Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających

Ilość wyświetleń: 190186

Opis kategorii:

Informacje publiczne w tej kategorii zostaną zamieszczone po 1 stycznia 2004.


Wyświetl informacje dla konkretnej jednostki/wydziału:
   
 

idSpis informacji publicznych
297Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z kontroli przeprowadzonej w dn. 2 i 3 marca 2017 r. przez kontrolerów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej DUW w zakresie realizacji zadania z zakresu pieczy zastępczej
Przedmiot kontroli: realizacja zadania z zakresu pieczy zastępczej w trybie powierzenia przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku Fundacji "Mały i Duży" zadania publicznego pn. "Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Dom Mały i Duży", zlokalizowanej przy ul. Rodzinnej 61 w Kłodzku.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Piotr Szafarowicz, Emilia Molska - Kaźmierczak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   123
data wytworzenia informacji:  24.04.2017
data wprowadzenia do BIP:  14.07.2017 09:39
data weryfikacji:   14.07.2017 09:40
data ostatniej zmiany:   14.07.2017 09:40 Rejestr zmian
219Kontrola wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2014 rok
Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w dniu 14 kwietnia 2015 r.

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jadwiga Gołek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Jadwiga Gołek
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   820
data wytworzenia informacji:  10.06.2015
data wprowadzenia do BIP:  10.06.2015 10:28
data weryfikacji:   10.06.2015 10:31
data ostatniej zmiany:   10.06.2015 10:31 Rejestr zmian
219Sprawozdanie z kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych i technicznych za 2014 rok
Kontrolę przeprowadził w dniu 14 kwietnia 2015 r. zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jadwiga Gołek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Jadwiga Gołek
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   801
data wytworzenia informacji:  10.06.2015
data wprowadzenia do BIP:  10.06.2015 10:22
data weryfikacji:   10.06.2015 10:24
data ostatniej zmiany:   10.06.2015 10:24 Rejestr zmian
219Sprawozdanie z kontroli realizacji zadań inwestycyjno-remontowych zrealizowanych w 2014 roku przez powiatowe jednostki organizacyjne
Kontrolę przeprowadził w dniu 20 stycznia 2015 r. zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jadwiga Gołek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Jadwiga Gołek
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   787
data wytworzenia informacji:  10.06.2015
data wprowadzenia do BIP:  10.06.2015 10:13
data weryfikacji:   10.06.2015 10:14
data ostatniej zmiany:   10.06.2015 10:19 Rejestr zmian
220Protokół kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przez inspektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Protokół kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dn. 8 - 31 października 2013 r. przez inspektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   inspektor kontroli Halina Zub
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1143
data wytworzenia informacji:  31.10.2013
data wprowadzenia do BIP:  03.12.2013 08:31
data weryfikacji:   03.12.2013 08:32
data ostatniej zmiany:   03.12.2013 08:32 Rejestr zmian
227Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu
Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu

Wydział: Wydział Rozwoju, Promocji i Kultury (RPK)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   inspektor wojewódzki K. Szczepańska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   883
data wytworzenia informacji:  07.10.2013
data wprowadzenia do BIP:  03.12.2013 08:21
data weryfikacji:   03.12.2013 08:25
data ostatniej zmiany:   03.12.2013 08:25 Rejestr zmian
230Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z kontroli problemowej przeprowadzonej dn. 25 września 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w przedmiocie realizacji zadań z zakresu spraw wewnętrznych

Wydział: Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (ZKB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Robert Korzeniowski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1064
data wytworzenia informacji:  05.11.2013
data wprowadzenia do BIP:  28.11.2013 12:21
data weryfikacji:   28.11.2013 12:23
data ostatniej zmiany:   28.11.2013 12:23 Rejestr zmian
233Protokół kontroli Starostwa Powiatu Kłodzkiego przez NIK

