr zmian
21940. Uchwały z V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 29 czerwca 2018 roku
Uchwały podjęte podczas V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 29 czerwca 2018 roku.

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Dariusz Kłonowski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marta Paprocka
Autor ostatniej poprawki:   Marta Paprocka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marta Paprocka
ilość wyświetleń:   76
data wytworzenia informacji:  05.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  05.07.2018 10:10
data weryfikacji:   05.07.2018 11:16
data ostatniej zmiany:   05.07.2018 11:16 Rejestr zmian
233Przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro
Budowa wieży widokowej na Kłodzkiej Górze.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Piotr Zilbert
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Piotr Zilbert
Autor ostatniej poprawki:   Piotr Zilbert
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Piotr Zilbert
ilość wyświetleń:   165
data wytworzenia informacji:  05.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  05.07.2018 09:16
data weryfikacji:   05.07.2018 10:31
data ostatniej zmiany:   20.07.2018 13:08 Rejestr zmian
294Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie kosztorysów prac remontowych nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Szymczak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Szymczak
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Szymczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Szymczak
ilość wyświetleń:   52
data wytworzenia informacji:  03.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  03.07.2018 10:38
data weryfikacji:   03.07.2018 10:41
data ostatniej zmiany:   03.07.2018 10:41 Rejestr zmian
219Sprawozdanie z kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej 17 (oddział DPS-u w Nowej Rudzie)
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w dniu 15 maja 2018 roku.

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Ryszard Niebieszczański
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marta Paprocka
Autor ostatniej poprawki:   Marta Paprocka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marta Paprocka
ilość wyświetleń:   61
data wytworzenia informacji:  03.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  03.07.2018 08:48
data weryfikacji:   03.07.2018 08:57
data ostatniej zmiany:   03.07.2018 08:57 Rejestr zmian