Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających

Ilość wyświetleń: 187439

Opis kategorii:

Informacje publiczne w tej kategorii zostaną zamieszczone po 1 stycznia 2004.


Wyświetl informacje dla konkretnej jednostki/wydziału:
   
 

idSpis informacji publicznych
240Kontrola przeprowadzona przez inspektora Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
Kontrola została przeprowadzona w dn. 07-08.12.2016 r. w siedzibie powiatu. Przedmiotem kontroli była realizacja umowy nr DS-N/3000/14 z dnia 28.08.2014 r. na dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Inspektor Beata Stypuła
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   99
data wytworzenia informacji:  16.02.2017
data wprowadzenia do BIP:  01.03.2017 13:27
data weryfikacji:   01.03.2017 13:30
data ostatniej zmiany:   01.03.2017 13:30 Rejestr zmian
240Wystąpienie pokontrolne DWINB z 5 grudnia 2016 r. z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   DWINB Barbara Skultecka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   128
data wytworzenia informacji:  05.12.2016
data wprowadzenia do BIP:  06.02.2017 15:15
data weryfikacji:   07.02.2017 08:57
data ostatniej zmiany:   07.02.2017 08:57 Rejestr zmian
240Protokół Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku z czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 3 i 31 sierpnia 2016 r.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Kierownik Referatu ds. Kontroli Wewnętrznej i Skarg Irena Wiśniewska, Inspektor Powiatowy Patrycja Siejewicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   142
data wytworzenia informacji:  31.08.2016
data wprowadzenia do BIP:  21.12.2016 13:15
data weryfikacji:   21.12.2016 13:15
data ostatniej zmiany:   21.12.2016 13:18 Rejestr zmian
240Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w okresie od dnia 9 maja do 11 maja 2016 r.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   131
data wytworzenia informacji:  19.07.2016
data wprowadzenia do BIP:  21.12.2016 12:31
data weryfikacji:   21.12.2016 13:10
data ostatniej zmiany:   21.12.2016 13:10 Rejestr zmian
240Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Klodzku w dniach od 28 kwietnia do 12 maja 2016 r.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Dyrektor Wydziału Finansów i Buydżetu Edyta Sapała
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   125
data wytworzenia informacji:  13.06.2016
data wprowadzenia do BIP:  21.12.2016 12:40
data weryfikacji:   21.12.2016 13:09
data ostatniej zmiany:   21.12.2016 13:09 Rejestr zmian
240Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z kontroli przeprowadzonej w 2016 r.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Główny specjalista kontroli państwowej Joanna Marczyk, Wicedyrektor Ziemowit Florkowski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   133
data wytworzenia informacji:  15.11.2016
data wprowadzenia do BIP:  21.12.2016 13:06
data weryfikacji:   21.12.2016 13:07
data ostatniej zmiany:   21.12.2016 13:07 Rejestr zmian
240W dniach od 21.04.2016 r. do 30.06.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku została przeprowadzona kontrola przez upoważnionych pracowników Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   120
data wytworzenia informacji:  21.12.2016
data wprowadzenia do BIP:  21.12.2016 12:24
data weryfikacji:   21.12.2016 12:25
data ostatniej zmiany:   21.12.2016 12:25 Rejestr zmian
240Protokół z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku w dn. 3 i 31 sierpnia 2016 r.
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku w dn. 3 i 31 sierpnia 2016 r.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Kierownik Referatu ds. Kontroli Wewnętrznej i Skarg w PUP, starszy inspektor powiatowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   237
data wytworzenia informacji:  12.09.2016
data wprowadzenia do BIP:  12.09.2016 14:25
data weryfikacji:   12.09.2016 14:26
data ostatniej zmiany:   12.09.2016 14:26 Rejestr zmian
240Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - Informacja pokontrolna do kontroli planowej projektu "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego"

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Kierownik Zespołu - Mariusz Czekalewski, Członek Zespołu - Michał Wierzbicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   479
data wytworzenia informacji:  15.01.2016
data wprowadzenia do BIP:  15.01.2016 10:25
data weryfikacji:   15.01.2016 10:25
data ostatniej zmiany:   15.01.2016 10:25 Rejestr zmian
240Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli dotyczące przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym w sprzedaży bezpośredniej.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Kontroler Mariusz Orawczak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   390
data wytworzenia informacji:  21.08.2015
data wprowadzenia do BIP:  15.01.2016 10:19
data weryfikacji:   15.01.2016 10:20
data ostatniej zmiany:   15.01.2016 10:20 Rejestr zmian
240Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego dotyczące kontroli problemowej prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Wojewoda Dolnośląski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   422
data wytworzenia informacji:  11.01.2016
data wprowadzenia do BIP:  15.01.2016 10:15
data weryfikacji:   15.01.2016 10:16
data ostatniej zmiany:   15.01.2016 10:16 Rejestr zmian
219Kontrola wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2014 rok
Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w dniu 14 kwietnia 2015 r.

