Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Formularze

Ilość wyświetleń: 33482

Wyświetl informacje dla konkretnej jednostki/wydziału:
   
 

idSpis informacji publicznych
294Wniosek o zwrot działki dożywotniego użytkowania

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Beżyk
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Kusy
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Szymczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Szymczak
ilość wyświetleń:   2529
data wytworzenia informacji:  14.01.2014
data wprowadzenia do BIP:  14.01.2014 14:28
data weryfikacji:   19.11.2018 10:11
data ostatniej zmiany:   19.11.2018 10:11 Rejestr zmian
294Wniosek o zwrot działki, na której znajdują się zabudowania mieszkalne i gospodarcze stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności (działka siedliskowa)

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Beżyk
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Kusy
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Szymczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Szymczak
ilość wyświetleń:   2583
data wytworzenia informacji:  14.01.2014
data wprowadzenia do BIP:  14.01.2014 14:42
data weryfikacji:   19.11.2018 10:04
data ostatniej zmiany:   19.11.2018 10:04 Rejestr zmian
270Wniosek o wydanie legitymacji os. niepełnosprawnej

Wydział: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Edyta Helińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Edyta Helińska
Autor ostatniej poprawki:   Edyta Helińska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Edyta Helińska
ilość wyświetleń:   181
data wytworzenia informacji:  22.08.2018
data wprowadzenia do BIP:  22.08.2018 09:22
data weryfikacji:   22.08.2018 09:28
data ostatniej zmiany:   22.08.2018 09:28 Rejestr zmian
295Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych/uczniowskich klubów sportowych

Wydział: Samodzielne Stanowisko ds. Kultury Fizycznej i Sportu (KFS)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Joanna Szkutnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Szkutnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   236
data wytworzenia informacji:  10.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  10.07.2018 14:13
data weryfikacji:   10.07.2018 14:15
data ostatniej zmiany:   10.07.2018 14:15 Rejestr zmian
233Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dla kandydata na staż)

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Joanna Szkutnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Szkutnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   182
data wytworzenia informacji:  22.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  22.06.2018 12:53
data weryfikacji:   22.06.2018 12:54
data ostatniej zmiany:   22.06.2018 12:54 Rejestr zmian
233Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dla kandydata do pracy)
Oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Joanna Szkutnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Szkutnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   292
data wytworzenia informacji:  05.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  05.06.2018 13:54
data weryfikacji:   22.06.2018 12:52
data ostatniej zmiany:   22.06.2018 12:52 Rejestr zmian
223Wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej

Wydział: Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OŚR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Tomasz Woś
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Tomasz Woś
Autor ostatniej poprawki:   Tomasz Woś
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Tomasz Woś
ilość wyświetleń:   300
data wytworzenia informacji:  17.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  17.05.2018 07:51
data weryfikacji:   17.05.2018 07:54
data ostatniej zmiany:   24.07.2018 08:04 Rejestr zmian
233Kwestionariusz osobowy
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Tomasz Koptyra
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Tomasz Koptyra
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Beata Gierlicka
ilość wyświetleń:   6488
data wprowadzenia do BIP:  14.03.2007 15:08
data weryfikacji:   11.05.2018 13:30
data ostatniej zmiany:   06.06.2018 07:54 Rejestr zmian
270Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

Wydział: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Edyta Helińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Edyta Helińska
Autor ostatniej poprawki:   Edyta Helińska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Edyta Helińska
ilość wyświetleń:   486
data wytworzenia informacji:  27.11.2017
data wprowadzenia do BIP:  27.11.2017 13:31
data weryfikacji:   27.11.2017 13:33
data ostatniej zmiany:   27.11.2017 13:33 Rejestr zmian
294Wniosek o sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Joanna Kusy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Kusy
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Szymczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Szymczak
ilość wyświetleń:   2413
data wytworzenia informacji:  14.01.2014
data wprowadzenia do BIP:  14.01.2014 14:33
data weryfikacji:   13.09.2017 11:14
data ostatniej zmiany:   13.09.2017 11:14 Rejestr zmian
294Wniosek o przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Joanna Kusy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Kusy
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Szymczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Szymczak
ilość wyświetleń:   2744
data wytworzenia informacji:  14.01.2014
data wprowadzenia do BIP:  14.01.2014 14:45
data weryfikacji:   13.09.2017 11:14
data ostatniej zmiany:   13.09.2017 11:14 Rejestr zmian
270Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
(dotyczy osób do 16 roku życia)

Wydział: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Edyta Helińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Edyta Helińska
Autor ostatniej poprawki:   Edyta Helińska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Edyta Helińska
ilość wyświetleń:   5763
data wytworzenia informacji:  21.06.2011
data wprowadzenia do BIP:  21.06.2011 12:46
data weryfikacji:   05.09.2017 11:12
data ostatniej zmiany:   05.09.2017 11:12 Rejestr zmian
231Wniosek-zgłoszenie zamiaru przystapieniu do budowy, wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
wniosek, instrukcje

