Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacje publiczne

 

idSpis informacji publicznych
294Zaproszenie do złożenia oferty na odśnieżanie i posypywanie drogi wewnętrznej wraz z parkingiem

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Bogusława Hajdasz-Pająk
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Szymczak
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Szymczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Szymczak
ilość wyświetleń:   17
data wytworzenia informacji:  20.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  20.11.2018 13:48
data weryfikacji:   20.11.2018 13:51
data ostatniej zmiany:   20.11.2018 13:51 Rejestr zmian
231Informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja DWKZ we Wrocławiu o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Nowak-Obelinda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Tomasz Czerwiński
Autor ostatniej poprawki:   Tomasz Czerwiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Tomasz Czerwiński
ilość wyświetleń:   13
data wytworzenia informacji:  20.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  20.11.2018 13:05
data weryfikacji:   20.11.2018 13:07
data ostatniej zmiany:   20.11.2018 13:07 Rejestr zmian
233Nabór na stanowisko ds. prowadzenia i obsługi powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłodzku

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Maciej Awiżeń-Starosta Klodzki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Beata Gierlicka
Autor ostatniej poprawki:   Beata Gierlicka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Beata Gierlicka
ilość wyświetleń:   49
data wytworzenia informacji:  20.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  20.11.2018 07:29
data weryfikacji:   20.11.2018 07:35
data ostatniej zmiany:   20.11.2018 07:35 Rejestr zmian
219Statut Powiatu Kłodzkiego
Statut Powiatu Kłodzkiego - uchwała nr VII/63/2018 z dnia 26 września 2018 roku, został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 2 października 2018 roku, poz. 4702. Wszedł w życie w dniu 17 października 2018 roku. Zgodnie z zapisem par. 69 ust. 2 Statutu przepisy uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr XLIX/628/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kłodzkiego, miały zastosowanie do czasu zakończenia kadencji Rady Powiatu Kłodzkiego 2014 - 2018.

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marta Paprocka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Krystian Sęga
Autor ostatniej poprawki:   Marta Paprocka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marta Paprocka
ilość wyświetleń:   6704
data wprowadzenia do BIP:  23.06.2003 08:44
data weryfikacji:   19.11.2018 11:33
data ostatniej zmiany:   19.11.2018 11:33 Rejestr zmian
294Wniosek o zwrot działki dożywotniego użytkowania

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Beżyk
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Kusy
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Szymczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Szymczak
ilość wyświetleń:   2445
data wytworzenia informacji:  14.01.2014
data wprowadzenia do BIP:  14.01.2014 14:28
data weryfikacji:   19.11.2018 10:11
data ostatniej zmiany:   19.11.2018 10:11 Rejestr zmian
294Wniosek o zwrot działki, na której znajdują się zabudowania mieszkalne i gospodarcze stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności (działka siedliskowa)

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Beżyk
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Kusy
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Szymczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Szymczak
ilość wyświetleń:   2528
data wytworzenia informacji:  14.01.2014
data wprowadzenia do BIP:  14.01.2014 14:42
data weryfikacji:   19.11.2018 10:04
data ostatniej zmiany:   19.11.2018 10:04 Rejestr zmian
223Zawiadomienie
zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarządu Zlewni

Wydział: Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OŚR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Górecka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Górecka
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Górecka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Górecka
ilość wyświetleń:   34
data wytworzenia informacji:  09.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  09.11.2018 13:37
data weryfikacji:   19.11.2018 09:00
data ostatniej zmiany:   19.11.2018 09:00 Rejestr zmian
223Zawiadomienie
zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nysie

Wydział: Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OŚR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Górecka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Górecka
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Górecka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Górecka
ilość wyświetleń:   35
data wytworzenia informacji:  09.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  09.11.2018 10:47
data weryfikacji:   19.11.2018 08:59
data ostatniej zmiany:   19.11.2018 08:59 Rejestr zmian
223Zawiadomienie
Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wód Polskich, Zarządu Zlewni w Nysie

Wydział: Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OŚR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Górecka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Górecka
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Górecka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Górecka
ilość wyświetleń:   9
data wytworzenia informacji:  16.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  16.11.2018 12:45
data weryfikacji:   16.11.2018 12:46
data ostatniej zmiany:   16.11.2018 12:46 Rejestr zmian
219Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu Kłodzkiego
Postanowienie Komisarza Wyborczego II w Wałbrzychu w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu Kłodzkiego na dzień 22 listopada 2018 roku o godz. 10.00.