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jadwiga Gołek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Jadwiga Gołek
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   602
data wytworzenia informacji:  10.06.2015
data wprowadzenia do BIP:  10.06.2015 10:28
data weryfikacji:   10.06.2015 10:31
data ostatniej zmiany:   10.06.2015 10:31 Rejestr zmian
219Sprawozdanie z kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych i technicznych za 2014 rok
Kontrolę przeprowadził w dniu 14 kwietnia 2015 r. zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jadwiga Gołek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Jadwiga Gołek
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   582
data wytworzenia informacji:  10.06.2015
data wprowadzenia do BIP:  10.06.2015 10:22
data weryfikacji:   10.06.2015 10:24
data ostatniej zmiany:   10.06.2015 10:24 Rejestr zmian
219Sprawozdanie z kontroli realizacji zadań inwestycyjno-remontowych zrealizowanych w 2014 roku przez powiatowe jednostki organizacyjne
Kontrolę przeprowadził w dniu 20 stycznia 2015 r. zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jadwiga Gołek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Jadwiga Gołek
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   581
data wytworzenia informacji:  10.06.2015
data wprowadzenia do BIP:  10.06.2015 10:13
data weryfikacji:   10.06.2015 10:14
data ostatniej zmiany:   10.06.2015 10:19 Rejestr zmian
240Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dn. 9 marca 2015 r.
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dn. 9 marca 2015 r.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Zdzisław Błauciak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   687
data wytworzenia informacji:  07.04.2015
data wprowadzenia do BIP:  07.04.2015 11:08
data weryfikacji:   07.04.2015 11:09
data ostatniej zmiany:   07.04.2015 11:09 Rejestr zmian
240Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego dotyczące kontroli problemowej przeprowadzonej w okresie od dnia 1 stycznia do 31 marca 2013 r. w zakresie zarządzania ruchem na drogach publicznych położonych na obszarze powiatu kłodzkiego.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Wojewoda Dolnośląski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   582
data wytworzenia informacji:  16.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  05.01.2015 11:22
data weryfikacji:   05.01.2015 11:44
data ostatniej zmiany:   05.01.2015 11:44 Rejestr zmian
240Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Zastępca RIO we Wrocławiu M. Głód
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   838
data wytworzenia informacji:  04.02.2014
data wprowadzenia do BIP:  28.02.2014 11:11
data weryfikacji:   28.02.2014 11:12
data ostatniej zmiany:   28.02.2014 11:12 Rejestr zmian
240Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w 2013 r.
Protokół kontroli

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   inspektorzy kontroli RIO
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   904
data wytworzenia informacji:  16.12.2013
data wprowadzenia do BIP:  30.12.2013 08:26
data weryfikacji:   30.12.2013 08:28
data ostatniej zmiany:   30.12.2013 08:28 Rejestr zmian
220Protokół kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przez inspektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Protokół kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dn. 8 - 31 października 2013 r. przez inspektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   inspektor kontroli Halina Zub
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   928
data wytworzenia informacji:  31.10.2013
data wprowadzenia do BIP:  03.12.2013 08:31
data weryfikacji:   03.12.2013 08:32
data ostatniej zmiany:   03.12.2013 08:32 Rejestr zmian
227Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu
Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu

Wydział: Wydział Rozwoju, Promocji i Kultury (RPK)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   inspektor wojewódzki K. Szczepańska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   667
data wytworzenia informacji:  07.10.2013
data wprowadzenia do BIP:  03.12.2013 08:21
data weryfikacji:   03.12.2013 08:25
data ostatniej zmiany:   03.12.2013 08:25 Rejestr zmian
230Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z kontroli problemowej przeprowadzonej dn. 25 września 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w przedmiocie realizacji zadań z zakresu spraw wewnętrznych

Wydział: Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (ZKB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Robert Korzeniowski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   817
data wytworzenia informacji:  05.11.2013
data wprowadzenia do BIP:  28.11.2013 12:21
data weryfikacji:   28.11.2013 12:23
data ostatniej zmiany:   28.11.2013 12:23 Rejestr zmian
240Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego dotyczące kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dn. 10 - 31 października 2012 r.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marek Kończak Dyrektor Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   883
data wytworzenia informacji:  09.01.2013
data wprowadzenia do BIP:  28.01.2013 11:17
data weryfikacji:   28.01.2013 11:18
data ostatniej zmiany:   28.01.2013 11:18 Rejestr zmian
240Projekt wystąpienia pokontrolnego przeprowadzonej w dn. 10 - 31.10.2012 przez pracowników Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa DUW