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Bartłomiej Luniak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Bartłomiej Luniak
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Rzewuska
ilość wyświetleń:   11881
data wprowadzenia do BIP:  25.06.2003 13:29
data weryfikacji:   01.06.2017 11:14
data ostatniej zmiany:   01.06.2017 11:14 Rejestr zmian
231WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE AKT

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Tomasz Czerwiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Rzewuska
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Rzewuska
ilość wyświetleń:   1712
data wytworzenia informacji:  06.03.2017
data wprowadzenia do BIP:  06.03.2017 07:42
data weryfikacji:   06.03.2017 07:46
data ostatniej zmiany:   06.03.2017 09:56 Rejestr zmian
231INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4)
Wzór wniosku

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Tomasz Czerwiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Rzewuska
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Rzewuska
ilość wyświetleń:   3989
data wytworzenia informacji:  19.12.2016
data wprowadzenia do BIP:  19.12.2016 07:42
data weryfikacji:   19.12.2016 07:43
data ostatniej zmiany:   19.12.2016 07:43 Rejestr zmian
231WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ/WNIOSEK O ZMIANĘ POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1)

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Tomasz Czerwiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Rzewuska
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Rzewuska
ilość wyświetleń:   10842
data wytworzenia informacji:  05.04.2011
data wprowadzenia do BIP:  05.04.2011 09:50
data weryfikacji:   16.12.2016 14:55
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 13:31 Rejestr zmian
231ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (B-2)
Wzór wniosku

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Tomasz Czerwiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Rzewuska
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Rzewuska
ilość wyświetleń:   4153
data wytworzenia informacji:  26.06.2015
data wprowadzenia do BIP:  26.06.2015 12:44
data weryfikacji:   16.12.2016 14:51
data ostatniej zmiany:   16.12.2016 14:51 Rejestr zmian
231Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Tomasz Czerwiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Rzewuska
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Rzewuska
ilość wyświetleń:   12701
data wytworzenia informacji:  05.04.2011
data wprowadzenia do BIP:  05.04.2011 09:45
data weryfikacji:   16.12.2016 14:44
data ostatniej zmiany:   16.12.2016 14:46 Rejestr zmian
231Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową i wyposażenie lokalu mieszkalnego

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Bartłomiej Luniak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Bartłomiej Luniak
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Grzegorz Kulaczenko
ilość wyświetleń:   3703
data wprowadzenia do BIP:  25.06.2003 13:05
data weryfikacji:   26.10.2016 10:08
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:08 Rejestr zmian
233Wzory oświadczeń majątkowych
Wzory oświadczeń majątkowych dla radnych powiatowych, członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników i dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Tomek Koptyra
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Tomek Koptyra
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   3362
data wprowadzenia do BIP:  18.03.2004 10:38
data weryfikacji:   26.10.2016 10:08
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:08 Rejestr zmian
232Wniksek o ujęcie nowej apteki w harmonogramie

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. polityki społecznej (SPS)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Małgorzata Felcenloben
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Małgorzata Felcenloben
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Małgorzata Felcenloben
ilość wyświetleń:   3340
data wytworzenia informacji:  25.11.2009
data wprowadzenia do BIP:  25.11.2009 11:49
data weryfikacji:   26.10.2016 10:07
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:07 Rejestr zmian
252Zgłoszenie pracy geodezyjnej.

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Dariusz Felcenloben
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Dariusz Felcenloben
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Bogusz
ilość wyświetleń:   4663
data wprowadzenia do BIP:  02.04.2007 13:51
data weryfikacji:   26.10.2016 10:06
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:06 Rejestr zmian
231Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Rzewuska
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Rzewuska
ilość wyświetleń:   3886
data wytworzenia informacji:  05.04.2011
data wprowadzenia do BIP:  05.04.2011 09:58
data weryfikacji:   26.10.2016 10:06
data ostatniej zmiany:   15.02.2017 13:55 Rejestr zmian
231Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Rzewuska
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Rzewuska
ilość wyświetleń:   3636
data wytworzenia informacji:  05.04.2011
data wprowadzenia do BIP:  05.04.2011 10:00
data weryfikacji:   26.10.2016 10:06
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:06 Rejestr zmian
231Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości (budynku, lokalu) celem wykonania robót budowlanych

