Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Kontrole zewnętrzne

Ilość wyświetleń: 1153

 

idSpis informacji publicznych
233Protokoły z wykonywania czynności w dniach 17.05 i 19.05.2017 r. w trakcie kontroli porozumienia o odbywanie stażu w miejscu pracy przez bezrobotnego. (dotyczy kontroli wykonywanej przez PUP w Kłodzku)
Protokoły z wykonywania czynności w dniach 17.05 i 19.05.2017 r. w trakcie kontroli porozumienia o odbywanie stażu w miejscu pracy przez bezrobotnego. (dotyczy kontroli wykonywanej przez PUP w Kłodzku)

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   I. Wiśniewska, P. Siejewicz - pracownicy PUP
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   320
data wytworzenia informacji:  19.05.2017
data wprowadzenia do BIP:  23.02.2018 12:36
data weryfikacji:   23.02.2018 12:38
data ostatniej zmiany:   23.02.2018 12:38 Rejestr zmian
233Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.02.2018 r. dotyczące kontroli punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.02.2018 r. dotyczące kontroli punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Hreniak Wojewoda Dolnośląski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   346
data wytworzenia informacji:  08.02.2018
data wprowadzenia do BIP:  23.02.2018 12:30
data weryfikacji:   23.02.2018 12:30
data ostatniej zmiany:   23.02.2018 12:30 Rejestr zmian
297Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06.02.2018 r. w zakresie kontroli realizacji zadania z zakresu pieczy zastępczej powierzonego Fundacji Mały i Duży
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06.02.2018 r. w zakresie kontroli realizacji zadania z zakresu pieczy zastępczej powierzonego Fundacji Mały i Duży

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Danuta Zawilla
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   359
data wytworzenia informacji:  06.02.2018
data wprowadzenia do BIP:  23.02.2018 12:25
data weryfikacji:   23.02.2018 12:26
data ostatniej zmiany:   23.02.2018 12:26 Rejestr zmian
270Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.08.2017 r. dotyczące kontroli problemowej działalności PZON w Kłodzku, przeprowadzonej dn. 27.02.2017 r.
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.08.2017 r. dotyczące kontroli problemowej działalności PZON w Kłodzku, przeprowadzonej dn. 27.02.2017 r.

Wydział: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   544
data wytworzenia informacji:  08.08.2017
data wprowadzenia do BIP:  13.02.2018 10:18
data weryfikacji:   13.02.2018 10:18
data ostatniej zmiany:   13.02.2018 10:18 Rejestr zmian
270Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w dniu 27.02.2017 r.
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w dniu 27.02.2017 r.

Wydział: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Zespół Kontrolny
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   502
data wytworzenia informacji:  12.05.2017
data wprowadzenia do BIP:  13.02.2018 10:13
data weryfikacji:   13.02.2018 10:14
data ostatniej zmiany:   13.02.2018 10:14 Rejestr zmian
219Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.08.2017 r. dotyczące kontroli problemowej przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu Kłodzkiego.
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.08.2017 r. dotyczące kontroli problemowej przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu Kłodzkiego.

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   533
data wytworzenia informacji:  16.08.2017
data wprowadzenia do BIP:  13.02.2018 09:48
data weryfikacji:   13.02.2018 09:49
data ostatniej zmiany:   13.02.2018 09:49 Rejestr zmian
233Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.07.2017 r. dotyczące kontroli problemowej przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.07.2017 r. dotyczące kontroli problemowej przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Wicewojewoda Dolnośląski Krzysztof Kamil Zieliński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   381
data wytworzenia informacji:  31.07.2017
data wprowadzenia do BIP:  13.02.2018 09:45
data weryfikacji:   13.02.2018 09:46
data ostatniej zmiany:   13.02.2018 09:46 Rejestr zmian
225Wystąpienie pokontrolne Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dni 30.09.2017 r.
Wystąpienie pokontrolne Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dni 30.09.2017 r.

Wydział: Oświaty (OSW)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Wicemarszałek Ewa Mańkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   368
data wytworzenia informacji:  30.09.2017
data wprowadzenia do BIP:  13.02.2018 09:35
data weryfikacji:   13.02.2018 09:36
data ostatniej zmiany:   13.02.2018 09:36 Rejestr zmian
225Kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczenia oraz dokonania zwrotu niewykorzystanej, dotacji celowej przekazanej przez Województwo Dolnośląskie na prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej przeprowadzona w dn. 16.06.2017 r. do 27.06.2017 r.
Kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczenia oraz dokonania zwrotu niewykorzystanej, dotacji celowej przekazanej przez Województwo Dolnośląskie na prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej przeprowadzona w dn. 16.06.2017 r. do 27.06.2017 r.