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Maria Ossowska - Główny specjalista k.p. z NIK deleg. Wrocław
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Kopcio
Autor ostatniej poprawki:   Paweł Kopcio
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Kopcio
ilość wyświetleń:   1642
data wytworzenia informacji:  07.08.2008
data wprowadzenia do BIP:  07.08.2008 10:45
data weryfikacji:   07.08.2008 10:48
data ostatniej zmiany:   07.08.2008 11:04 Rejestr zmian
230PROTOKOŁY
PROTOKÓŁ z kontroli w zakresie realizacji zadań bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej, przeprowadzonej w dniu 25.10.2006 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. PROTOKÓŁ z kontroli realizacji zadań obronnych przeprowadzonej w dniu 25.10.2006 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

Wydział: Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (ZKB)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Kazimierz Sołotwiński
Autor ostatniej poprawki:   Kazimierz Sołotwiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Kazimierz Sołotwiński
ilość wyświetleń:   2048
data wprowadzenia do BIP:  29.11.2006 08:47
data weryfikacji:   29.11.2006 08:51
data ostatniej zmiany:   05.12.2006 13:07 Rejestr zmian
225Uzupełniona informacja pokontrolna z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dniach 22-24.02.2006r. i 16-17.03.2006r.

Wydział: Oświaty (OSW)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Violetta Rosińska-Różańska
Autor ostatniej poprawki:   Violetta Rosińska-Różańska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Violetta Rosińska-Różańska
ilość wyświetleń:   2030
data wprowadzenia do BIP:  10.05.2006 13:49
data weryfikacji:   12.05.2006 10:27
data ostatniej zmiany:   12.05.2006 10:27 Rejestr zmian
233Odpowiedź Starosty Klodzkiego z dn. 28 kwietnia 2006 roku na wnioski i zalecenia RIO

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Sałdacz
Autor ostatniej poprawki:   Jerzy Sołtyszczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jerzy Sołtyszczak
ilość wyświetleń:   1368
data wprowadzenia do BIP:  28.04.2006 14:35
data weryfikacji:   28.04.2006 14:41
data ostatniej zmiany:   28.04.2006 14:41 Rejestr zmian
233Wnioski i zalecenia Regionalnej Izby Obrachunkowej po kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w okresie od 3 listopada 2005 roku do 10 lutego 2006 roku

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Sałdacz
Autor ostatniej poprawki:   Jerzy Sołtyszczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jerzy Sołtyszczak
ilość wyświetleń:   1282
data wprowadzenia do BIP:  28.04.2006 14:12
data weryfikacji:   28.04.2006 14:18
data ostatniej zmiany:   28.04.2006 14:18 Rejestr zmian
225Informacja pokontrolna z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dniach 22-24.02.2006r. i 16-17.03.2006r.

Wydział: Oświaty (OSW)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Violetta Rosińska-Różańska
Autor ostatniej poprawki:   Violetta Rosińska-Różańska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Violetta Rosińska-Różańska
ilość wyświetleń:   1896
data wprowadzenia do BIP:  25.04.2006 10:54
data weryfikacji:   25.04.2006 13:13
data ostatniej zmiany:   25.04.2006 13:13 Rejestr zmian
252Wyniki kontroli jednostek-zbiorcza informacja.

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Dariusz Felcenloben
Autor ostatniej poprawki:   Dariusz Felcenloben
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Dariusz Felcenloben
ilość wyświetleń:   1879
data wprowadzenia do BIP:  07.04.2006 09:32
data weryfikacji:   07.04.2006 09:32
data ostatniej zmiany:   07.04.2006 09:32 Rejestr zmian
222Kontrola problemowa przeprowadzona przez Wojewodę Dolnośląskiego.
Zakres: organizacja powiatowej administracji drogowej, zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Wydział: Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych (KTD)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Waldemar Majchrzak
Autor ostatniej poprawki:   Zbigniew Radgowski
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Zbigniew Radgowski
ilość wyświetleń:   1803
data wprowadzenia do BIP:  23.03.2006 11:11
data weryfikacji:   23.03.2006 12:12
data ostatniej zmiany:   24.03.2006 09:15 Rejestr zmian
233Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 19 kwietnia 2005 roku w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Beata Hucaluk
Autor ostatniej poprawki:   Beata Hucaluk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Beata Hucaluk
ilość wyświetleń:   1240
data wprowadzenia do BIP:  22.03.2006 15:30
data weryfikacji:   22.03.2006 15:32
data ostatniej zmiany:   22.03.2006 15:33 Rejestr zmian
233Dokumenty z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Kłodzku przeprowadzonej w Starostwie Powiqtowym w Kłodzku
Protokół z kontroli. Wnioski i zalecenia pokontrolne. Odpowiedź na wnioski i zalecenia pokontrolne.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Beata Hucaluk
Autor ostatniej poprawki:   Beata Hucaluk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Beata Hucaluk
ilość wyświetleń:   1241
data wprowadzenia do BIP:  14.03.2006 09:55
data weryfikacji:   22.03.2006 15:26
data ostatniej zmiany:   22.03.2006 15:26 Rejestr zmian
233SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYSTĄPIEŃ POKONTROLNYCH Z KONTROLI
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYSTĄPIEŃ POKONTROLNYCH Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W KŁODZKU W ROKU 2004