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Rzewuska
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Rzewuska
ilość wyświetleń:   3531
data wytworzenia informacji:  05.04.2011
data wprowadzenia do BIP:  05.04.2011 10:17
data weryfikacji:   26.10.2016 10:05
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:05 Rejestr zmian
231Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Rzewuska
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Rzewuska
ilość wyświetleń:   7186
data wytworzenia informacji:  05.04.2011
data wprowadzenia do BIP:  05.04.2011 10:20
data weryfikacji:   26.10.2016 10:05
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 13:30 Rejestr zmian
231Wniosek zgłoszenie zamiaru przystąpienia do rozbiórki obiektu budowlanego nie wymagającego pozwolenia na rozbiórkę

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Rzewuska
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Rzewuska
ilość wyświetleń:   4183
data wytworzenia informacji:  05.04.2011
data wprowadzenia do BIP:  05.04.2011 10:26
data weryfikacji:   26.10.2016 10:04
data ostatniej zmiany:   04.01.2017 11:41 Rejestr zmian
270Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
(dotyczy osób powyżej 16 roku życia)

Wydział: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Edyta Helińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Edyta Helińska
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Edyta Helińska
ilość wyświetleń:   16946
data wytworzenia informacji:  21.06.2011
data wprowadzenia do BIP:  21.06.2011 12:41
data weryfikacji:   26.10.2016 10:04
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:04 Rejestr zmian
270Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku
dotyczy osób powyżej 16 go roku życia

Wydział: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Edyta Helińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Edyta Helińska
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Edyta Helińska
ilość wyświetleń:   10516
data wytworzenia informacji:  21.06.2011
data wprowadzenia do BIP:  21.06.2011 12:43
data weryfikacji:   26.10.2016 10:04
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:04 Rejestr zmian
270Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności
dla dziecka do 16 go roku życia

Wydział: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Edyta Helińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Edyta Helińska
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Edyta Helińska
ilość wyświetleń:   5203
data wytworzenia informacji:  21.06.2011
data wprowadzenia do BIP:  21.06.2011 12:47
data weryfikacji:   26.10.2016 10:03
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:03 Rejestr zmian
226Wniosek o udzielenie pomocy prawnej

Wydział: Powiatowy Rzecznik Konsumentów (RzK)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Lebda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Szkutnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   2766
data wytworzenia informacji:  19.01.2012
data wprowadzenia do BIP:  19.01.2012 11:02
data weryfikacji:   26.10.2016 10:02
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:02 Rejestr zmian
231Wniosek- zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
wniosek

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Rzewuska
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Rzewuska
ilość wyświetleń:   3261
data wytworzenia informacji:  12.09.2013
data wprowadzenia do BIP:  12.09.2013 12:17
data weryfikacji:   26.10.2016 10:01
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:01 Rejestr zmian
233Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na prace interwencyjne
Informacja składana przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Joanna Szkutnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Szkutnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   2455
data wytworzenia informacji:  04.03.2014
data wprowadzenia do BIP:  04.03.2014 09:02
data weryfikacji:   26.10.2016 10:01
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:01 Rejestr zmian
222Wniosek o wydanie prawa jazdy

Wydział: Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych (KTD)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Tomasz Barwiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Tomasz Barwiński
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Tomasz Barwiński
ilość wyświetleń:   2915
data wytworzenia informacji:  14.03.2014
data wprowadzenia do BIP:  14.03.2014 14:54
data weryfikacji:   26.10.2016 10:00
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:00 Rejestr zmian
222Wniosek o rejestracje pojazdu.

Wydział: Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych (KTD)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Tomasz Barwiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Tomasz Barwiński
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Tomasz Barwiński
ilość wyświetleń:   4474
data wytworzenia informacji:  20.03.2014
data wprowadzenia do BIP:  20.03.2014 14:14
data weryfikacji:   26.10.2016 10:00
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:00 Rejestr zmian
233Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Joanna Szkutnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Szkutnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   2814
data wytworzenia informacji:  21.03.2014
data wprowadzenia do BIP:  21.03.2014 12:10
data weryfikacji:   26.10.2016 10:00
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:00 Rejestr zmian
231Wniosek o udostępnienie akt z Wydziału ZPAiB

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Tomasz Czerwiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Tomasz Czerwiński
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Tomasz Czerwiński
ilość wyświetleń:   2812
data wytworzenia informacji:  03.04.2014
data wprowadzenia do BIP:  03.04.2014 10:10
data weryfikacji:   26.10.2016 10:00
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:00 Rejestr zmian
270Wniosek o wydanie karty parkingowej