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   dyrektor Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   872
data wytworzenia informacji:  20.12.2012
data wprowadzenia do BIP:  08.01.2013 12:54
data weryfikacji:   08.01.2013 12:54
data ostatniej zmiany:   08.01.2013 12:54 Rejestr zmian
240Wynik kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej
Wynik kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   kierownik oddziału UKS
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   878
data wytworzenia informacji:  27.12.2012
data wprowadzenia do BIP:  08.01.2013 12:50
data weryfikacji:   08.01.2013 12:51
data ostatniej zmiany:   08.01.2013 12:51 Rejestr zmian
240Protokół kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przez Urząd Kontroli Skarbowej w dn. 26.10.2012 oraz 19 - 29.11.2012, 1 - 18.12.2012 r.
Protokół kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przez Urząd Kontroli Skarbowej w dn. 26.10.2012 oraz 19 - 29.11.2012, 1 - 18.12.2012 r.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   inspektor kontroli skarbowej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   833
data wytworzenia informacji:  18.12.2012
data wprowadzenia do BIP:  08.01.2013 12:47
data weryfikacji:   08.01.2013 12:48
data ostatniej zmiany:   08.01.2013 12:48 Rejestr zmian
240Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu DUW
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   884
data wytworzenia informacji:  12.10.2012
data wprowadzenia do BIP:  22.10.2012 12:24
data weryfikacji:   22.10.2012 12:25
data ostatniej zmiany:   08.01.2013 12:48 Rejestr zmian
240Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych.
Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   DWINGiK
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   925
data wytworzenia informacji:  27.09.2012
data wprowadzenia do BIP:  27.09.2012 15:11
data weryfikacji:   27.09.2012 15:14
data ostatniej zmiany:   27.09.2012 15:14 Rejestr zmian
240Protokół kontroli Starostwa Powiatowego w Kłodzku przeprowadzonej przez kontrolera Najwyższej Izby Kontroli w 2012 r. w zakresie wykorzystania środków publicznych na zabezpieczenie przeciwpowodziowe i likwidację skutków powodzi.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   NIK
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   842
data wytworzenia informacji:  03.08.2012
data wprowadzenia do BIP:  21.08.2012 10:33
data weryfikacji:   21.08.2012 10:34
data ostatniej zmiany:   21.08.2012 10:34 Rejestr zmian
240Protokół kontroli systemu ostrzegania i alarmowania Starostwa Powiatowego w Kłodzku przeprowadzonej w dniu 20 grudnia 2011 r. przez przedstawicieli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   889
data wytworzenia informacji:  05.03.2012
data wprowadzenia do BIP:  05.03.2012 09:06
data weryfikacji:   05.03.2012 09:07
data ostatniej zmiany:   05.03.2012 09:08 Rejestr zmian
240Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego dotyczące kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dn. od 26.09 do 07.10.2011 r.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   970
data wytworzenia informacji:  18.01.2012
data wprowadzenia do BIP:  18.01.2012 12:10
data weryfikacji:   18.01.2012 12:10
data ostatniej zmiany:   18.01.2012 12:10 Rejestr zmian
240Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przez przedstawicieli Wojewody Dolnośląskiego w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy celowej na likwidację skutków klęsk żywiołowych w
Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przez przedstawicieli Wojewody Dolnośląskiego w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy celowej na likwidację skutków klęsk żywiołowych w 2010 r.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   892
data wytworzenia informacji:  28.12.2011
data wprowadzenia do BIP:  28.12.2011 11:52
data weryfikacji:   28.12.2011 11:53
data ostatniej zmiany:   28.12.2011 11:53 Rejestr zmian
240Protokół kontroli dotyczący zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych
Protokół kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dniach 22 - 24 listopada 2011 r. przez przedstawicieli Generalnego Inspektora Ochronych Danych Osobowych.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1049
data wytworzenia informacji:  07.12.2011
data wprowadzenia do BIP:  07.12.2011 10:43
data weryfikacji:   07.12.2011 10:45
data ostatniej zmiany:   07.12.2011 10:45 Rejestr zmian
240Protokół kontroli podatkowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dn. od 5 do 23 maja 2011 r. przez przedstawicieli Urzędu Skarbowego w Kłodzku

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1314
data wytworzenia informacji:  05.07.2011
data wprowadzenia do BIP:  05.07.2011 09:22
data weryfikacji:   05.07.2011 09:24
data ostatniej zmiany:   05.07.2011 09:24 Rejestr zmian
240Protokół z kontroli problemowej realizacji zadań z zakresu spraw wewnętrznych przeprowadzonej w dniach 11-12 kwietnia 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewó