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Krzysztof Kubit
Autor ostatniej poprawki:   Beata Hucaluk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Beata Hucaluk
ilość wyświetleń:   1170
data wprowadzenia do BIP:  05.07.2005 09:11
data weryfikacji:   22.03.2006 15:14
data ostatniej zmiany:   22.03.2006 15:14 Rejestr zmian
233Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu.
Protokół kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych z funduszy celowych w latach 2001-2002, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania środków z Funduszu Ochrony Środowiska.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Halina Mielnik
Autor ostatniej poprawki:   Jerzy Sołtyszczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jerzy Sołtyszczak
ilość wyświetleń:   1042
data wprowadzenia do BIP:  09.03.2005 14:31
data weryfikacji:   04.04.2005 14:39
data ostatniej zmiany:   04.04.2005 14:39 Rejestr zmian
233Protokół z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku
Protokół z kontroli w zakresie wykorzystania środków finansowych przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi i osuwisk.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Halina Mielnik
Autor ostatniej poprawki:   Jerzy Sołtyszczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jerzy Sołtyszczak
ilość wyświetleń:   1045
data wprowadzenia do BIP:  15.02.2005 10:59
data weryfikacji:   17.03.2005 08:52
data ostatniej zmiany:   17.03.2005 08:52 Rejestr zmian
220Uchwała Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 4/2005 z dnia 14 stycznia 2005 roku
w sprawie preprowadzenia kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych powiatu kłodzkiego w roku 2005.

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Krystian Sęga
Autor ostatniej poprawki:   Jan Załuska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jan Załuska
ilość wyświetleń:   1441
data wprowadzenia do BIP:  11.02.2005 08:09
data weryfikacji:   11.02.2005 12:16
data ostatniej zmiany:   11.02.2005 12:16 Rejestr zmian
233Protokół Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-Oddziału w Wałbrzychu z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku
protokół z kontroli

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Halina Mielnik
Autor ostatniej poprawki:   Jerzy Sołtyszczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jerzy Sołtyszczak
ilość wyświetleń:   1080
data wprowadzenia do BIP:  17.12.2004 13:34
data weryfikacji:   21.12.2004 09:49
data ostatniej zmiany:   21.12.2004 09:49 Rejestr zmian
233Kontrola problemowa MSWiA dot.przygotowania organów władzy publicznej do przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innym zdarzeniom zagrażającym bezpieczeństwu powszechnemu.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Halina Mielnik
Autor ostatniej poprawki:   Jerzy Sołtyszczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jerzy Sołtyszczak
ilość wyświetleń:   963
data wprowadzenia do BIP:  11.10.2004 10:05
data weryfikacji:   11.10.2004 10:42
data ostatniej zmiany:   11.10.2004 10:42 Rejestr zmian
233Kontrola NIK dot.wykonania planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2003 roku.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Halina Mielnik
Autor ostatniej poprawki:   Jerzy Sołtyszczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jerzy Sołtyszczak
ilość wyświetleń:   1015
data wprowadzenia do BIP:  19.04.2004 12:50
data weryfikacji:   04.05.2004 15:20
data ostatniej zmiany:   04.05.2004 15:20 Rejestr zmian