Wydział: Oświaty (OSW)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Lubomir Wędzicha
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   369
data wytworzenia informacji:  10.08.2017
data wprowadzenia do BIP:  13.02.2018 09:22
data weryfikacji:   13.02.2018 09:23
data ostatniej zmiany:   13.02.2018 09:23 Rejestr zmian
297Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2017 r.
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Wojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   332
data wytworzenia informacji:  08.08.2017
data wprowadzenia do BIP:  13.02.2018 09:04
data weryfikacji:   13.02.2018 09:05
data ostatniej zmiany:   13.02.2018 09:05 Rejestr zmian
233Informacja pokontrolna z kontroli projektu nr RPDS.03.03.04-02-0009/16 z 10.10.2017 r.
Informacja pokontrolna z kontroli projektu nr RPDS.03.03.04-02-0009/16 z 10.10.2017 r.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Zespół Kontrolujący
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   310
data wytworzenia informacji:  10.10.2017
data wprowadzenia do BIP:  13.02.2018 08:51
data weryfikacji:   13.02.2018 08:53
data ostatniej zmiany:   13.02.2018 08:53 Rejestr zmian
220Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2018 r.
Wstąpienie pokontrolne dotyczące prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi.

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Celina Marzena Dziedziak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   381
data wytworzenia informacji:  05.01.2018
data wprowadzenia do BIP:  13.02.2018 08:43
data weryfikacji:   13.02.2018 08:44
data ostatniej zmiany:   13.02.2018 08:44 Rejestr zmian
220Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Lucyna Hanus
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   412
data wytworzenia informacji:  22.01.2018
data wprowadzenia do BIP:  12.02.2018 08:46
data weryfikacji:   12.02.2018 08:47
data ostatniej zmiany:   12.02.2018 08:47 Rejestr zmian
220Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Kłodzkiego przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w dn. od 12.10.2017 r. do 20.12.2017 r.
Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Kłodzkiego przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w dn. od 12.10.2017 r. do 20.12.2017 r.

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Sokół, Jacek Kalus
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   416
data wytworzenia informacji:  20.12.2017
data wprowadzenia do BIP:  12.02.2018 08:43
data weryfikacji:   12.02.2018 08:44
data ostatniej zmiany:   12.02.2018 08:44 Rejestr zmian
233Kontrola NIK dot.wykonania planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2003 roku.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Halina Mielnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Halina Mielnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   2318
data wprowadzenia do BIP:  19.04.2004 12:50
data weryfikacji:   22.11.2017 13:32
data ostatniej zmiany:   22.11.2017 13:32 Rejestr zmian
233Kontrola problemowa MSWiA dot.przygotowania organów władzy publicznej do przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innym zdarzeniom zagrażającym bezpieczeństwu powszechnemu.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Halina Mielnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Halina Mielnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   2174
data wprowadzenia do BIP:  11.10.2004 10:05
data weryfikacji:   22.11.2017 13:31
data ostatniej zmiany:   22.11.2017 13:31 Rejestr zmian
233Protokół Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-Oddziału w Wałbrzychu z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku
protokół z kontroli

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Halina Mielnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Halina Mielnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   2220
data wprowadzenia do BIP:  17.12.2004 13:34
data weryfikacji:   22.11.2017 13:31
data ostatniej zmiany:   22.11.2017 13:31 Rejestr zmian
233Protokół z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku
Protokół z kontroli w zakresie wykorzystania środków finansowych przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi i osuwisk.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Halina Mielnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Halina Mielnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   2156
data wprowadzenia do BIP:  15.02.2005 10:59
data weryfikacji:   22.11.2017 13:30
data ostatniej zmiany:   22.11.2017 13:30 Rejestr zmian
233Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu.
Protokół kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych z funduszy celowych w latach 2001-2002, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania środków z Funduszu Ochrony Środowiska.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Halina Mielnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Halina Mielnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   2211
data wprowadzenia do BIP:  09.03.2005 14:31
data weryfikacji:   22.11.2017 13:29
data ostatniej zmiany:   22.11.2017 13:29 Rejestr zmian
233Dokumenty z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Kłodzku przeprowadzonej w Starostwie Powiqtowym w Kłodzku
Protokół z kontroli. Wnioski i zalecenia pokontrolne. Odpowiedź na wnioski i zalecenia pokontrolne.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Beata Hucaluk
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Beata Hucaluk
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   2485
data wprowadzenia do BIP:  14.03.2006 09:55
data weryfikacji:   22.11.2017 13:27
data ostatniej zmiany:   22.11.2017 13:27 Rejestr zmian
233Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 19 kwietnia 2005 roku w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Beata Hucaluk
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Beata Hucaluk
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   2282
data wprowadzenia do BIP:  22.03.2006 15:30
data weryfikacji:   22.11.2017 13:26
data ostatniej zmiany:   22.11.2017 13:26 Rejestr zmian
222Kontrola problemowa przeprowadzona przez Wojewodę Dolnośląskiego.
Zakres: organizacja powiatowej administracji drogowej, zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Wydział: Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych (KTD)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Waldemar Majchrzak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Waldemar Majchrzak
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   3243
data wprowadzenia do BIP:  23.03.2006 11:11
data weryfikacji:   22.11.2017 13:26
data ostatniej zmiany:   22.11.2017 13:26 Rejestr zmian
225Informacja pokontrolna z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dniach 22-24.02.2006r. i 16-17.03.2006r.