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1010
data wytworzenia informacji:  05.07.2011
data wprowadzenia do BIP:  05.07.2011 09:17
data weryfikacji:   05.07.2011 09:19
data ostatniej zmiany:   05.07.2011 09:19 Rejestr zmian
240Wystąpienie pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące kontroli przeprowadzonej w dn. 13-14.04.2011 r.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1085
data wytworzenia informacji:  31.05.2011
data wprowadzenia do BIP:  31.05.2011 08:55
data weryfikacji:   31.05.2011 08:56
data ostatniej zmiany:   31.05.2011 08:56 Rejestr zmian
240Protokół z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przeprowadzonej w dniu 11 kwietnia 2011 r.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   956
data wytworzenia informacji:  31.05.2011
data wprowadzenia do BIP:  31.05.2011 08:52
data weryfikacji:   31.05.2011 08:53
data ostatniej zmiany:   31.05.2011 08:53 Rejestr zmian
240Protokół kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w Starostwie Powiatowym w dn. 13-14.04.2011 r.
Protokół kontroli.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1132
data wytworzenia informacji:  12.05.2011
data wprowadzenia do BIP:  12.05.2011 09:24
data weryfikacji:   12.05.2011 09:24
data ostatniej zmiany:   12.05.2011 09:25 Rejestr zmian
240Zalecenia pokontrolne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z 24.01.2011 r.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1238
data wytworzenia informacji:  16.02.2011
data wprowadzenia do BIP:  16.02.2011 09:34
data weryfikacji:   16.02.2011 09:35
data ostatniej zmiany:   16.02.2011 09:35 Rejestr zmian
240Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 stycznia 2011 r. w zakresie wykonywania zadań dotyczących zarządzania kryzysowego.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1055
data wytworzenia informacji:  21.01.2011
data wprowadzenia do BIP:  21.01.2011 08:41
data weryfikacji:   21.01.2011 12:59
data ostatniej zmiany:   21.01.2011 12:59 Rejestr zmian
240Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego dotyczące wyników kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dn. 11-29 października 2010 r.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1110
data wytworzenia informacji:  04.01.2011
data wprowadzenia do BIP:  04.01.2011 08:32
data weryfikacji:   04.01.2011 08:37
data ostatniej zmiany:   04.01.2011 08:37 Rejestr zmian
240Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dn. 4 i 5.11.2010 r. przez inspektorów Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1204
data wytworzenia informacji:  21.12.2010
data wprowadzenia do BIP:  21.12.2010 08:45
data weryfikacji:   21.12.2010 08:46
data ostatniej zmiany:   21.12.2010 08:46 Rejestr zmian
240Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dn. 11-29 października 2010 r. przez inspektorów Dolnosląskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie realizacji przez Starostę wybranych zadań zleconych administracji r
Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dn. 11 - 29 października 2010 r. przez inspektorów Dolnosląskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie realizacji przez Starostę wybranych zadań zleconych administracji rządowej dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1126
data wytworzenia informacji:  14.12.2010
data wprowadzenia do BIP:  14.12.2010 13:18
data weryfikacji:   14.12.2010 13:19
data ostatniej zmiany:   14.12.2010 13:19 Rejestr zmian
240Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli dotyczące zagospodarowania nieruchomości powiatu kłodzkiego i realizacji zadań określonych ustawą z 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu P
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli dotyczące zagospodarowania nieruchomości powiatu kłodzkiego i realizacji zadań określonych ustawą z 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1136
data wytworzenia informacji:  27.10.2010
data wprowadzenia do BIP:  27.10.2010 09:18
data weryfikacji:   27.10.2010 09:20
data ostatniej zmiany:   27.10.2010 09:20 Rejestr zmian
240Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku w dn. 18.08-03.09 przez inspektorów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Protokół kontroli problemowej.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1125
data wytworzenia informacji:  27.10.2010
data wprowadzenia do BIP:  27.10.2010 09:05
data weryfikacji:   27.10.2010 09:07
data ostatniej zmiany:   27.10.2010 09:07 Rejestr zmian
240Protokół Najwyższej Izby Kontroli, dotyczący kontroli zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność powiatu kłodzkiego w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2010 r.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1001
data wytworzenia informacji:  06.10.2010
data wprowadzenia do BIP:  06.10.2010 07:49
data weryfikacji:   06.10.2010 07:50
data ostatniej zmiany:   06.10.2010 07:50 Rejestr zmian
240Protokół kontroli w zakresie realizacji zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych dofinansowanych z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 6.572.675 zł, przeprowadzonej w dniach 01-12.03.2010 r. w Starostwie Powiatowym w K�
Protokół

