Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Historia

Rozwój cywilizacyjny poszczególnych terenów w dużej mierze uzależniony jest od wymiany gospodarczej i kulturalnej. Położenie geograficzne, szlaki handlowe, drogi wodne warunkują wymianę towarów, przemieszczanie się ludności. Trasa pradawnego szlaku handlowego (bursztynowego) prowadziła przez Nachod, Kudowę, Kłodzko z odnogą na Międzylesie, Kłodzko do Wrocławia, Kalisza i nad Bałtyk. Przy szlakach handlowych, przeprawach przez rzeki powstawały osady i grody, których załogi pilnowały bezpieczeństwa kupców z jednej strony i gwarantowały egzekwowanie opłat celnych z drugiej. Takie były prawdopodobnie przesłanki zbudowania przez czeskich Sławnikowiców grodu nad Nysą, o których wspomina kronikarz Kosmas. W X i XI wieku Ziemia Kłodzka była przedmiotem rywalizacji czeskich Przemyślidów z polskimi Piastami. Kres tej rywalizacji położył pokój Zielonoświątkowy podpisany w Kłodzku przez Sobiesława I i Bolesława Krzywoustego w roku 1137. Od tego czasu Ziemia Kłodzka należy do Czech. W roku 1278, książę śląski Henryk IV Probus, władający Ziemią Kłodzką jako czeski lennik nadał prawa miejskie znaczniejszym osadom dla Kłodzka, Radkowa i Lądka nadając im. przywilej handlu solą z Wieliczki. W roku 1458 panujący w Czechach Jerzy z Podiebradów ustanowił suwerenne Hrabstwo Kłodzkie, które miało być domeną jego rodu. W latach 1471 - 1526 Hrabstwo Kłodzkie wraz z Królestwem Czech pozostawało pod panowaniem Jagiellonów, natomiast po śmierci Ludwika Jagiellończyka (przez przeszło 200 lat) Habsburgów austriackich. W wyniku wojen śląskich w połowie XVIII wieku król Fryderyk II odebrał Austrii Śląsk, a Hrabstwo Kłodzkie kupił i włączył w granice administracyjne Dolnego Śląska. W ten to sposób zatarte zostały prastare granice oddzielające Ziemię Kłodzką od Dolnego Śląska. O przyznaniu Ziemi Kłodzkiej Polsce zadecydowano po drugiej wojnie światowej. W latach 1945 - 46 na Ziemi Kłodzkiej, podobnie jak na pozostałych terenach przyznanych Polsce, miała miejsce wielka wędrówka ludów, czyli przesiedlenie ludności niemieckiej i zasiedlenie tych ziem przez repatriantów głównie z kresów wschodnich. Do najstarszych gałęzi wytwórczych na Ziemi Kłodzkiej zalicza się tkactwo, rozwijające się od czasów prehistorycznych, budownictwo, górnictwo, szklarstwo. Druga połowa XIII wieku i wiek XIV to okres silnego rozwoju gospodarczego będącego wynikiem gospodarczej działalności zakonów: joannitów i cystersów i silnej kolonizacji niemieckiej ułatwianej przez niemiecką dynastię Luksemburczyków panującą w Czechach. Lata dwudzieste XV wieku przyniosły duże zniszczenia wskutek wojen husyckich. Po wojnach husyckich następuje dalszy rozwój gospodarki, rozwija się budownictwo, górnictwo skalne: marmury w Dusznikach i Międzylesiu, piaskowiec w Długopolu, Radkowie i w Starej Bystrzycy, złoto i srebro w Złotym Stoku, rudy żelaza w Dusznikach, Nowej Rudzie i miedzi też w Nowej Rudzie. Trwający 200 lat rozwój tych ziem zahamowała wojna trzydziestoletnia (1618-48). Bezpośrednim skutkiem wojny i epidemii było wyludnienie (straty do 30%), ruiny miast i wsi. W dalszej jednak perspektywie poniesione straty okazały się ożywczym wstrząsem. W krajach niemieckich uległ przyśpieszeniu rozpad systemu feudalnego, nastąpiła szybka odbudowa zniszczonych miast. Intensywny ruch budowlany inspirowany przez kościoły i rady miejskie ułatwił ożywienie gospodarcze, dając zatrudnienie tysiącom ludzi. W XIX wieku gospodarka tych ziem opiera się na surowcach lokalnych (skały, lasy, węgiel,rudy miedzi i żelaza). Budowa linii kolejowych i połączenia Kłodzka z Wrocławiem, Wałbrzychem, Międzylesiem nadaje nowe tempo gospodarcze, umożliwia rozwój nowych branż opartych na sprowadzanych surowcach. Na przełomie XIX i XX wieku powstały nowe gałęzie gospodarcze wykorzystujące od dawna znane uzdrowiska (Kudowa, Duszniki, Lądek) jak i walory krajoznawcze terenów górskich dla wchodzącej w modę turystyki. W okresie powojennym, od roku 1946 do końca lat 80-tych, rozwijano przejęte formy przemysłu i wielkotowarową produkcję rolną. Wprowadzono i rozwijano przemysł elektrotechniczny i hutnictwo szkła. Uogólniając, rozwijano wielkie socjalistyczne formy przemysłu, rolnictwa i usług w uzdrowiskach i turystyce. Likwidacji uległa prywatna baza turystyczna i drobny przemysł zlokalizowany również we wsiach poprzednio skutecznie dofinansowujący rolnictwo. Rozwój prywatnych przedsiębiorstw, bazy turystycznej i uzdrowiskowej oraz usług był skutecznie blokowany przepisami i pozaprawnymi metodami działania. Kryzys lat 80 - tych i 90 - tych dotknął przede wszystkim te gałęzie gospodarki, na których rozwój postawiono:   

 • przemysł wydobywczy, głównie górnictwo węglowe,   
 • przemysł włókienniczy,   
 • przemysł przetwarzający miejscowe surowce,   
 • przemysł elektromaszynowy,   
 • wielkotowarowy rolnictwa uprzemysłowionego,   
 • uzdrowisk, jako centralnie zarządzane kompleksy usług.

Ponadto nastąpiło wyludnienie wsi górskich, spadek produkcji rolnej, upadek przemysłu przetwarzającego płody rolne (np. mleczarnie). W końcu lat 90 - tych zauważalny jest rozwój:   

 • przemysłu na bazie lub z udziałem kapitału zachodniego,
 • prywatnych usług w zakresie handlu, gastronomii, zdrowia, turystyki
 • usług w uzdrowiskach,   
 • przemysłu wydobywczego materiałów budowlanych.

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Organizacyjny (ORG)

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
 • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Kopcio
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Kopcio
Autor ostatniej poprawki:   Danuta Trojan
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Danuta Trojan
ilość wyświetleń:   11807
data wprowadzenia do BIP:  20.06.2003 16:53
data weryfikacji:   11.05.2015 09:42
data ostatniej zmiany:   11.05.2015 09:42 Rejestr zmian