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II p. Sebastian Kowalski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marta Paprocka
Autor ostatniej poprawki:   Marta Paprocka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marta Paprocka
ilość wyświetleń:   76
data wytworzenia informacji:  16.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  16.11.2018 12:23
data weryfikacji:   16.11.2018 12:25
data ostatniej zmiany:   16.11.2018 12:25 Rejestr zmian
220Projekt Uchwały budżetowej Powiatu Kłodzkiego na 2019 r.
Projekt budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2019 r.

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Górska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Karolina Górska
Autor ostatniej poprawki:   Karolina Górska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Karolina Górska
ilość wyświetleń:   23
data wytworzenia informacji:  16.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  16.11.2018 07:51
data weryfikacji:   16.11.2018 07:56
data ostatniej zmiany:   16.11.2018 07:56 Rejestr zmian
233Ogłoszenie naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Zarząd Powiatu Kłodzkiego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Beata Gierlicka
Autor ostatniej poprawki:   Beata Gierlicka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Beata Gierlicka
ilość wyświetleń:   35
data wytworzenia informacji:  15.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  15.11.2018 15:07
data weryfikacji:   15.11.2018 15:12
data ostatniej zmiany:   15.11.2018 15:12 Rejestr zmian
233Konkurs ofert na "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kłodzkiego w 2019 r."

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Zarząd Powiatu Kłodzkiego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Beata Gierlicka
Autor ostatniej poprawki:   Beata Gierlicka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Beata Gierlicka
ilość wyświetleń:   39
data wytworzenia informacji:  15.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  15.11.2018 08:27
data weryfikacji:   15.11.2018 14:48
data ostatniej zmiany:   15.11.2018 14:48 Rejestr zmian
233Nabór kandydata na staż w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk- Wicestarosta
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Beata Gierlicka
Autor ostatniej poprawki:   Beata Gierlicka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Beata Gierlicka
ilość wyświetleń:   59
data wytworzenia informacji:  15.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  15.11.2018 07:50
data weryfikacji:   15.11.2018 07:53
data ostatniej zmiany:   15.11.2018 07:53 Rejestr zmian
220Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.
Projekt uchwały RPK w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Górska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Karolina Górska
Autor ostatniej poprawki:   Karolina Górska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Karolina Górska
ilość wyświetleń:   25
data wytworzenia informacji:  14.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  14.11.2018 11:43
data weryfikacji:   14.11.2018 11:45
data ostatniej zmiany:   14.11.2018 11:45 Rejestr zmian
220Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego
Uchwała nr IX/91/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie WPF Powiatu Kłodzkiego. Uchwała nr X/100/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany WPF Powiatu Kłodzkiego.

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Górska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Karolina Górska
Autor ostatniej poprawki:   Karolina Górska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Karolina Górska
ilość wyświetleń:   16
data wytworzenia informacji:  14.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  14.11.2018 11:31
data weryfikacji:   14.11.2018 11:37
data ostatniej zmiany:   14.11.2018 11:37 Rejestr zmian
223Zawiadomienie
Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wód Polskich, Zarządu Zlewni w Nysie (znak sprawy: WR.ZUZ.421.252.2018.PŁ)

Wydział: Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OŚR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Górecka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Górecka
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Górecka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Górecka
ilość wyświetleń:   10
data wytworzenia informacji:  14.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  14.11.2018 10:24
data weryfikacji:   14.11.2018 10:24
data ostatniej zmiany:   14.11.2018 10:24 Rejestr zmian
223Zawiadomienie
zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nysie

Wydział: Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OŚR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Górecka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Górecka
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Górecka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Górecka
ilość wyświetleń:   29
data wytworzenia informacji:  07.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  07.11.2018 13:23
data weryfikacji:   14.11.2018 09:40
data ostatniej zmiany:   14.11.2018 09:40 Rejestr zmian
223Zawiadomienie
Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie

Wydział: Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OŚR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Górecka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Górecka
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Górecka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Górecka
ilość wyświetleń:   28
data wytworzenia informacji:  07.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  07.11.2018 12:56
data weryfikacji:   14.11.2018 09:40
data ostatniej zmiany:   14.11.2018 09:40 Rejestr zmian
223Zawiadomienie
Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wód Polskich, Zarządu Zlewni w Nysie (WR.ZUZ.4.421.264.2018.WB)

Wydział: Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OŚR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Górecka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Górecka
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Górecka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Górecka
ilość wyświetleń:   9
data wytworzenia informacji:  14.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  14.11.2018 09:37
data weryfikacji:   14.11.2018 09:38
data ostatniej zmiany:   14.11.2018 09:38 Rejestr zmian