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1206
data wytworzenia informacji:  30.08.2010
data wprowadzenia do BIP:  30.08.2010 10:44
data weryfikacji:   30.08.2010 10:45
data ostatniej zmiany:   30.08.2010 10:46 Rejestr zmian
240Protokół z kontroli planowej przeprowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Kłodzku
Kontrolę przeprowadzono w dn. 05.07.2010 r. do 16.07.2010 r.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1135
data wytworzenia informacji:  25.08.2010
data wprowadzenia do BIP:  25.08.2010 13:44
data weryfikacji:   25.08.2010 13:48
data ostatniej zmiany:   25.08.2010 13:48 Rejestr zmian
240Wystąpienie pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy w Kłodzku dotyczące kontroli przeprowadzonej w dn. 18,22 i 24 czerwca 2010 r.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1137
data wytworzenia informacji:  16.07.2010
data wprowadzenia do BIP:  16.07.2010 13:02
data weryfikacji:   16.07.2010 13:03
data ostatniej zmiany:   16.07.2010 13:03 Rejestr zmian
240Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli dotyczące wyników kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli dotyczące wyników kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1150
data wytworzenia informacji:  01.07.2010
data wprowadzenia do BIP:  01.07.2010 13:43
data weryfikacji:   01.07.2010 13:45
data ostatniej zmiany:   01.07.2010 13:47 Rejestr zmian
240Protokół kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dn. 18,22,24 czerwca 2010 r.
Protokół kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dn. 18,22,24 czerwca 2010 r.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1149
data wytworzenia informacji:  28.06.2010
data wprowadzenia do BIP:  28.06.2010 09:02
data weryfikacji:   28.06.2010 09:03
data ostatniej zmiany:   28.06.2010 09:03 Rejestr zmian
240Protokół kontroli Starostwa Powiatowego przeprowadzonej w dniach od 14 kwietnia 2010 r. do 2 czerwca 2010 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1049
data wytworzenia informacji:  22.06.2010
data wprowadzenia do BIP:  22.06.2010 09:35
data weryfikacji:   22.06.2010 09:36
data ostatniej zmiany:   22.06.2010 09:36 Rejestr zmian
240Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dniach 23 i 26 kwietnia 2010 r. w zakresie wykonywania przez organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych zadań z zakresu organizacji ruchu oraz ...
Kontrola przeprowadzona przez przedstawiciela Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1054
data wytworzenia informacji:  22.06.2010
data wprowadzenia do BIP:  22.06.2010 09:29
data weryfikacji:   22.06.2010 09:31
data ostatniej zmiany:   22.06.2010 09:40 Rejestr zmian
240Sprawozdanie z realizacji planu kontroli za 2009 rok, kontroli doraźnych oraz kontroli zewnętrznych Starostwa Powiatowego w kłodzku i jednostek organizacyjnych powiatu za 2009 rok.
Sprawozdanie z realizacji planu kontroli za 2009 rok, kontroli doraźnych oraz kontroli zewnętrznych Starostwa Powiatowego w kłodzku i jednostek organizacyjnych powiatu za 2009 rok.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Łysiak, Ewa Wiórko
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1118
data wytworzenia informacji:  12.03.2010
data wprowadzenia do BIP:  04.05.2010 12:22
data weryfikacji:   04.05.2010 12:23
data ostatniej zmiany:   04.05.2010 12:23 Rejestr zmian
240Protokół kontroli przeprowadzonej przez inspektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 22 do 29 marca 2010 r.
Protokół kontroli przeprowadzonej przez inspektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 22 do 29 marca 2010 r.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1052
data wytworzenia informacji:  13.04.2010
data wprowadzenia do BIP:  13.04.2010 08:47
data weryfikacji:   13.04.2010 08:47
data ostatniej zmiany:   13.04.2010 08:47 Rejestr zmian
240Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Kłodzkiego przeprowadzonej w okresie od 21.09.2009 r. do 27.11.2009 r.
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Kłodzkiego przeprowadzonej w okresie od 21.09.2009 r. do 27.11.2009 r.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1176
data wytworzenia informacji:  04.02.2010
data wprowadzenia do BIP:  04.02.2010 08:25
data weryfikacji:   04.02.2010 08:26
data ostatniej zmiany:   04.02.2010 12:25 Rejestr zmian
240Protokół z dnia 22.11.2009 r. z kontroli realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Protokół z dnia 22.11.2009 r. z kontroli realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1080
data wytworzenia informacji:  08.01.2010
data wprowadzenia do BIP:  08.01.2010 11:54
data weryfikacji:   08.01.2010 11:56
data ostatniej zmiany:   08.01.2010 11:56 Rejestr zmian
240Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Kłodzkiego przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu.
Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Kłodzkiego przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1387
data wytworzenia informacji:  16.12.2009
data wprowadzenia do BIP:  16.12.2009 15:17
data weryfikacji:   16.12.2009 15:20
data ostatniej zmiany:   17.12.2009 10:53 Rejestr zmian
240Protokół kontroli przeprowadzonej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Protokół.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1207
data wytworzenia informacji:  04.12.2009
data wprowadzenia do BIP:  04.12.2009 09:06
data weryfikacji:   04.12.2009 09:08
data ostatniej zmiany:   04.12.2009 09:08 Rejestr zmian
240Informacja pokontrolna z wizyty monitorującej kontroli trwałości Projektu nr Z/2.02/II/2.2/25/05
Informacja

