Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

Uchwała Nr 82/2018
Zarządu Powiatu Kłodzkiego

 

z dnia 29 maja 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz Uchwały nr L/638/2010 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Kłodzkiego, Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala co następuje:

 

§ 1.  Przeznacza się do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony, lokal użytkowy położony w Nowej Rudzie przy ul. Niepodległości 6-8 o powierzchni 255,51 m² na terenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 70/2, AM-1, obręb 4-Nowa Ruda, o urządzonej księdze wieczystej nr SW2K/00017746/9, z przeznaczeniem na cele statutowe Powiatowego Centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego.

 

§ 2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 w okresie od 05.06.2018 r.  do 26.06.2018 r.  a także zamieszcza się go na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego

 

nr 82/2018 z dnia 29.05.2018 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

 Oznaczenie nieruchomości według KW i katastru nieruchomości

lokal użytkowy położony w Nowej Rudzie przy ul. Niepodległości 6-8 na terenie nieruchomości ozn. geodezyjnie jako dz. nr 70/2, AM-1, obręb 4-Nowa Ruda    o urządzonej księdze wieczystej nr SW2K/00017746/9

Opis nieruchomości

lokal użytkowy położony na parterze budynku                    o powierzchni 255,51 m²

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

prowadzenie działalności statutowej przez jednostkę organizacyjną Powiatu Kłodzkiego

Informacja o przeznaczeniu do zbycia  lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

użyczenie nieruchomości na czas nieoznaczony

 

 

 

Termin wywieszenia: od 05.06. 2018 r.   do 26.06. 2018 r.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2018, poz. 121 ze zm.)  niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, a także zamieszcza się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

GN.6850.2.1.2018.GN6

 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Gospodarki Nieruchomościami

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ilona Siudak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Ilona Siudak
Autor ostatniej poprawki:   Ilona Siudak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Ilona Siudak
ilość wyświetleń:   187
data wytworzenia informacji:  05.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  05.06.2018 13:01
data weryfikacji:   05.06.2018 13:02
data ostatniej zmiany:   05.06.2018 13:02 Rejestr zmian