Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Status prawny

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym powiat ma osobowość prawną.

Oznacza to, iż jednostka samorządu terytorialnego jest odrębnym podmiotem prawa obejmującym sferę prawa cywilnego oraz sferę prawa publicznego.

 

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Samodzielność powiatu podlega ochronie sądowej, a o ustroju powiatu stanowi jego statut. Ochrona sądowa oznacza zarówno sądownictwo administracyjne jak i sądownictwo cywilne.

 

Powiatowe jednostki organizacyjne są jednostkami budżetowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych.

 

Publiczne zakłady opieki zdrowotnej są prowadzone w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej posiadają osobowość prawną.

 

Działalność powiatu podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności.

Nadzór nad działalnością powiatu sprawuje Prezes Rady Ministrów oraz wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa. W razie powtarzającego się naruszenia przez radę powiatu Konstytucji lub ustaw, Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może w drodze uchwały rozwiązać radę powiatu. Rozwiązanie rady równoznaczne jest z rozwiązaniem wszystkich organów powiatu. Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej wyznacza wówczas osobę, która do czasu wyborów nowych organów powiatu pełni funkcję tych organów.

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Organizacyjny (ORG)

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Halina Mielnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Halina Mielnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   9052
data wprowadzenia do BIP:  25.06.2003 14:36
data weryfikacji:   08.03.2016 13:46
data ostatniej zmiany:   19.10.2017 14:05 Rejestr zmian