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1230
data wytworzenia informacji:  04.12.2009
data wprowadzenia do BIP:  04.12.2009 09:03
data weryfikacji:   04.12.2009 09:04
data ostatniej zmiany:   04.12.2009 09:04 Rejestr zmian
240Protokół z kontroli problemowej realizacji zadań z akresu spraw wewnętrznych przeprowadzonej w dniu 30 września 2009 roku w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.
Protokół

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1111
data wytworzenia informacji:  04.12.2009
data wprowadzenia do BIP:  04.12.2009 09:00
data weryfikacji:   04.12.2009 09:01
data ostatniej zmiany:   04.12.2009 09:01 Rejestr zmian
240Protokół z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Starostwie Kłodzkim przeprowadzonej w dniu 30 września 2009 r.
Protokół

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1079
data wytworzenia informacji:  04.12.2009
data wprowadzenia do BIP:  04.12.2009 08:58
data weryfikacji:   04.12.2009 08:59
data ostatniej zmiany:   04.12.2009 09:12 Rejestr zmian
240Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z 11.05.2009 r. i Państwowej Inspekcji Pracy z 21.05.2009 r.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Sałdacz
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Sałdacz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Sałdacz
ilość wyświetleń:   1267
data wytworzenia informacji:  03.06.2009
data wprowadzenia do BIP:  03.06.2009 14:35
data weryfikacji:   03.06.2009 14:36
data ostatniej zmiany:   03.06.2009 14:36 Rejestr zmian
240Protokół kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 23-27.02.2009 r.
Protokół z kontroli w zakresie realizacji zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych dofinansowanych z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 1.250.000 zł, przeprowadzonej w dn. 23-27.02.2009 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Sałdacz
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Sałdacz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Sałdacz
ilość wyświetleń:   1143
data wytworzenia informacji:  26.05.2009
data wprowadzenia do BIP:  26.05.2009 14:19
data weryfikacji:   26.05.2009 14:20
data ostatniej zmiany:   26.05.2009 14:20 Rejestr zmian
240Protokół kontroli Państowej Inspekcji Pracy 19-20.03.2009
Protokół kontroli Państowej Inspekcji Pracy przeprowadzonej w dn. 19 - 20.03.2009

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Sałdacz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Sałdacz
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Sałdacz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Sałdacz
ilość wyświetleń:   1312
data wytworzenia informacji:  28.04.2009
data wprowadzenia do BIP:  28.04.2009 13:27
data weryfikacji:   28.04.2009 13:28
data ostatniej zmiany:   28.04.2009 13:28 Rejestr zmian
240SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ZA 2008 ROK

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Sałdacz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Sałdacz
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Sałdacz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Sałdacz
ilość wyświetleń:   1319
data wytworzenia informacji:  31.03.2009
data wprowadzenia do BIP:  31.03.2009 14:35
data weryfikacji:   31.03.2009 14:38
data ostatniej zmiany:   31.03.2009 14:38 Rejestr zmian
240SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ZA 2007 ROK

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Sałdacz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Sałdacz
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Sałdacz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Sałdacz
ilość wyświetleń:   1285
data wytworzenia informacji:  06.05.2008
data wprowadzenia do BIP:  06.05.2008 08:01
data weryfikacji:   13.03.2009 09:38
data ostatniej zmiany:   13.03.2009 09:38 Rejestr zmian
240Protokół kontroli Najwyższej Izby Kontroli 07.01.2009 r.-05.03.2009 r.
#justuj#Protokół kontroli Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie wybranych zagadnień z działalności Starostwa w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2008 r., przeprowadzonej w dn. 07.01.2009 r. - 05.03.2009 r.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Sałdacz
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Sałdacz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Sałdacz
ilość wyświetleń:   1182
data wytworzenia informacji:  13.03.2009
data wprowadzenia do BIP:  13.03.2009 09:35
data weryfikacji:   13.03.2009 09:37
data ostatniej zmiany:   13.03.2009 09:37 Rejestr zmian
240Protokół kontroli Najwyższej Izby Kontroli (28.07-03.10.2008)

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Sałdacz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Sałdacz
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Sałdacz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Sałdacz
ilość wyświetleń:   1263
data wytworzenia informacji:  07.10.2008
data wprowadzenia do BIP:  07.10.2008 11:10
data weryfikacji:   07.10.2008 11:15
data ostatniej zmiany:   07.10.2008 11:15 Rejestr zmian
233Protokół kontroli Starostwa Powiatu Kłodzkiego przez NIK

