Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Zawiadomienie Starosty Kłodzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

GN. 6820.3.2017.GN 3                                                                      Kłodzko, dn.12 lutego 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 61 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji na podstawie art. 9 ust. 2i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym rejestrze sądowym (Dz. U. z 1997 r., Nr 121, poz. 770 ze zm.) o nabyciu przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Kłodzkiego, nieodpłatnie  z mocy prawa, mienia pozostałego po podmiocie „ Natura” Spółka z o. o z/s w Sokolicy 20, gmina Nowa Ruda, o numerze RHB 1745 uznaną za wykreśloną z Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej.

 

W skład mienia wchodzi prawo własności nieruchomości położonej w Sokolicy, przy ul. Sokolicy 11, oznaczonej  geodezyjnie  jako działka nr 92/3 o pow. 0,07 ha, w obrębie Sokolica, gmina Nowa Ruda   dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW2K/00010678/2.

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. 2016.23)

 

zawiadamiam, iż strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 – dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

            Akta sprawy znajdują się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1, pok. nr 217 (II – gie piętro).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

- strony wg. rozdzielnika w aktach sprawy

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano:

 

  1. Na stronie internetowej www.powiat.klodzko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej

  2. Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Organizacyjny (ORG)

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Szymczak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Szymczak
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Szymczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Szymczak
ilość wyświetleń:   399
data wytworzenia informacji:  13.02.2018
data wprowadzenia do BIP:  12.02.2018 13:27
data weryfikacji:   13.02.2018 08:31
data ostatniej zmiany:   13.02.2018 08:31 Rejestr zmian