Wydział: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Edyta Helińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Edyta Helińska
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Edyta Helińska
ilość wyświetleń:   4050
data wytworzenia informacji:  09.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  09.07.2014 10:15
data weryfikacji:   26.10.2016 09:59
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 09:59 Rejestr zmian
252WNIOSEK O WYDANIE: WYPISU/WYPISU I WYRYSU/WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Grzegorz Sikora
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Bogusz
Autor ostatniej poprawki:   Artur Bogusz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Bogusz
ilość wyświetleń:   12458
data wytworzenia informacji:  15.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  15.07.2014 09:23
data weryfikacji:   26.10.2016 09:59
data ostatniej zmiany:   16.01.2018 08:04 Rejestr zmian
252ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Grzegorz Sikora
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Bogusz
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Bogusz
ilość wyświetleń:   2653
data wytworzenia informacji:  15.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  15.07.2014 09:17
data weryfikacji:   26.10.2016 09:59
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 09:59 Rejestr zmian
252Wzór zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Grzegorz Sikora
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Bogusz
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Bogusz
ilość wyświetleń:   5142
data wytworzenia informacji:  15.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  15.07.2014 09:19
data weryfikacji:   26.10.2016 09:59
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 09:59 Rejestr zmian
252Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Grzegorz Sikora
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Bogusz
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Bogusz
ilość wyświetleń:   3084
data wytworzenia informacji:  15.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  15.07.2014 09:20
data weryfikacji:   26.10.2016 09:59
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 09:59 Rejestr zmian
252WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Grzegorz Sikora
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Bogusz
Autor ostatniej poprawki:   Artur Bogusz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Bogusz
ilość wyświetleń:   6361
data wytworzenia informacji:  15.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  15.07.2014 09:21
data weryfikacji:   26.10.2016 09:58
data ostatniej zmiany:   16.01.2018 08:06 Rejestr zmian
231Wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych
Wniosek

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Tomasz Czerwiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Rzewuska
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Rzewuska
ilość wyświetleń:   2843
data wytworzenia informacji:  20.08.2014
data wprowadzenia do BIP:  20.08.2014 11:33
data weryfikacji:   26.10.2016 09:58
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 09:58 Rejestr zmian
223Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub/i krzewów z nieruchomości będących własnością gminy

Wydział: Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OŚR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Woś Tomasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Górecka
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Górecka
ilość wyświetleń:   3129
data wytworzenia informacji:  23.02.2015
data wprowadzenia do BIP:  23.02.2015 09:06
data weryfikacji:   26.10.2016 09:58
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 09:58 Rejestr zmian
223Wniosek o wpis do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
Wniosek o wpis do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Wydział: Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OŚR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Woś Tomasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Górecka
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Górecka
ilość wyświetleń:   2470
data wytworzenia informacji:  23.02.2015
data wprowadzenia do BIP:  23.02.2015 09:09
data weryfikacji:   26.10.2016 09:58
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 09:58 Rejestr zmian
223Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Wydział: Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OŚR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Woś Tomasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Górecka
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Górecka
ilość wyświetleń:   2786
data wytworzenia informacji:  23.02.2015
data wprowadzenia do BIP:  23.02.2015 09:11
data weryfikacji:   26.10.2016 09:58
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 09:58 Rejestr zmian
223Wniosek o wydanie karty wędkarskiej
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej

Wydział: Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OŚR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Woś Tomasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Górecka
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Górecka
ilość wyświetleń:   2715
data wytworzenia informacji:  23.02.2015
data wprowadzenia do BIP:  23.02.2015 09:13
data weryfikacji:   26.10.2016 09:57
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 09:57 Rejestr zmian
251Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wydział: Biuro ds. Obsługi Prawnej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Starosta Kłodzki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Beata Niedenthal
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Beata Niedenthal
ilość wyświetleń:   2689
data wytworzenia informacji:  07.03.2016
data wprowadzenia do BIP:  07.03.2016 13:58
data weryfikacji:   26.10.2016 09:56
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 09:56 Rejestr zmian
251Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Wydział: Biuro ds. Obsługi Prawnej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Starosta Kłodzki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Beata Niedenthal
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Beata Niedenthal
ilość wyświetleń:   2871
data wytworzenia informacji:  07.03.2016
data wprowadzenia do BIP:  07.03.2016 14:00
data weryfikacji:   26.10.2016 09:55
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 09:55 Rejestr zmian
294Wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Joanna Kusy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Kusy
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Górecka
ilość wyświetleń:   2563
data wytworzenia informacji:  14.01.2014
data wprowadzenia do BIP:  14.01.2014 14:37
data weryfikacji:   26.10.2016 09:55
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 09:55 Rejestr zmian
294Wniosek o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Joanna Kusy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Kusy
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Górecka
ilość wyświetleń:   2497
data wytworzenia informacji:  14.01.2014
data wprowadzenia do BIP:  14.01.2014 14:40
data weryfikacji:   26.10.2016 09:55
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 09:55 Rejestr zmian
294Wniosek o wykreślenie ciężaru realnego

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Joanna Kusy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Kusy
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Górecka
ilość wyświetleń:   2618
data wytworzenia informacji:  14.01.2014
data wprowadzenia do BIP:  14.01.2014 14:48
data weryfikacji:   26.10.2016 09:53
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 09:53 Rejestr zmian