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Maria Ossowska - Główny specjalista k.p. z NIK deleg. Wrocław
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Kopcio
Autor ostatniej poprawki:   Paweł Kopcio
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Kopcio
ilość wyświetleń:   1445
data wytworzenia informacji:  07.08.2008
data wprowadzenia do BIP:  07.08.2008 10:45
data weryfikacji:   07.08.2008 10:48
data ostatniej zmiany:   07.08.2008 11:04 Rejestr zmian
230PROTOKOŁY
PROTOKÓŁ z kontroli w zakresie realizacji zadań bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej, przeprowadzonej w dniu 25.10.2006 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. PROTOKÓŁ z kontroli realizacji zadań obronnych przeprowadzonej w dniu 25.10.2006 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

Wydział: Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (ZKB)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Kazimierz Sołotwiński
Autor ostatniej poprawki:   Kazimierz Sołotwiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Kazimierz Sołotwiński
ilość wyświetleń:   1809
data wprowadzenia do BIP:  29.11.2006 08:47
data weryfikacji:   29.11.2006 08:51
data ostatniej zmiany:   05.12.2006 13:07 Rejestr zmian
225Uzupełniona informacja pokontrolna z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dniach 22-24.02.2006r. i 16-17.03.2006r.

Wydział: Oświaty (OSW)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Violetta Rosińska-Różańska
Autor ostatniej poprawki:   Violetta Rosińska-Różańska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Violetta Rosińska-Różańska
ilość wyświetleń:   1814
data wprowadzenia do BIP:  10.05.2006 13:49
data weryfikacji:   12.05.2006 10:27
data ostatniej zmiany:   12.05.2006 10:27 Rejestr zmian
233Odpowiedź Starosty Klodzkiego z dn. 28 kwietnia 2006 roku na wnioski i zalecenia RIO

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Sałdacz
Autor ostatniej poprawki:   Jerzy Sołtyszczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jerzy Sołtyszczak
ilość wyświetleń:   1164
data wprowadzenia do BIP:  28.04.2006 14:35
data weryfikacji:   28.04.2006 14:41
data ostatniej zmiany:   28.04.2006 14:41 Rejestr zmian
233Wnioski i zalecenia Regionalnej Izby Obrachunkowej po kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w okresie od 3 listopada 2005 roku do 10 lutego 2006 roku

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Sałdacz
Autor ostatniej poprawki:   Jerzy Sołtyszczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jerzy Sołtyszczak
ilość wyświetleń:   1100
data wprowadzenia do BIP:  28.04.2006 14:12
data weryfikacji:   28.04.2006 14:18
data ostatniej zmiany:   28.04.2006 14:18 Rejestr zmian
225Informacja pokontrolna z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dniach 22-24.02.2006r. i 16-17.03.2006r.

Wydział: Oświaty (OSW)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Violetta Rosińska-Różańska
Autor ostatniej poprawki:   Violetta Rosińska-Różańska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Violetta Rosińska-Różańska
ilość wyświetleń:   1658
data wprowadzenia do BIP:  25.04.2006 10:54
data weryfikacji:   25.04.2006 13:13
data ostatniej zmiany:   25.04.2006 13:13 Rejestr zmian
252Wyniki kontroli jednostek-zbiorcza informacja.

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Dariusz Felcenloben
Autor ostatniej poprawki:   Dariusz Felcenloben
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Dariusz Felcenloben
ilość wyświetleń:   1676
data wprowadzenia do BIP:  07.04.2006 09:32
data weryfikacji:   07.04.2006 09:32
data ostatniej zmiany:   07.04.2006 09:32 Rejestr zmian
222Kontrola problemowa przeprowadzona przez Wojewodę Dolnośląskiego.
Zakres: organizacja powiatowej administracji drogowej, zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Wydział: Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych (KTD)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Waldemar Majchrzak
Autor ostatniej poprawki:   Zbigniew Radgowski
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Zbigniew Radgowski
ilość wyświetleń:   1586
data wprowadzenia do BIP:  23.03.2006 11:11
data weryfikacji:   23.03.2006 12:12
data ostatniej zmiany:   24.03.2006 09:15 Rejestr zmian
233Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 19 kwietnia 2005 roku w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Beata Hucaluk
Autor ostatniej poprawki:   Beata Hucaluk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Beata Hucaluk
ilość wyświetleń:   1064
data wprowadzenia do BIP:  22.03.2006 15:30
data weryfikacji:   22.03.2006 15:32
data ostatniej zmiany:   22.03.2006 15:33 Rejestr zmian
233Dokumenty z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Kłodzku przeprowadzonej w Starostwie Powiqtowym w Kłodzku
Protokół z kontroli. Wnioski i zalecenia pokontrolne. Odpowiedź na wnioski i zalecenia pokontrolne.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Beata Hucaluk
Autor ostatniej poprawki:   Beata Hucaluk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Beata Hucaluk
ilość wyświetleń:   1071
data wprowadzenia do BIP:  14.03.2006 09:55
data weryfikacji:   22.03.2006 15:26
data ostatniej zmiany:   22.03.2006 15:26 Rejestr zmian
233SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYSTĄPIEŃ POKONTROLNYCH Z KONTROLI
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYSTĄPIEŃ POKONTROLNYCH Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W KŁODZKU W ROKU 2004

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Krzysztof Kubit
Autor ostatniej poprawki:   Beata Hucaluk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Beata Hucaluk
ilość wyświetleń:   992
data wprowadzenia do BIP:  05.07.2005 09:11
data weryfikacji:   22.03.2006 15:14
data ostatniej zmiany:   22.03.2006 15:14 Rejestr zmian
233Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu.
Protokół kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych z funduszy celowych w latach 2001-2002, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania środków z Funduszu Ochrony Środowiska.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Halina Mielnik
Autor ostatniej poprawki:   Jerzy Sołtyszczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jerzy Sołtyszczak
ilość wyświetleń:   840
data wprowadzenia do BIP:  09.03.2005 14:31
data weryfikacji:   04.04.2005 14:39
data ostatniej zmiany:   04.04.2005 14:39 Rejestr zmian
233Protokół z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku
Protokół z kontroli w zakresie wykorzystania środków finansowych przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi i osuwisk.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Halina Mielnik
Autor ostatniej poprawki:   Jerzy Sołtyszczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jerzy Sołtyszczak
ilość wyświetleń:   860
data wprowadzenia do BIP:  15.02.2005 10:59
data weryfikacji:   17.03.2005 08:52
data ostatniej zmiany:   17.03.2005 08:52 Rejestr zmian
240DPS Szczytna-Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających - Dom PO0mocy Społecznej w Szczytnej

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Halina Bernat
Autor ostatniej poprawki:   Halina Bernat
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Halina Bernat
ilość wyświetleń:   2171
data wprowadzenia do BIP:  15.03.2005 10:22
data weryfikacji:   15.03.2005 10:23
data ostatniej zmiany:   15.03.2005 10:23 Rejestr zmian
220Uchwała Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 4/2005 z dnia 14 stycznia 2005 roku
w sprawie preprowadzenia kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych powiatu kłodzkiego w roku 2005.

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Krystian Sęga
Autor ostatniej poprawki:   Jan Załuska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jan Załuska
ilość wyświetleń:   1207
data wprowadzenia do BIP:  11.02.2005 08:09
data weryfikacji:   11.02.2005 12:16
data ostatniej zmiany:   11.02.2005 12:16 Rejestr zmian
233Protokół Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-Oddziału w Wałbrzychu z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku
protokół z kontroli

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Halina Mielnik
Autor ostatniej poprawki:   Jerzy Sołtyszczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jerzy Sołtyszczak
ilość wyświetleń:   908
data wprowadzenia do BIP:  17.12.2004 13:34
data weryfikacji:   21.12.2004 09:49
data ostatniej zmiany:   21.12.2004 09:49 Rejestr zmian
233Kontrola problemowa MSWiA dot.przygotowania organów władzy publicznej do przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innym zdarzeniom zagrażającym bezpieczeństwu powszechnemu.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Halina Mielnik
Autor ostatniej poprawki:   Jerzy Sołtyszczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jerzy Sołtyszczak
ilość wyświetleń:   783
data wprowadzenia do BIP:  11.10.2004 10:05
data weryfikacji:   11.10.2004 10:42
data ostatniej zmiany:   11.10.2004 10:42 Rejestr zmian
233Kontrola NIK dot.wykonania planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2003 roku.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Halina Mielnik
Autor ostatniej poprawki:   Jerzy Sołtyszczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jerzy Sołtyszczak
ilość wyświetleń:   823
data wprowadzenia do BIP:  19.04.2004 12:50
data weryfikacji:   04.05.2004 15:20
data ostatniej zmiany:   04.05.2004 15:20 Rejestr zmian
240Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli w ZSP w Stroniu Śl.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marcin Wiewiórka
Autor ostatniej poprawki:   Antoni Adamiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Antoni Adamiak
ilość wyświetleń:   1237
data wprowadzenia do BIP:  26.02.2004 15:14
data weryfikacji:   26.02.2004 15:43
data ostatniej zmiany:   26.02.2004 15:43 Rejestr zmian
240Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy Zdroju

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW-K)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marcin Wiewiórka
Autor ostatniej poprawki:   Antoni Adamiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Antoni Adamiak
ilość wyświetleń:   1074
data wprowadzenia do BIP:  27.01.2004 14:09
data weryfikacji:   27.01.2004 14:12
data ostatniej zmiany:   25.05.2004 10:35 Rejestr zmian