Wydział: Oświaty (OSW)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Violetta Rosińska-Różańska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Violetta Rosińska-Różańska
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   3186
data wprowadzenia do BIP:  25.04.2006 10:54
data weryfikacji:   22.11.2017 13:24
data ostatniej zmiany:   22.11.2017 13:24 Rejestr zmian
233Wnioski i zalecenia Regionalnej Izby Obrachunkowej po kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w okresie od 3 listopada 2005 roku do 10 lutego 2006 roku

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Sałdacz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Sałdacz
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   2188
data wprowadzenia do BIP:  28.04.2006 14:12
data weryfikacji:   22.11.2017 13:23
data ostatniej zmiany:   22.11.2017 13:23 Rejestr zmian
233Odpowiedź Starosty Klodzkiego z dn. 28 kwietnia 2006 roku na wnioski i zalecenia RIO

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Sałdacz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Sałdacz
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   2265
data wprowadzenia do BIP:  28.04.2006 14:35
data weryfikacji:   22.11.2017 13:23
data ostatniej zmiany:   22.11.2017 13:23 Rejestr zmian
225Uzupełniona informacja pokontrolna z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dniach 22-24.02.2006r. i 16-17.03.2006r.

Wydział: Oświaty (OSW)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Violetta Rosińska-Różańska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Violetta Rosińska-Różańska
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   3318
data wprowadzenia do BIP:  10.05.2006 13:49
data weryfikacji:   22.11.2017 13:22
data ostatniej zmiany:   22.11.2017 13:22 Rejestr zmian
230PROTOKOŁY
PROTOKÓŁ z kontroli w zakresie realizacji zadań bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej, przeprowadzonej w dniu 25.10.2006 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. PROTOKÓŁ z kontroli realizacji zadań obronnych przeprowadzonej w dniu 25.10.2006 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

Wydział: Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (ZKB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Kazimierz Sołotwiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Kazimierz Sołotwiński
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   3681
data wprowadzenia do BIP:  29.11.2006 08:47
data weryfikacji:   22.11.2017 13:21
data ostatniej zmiany:   22.11.2017 13:21 Rejestr zmian
233Protokół kontroli Starostwa Powiatu Kłodzkiego przez NIK

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Maria Ossowska - Główny specjalista k.p. z NIK deleg. Wrocław
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Kopcio
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Kopcio
ilość wyświetleń:   3029
data wytworzenia informacji:  07.08.2008
data wprowadzenia do BIP:  07.08.2008 10:45
data weryfikacji:   22.11.2017 13:20
data ostatniej zmiany:   22.11.2017 13:20 Rejestr zmian
230Protokół z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Starostwie Kłodzkim przeprowadzonej w dniu 30 września 2009 r.
Protokół

Wydział: Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (ZKB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Pracownicy DUW
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   2223
data wytworzenia informacji:  04.12.2009
data wprowadzenia do BIP:  04.12.2009 08:58
data weryfikacji:   16.11.2017 13:57
data ostatniej zmiany:   16.11.2017 13:57 Rejestr zmian
230Protokół z kontroli problemowej realizacji zadań z zakresu spraw wewnętrznych przeprowadzonej w dniu 30 września 2009 roku w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.
Protokół

Wydział: Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (ZKB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Pracownicy DUW
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1883
data wytworzenia informacji:  04.12.2009
data wprowadzenia do BIP:  04.12.2009 09:00
data weryfikacji:   16.11.2017 13:56
data ostatniej zmiany:   16.11.2017 13:56 Rejestr zmian
225Informacja pokontrolna z wizyty monitorującej kontroli trwałości Projektu nr Z/2.02/II/2.2/25/05
Informacja

Wydział: Oświaty (OSW)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Pracownicy UMWD
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   2340
data wytworzenia informacji:  04.12.2009
data wprowadzenia do BIP:  04.12.2009 09:03
data weryfikacji:   16.11.2017 13:54
data ostatniej zmiany:   16.11.2017 13:54 Rejestr zmian
231Protokół kontroli przeprowadzonej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Protokół.

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Pracownicy DWINB
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1903
data wytworzenia informacji:  04.12.2009
data wprowadzenia do BIP:  04.12.2009 09:06
data weryfikacji:   16.11.2017 13:53
data ostatniej zmiany:   16.11.2017 13:53 Rejestr zmian
220Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Kłodzkiego przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu.
Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Kłodzkiego przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu.

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Pracownicy RIO
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   2240
data wytworzenia informacji:  16.12.2009
data wprowadzenia do BIP:  16.12.2009 15:17
data weryfikacji:   16.11.2017 13:51
data ostatniej zmiany:   16.11.2017 13:51 Rejestr zmian
230Protokół z dnia 22.11.2009 r. z kontroli realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Protokół z dnia 22.11.2009 r. z kontroli realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wydział: Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (ZKB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Pracownicy WFOŚiGW
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1894
data wytworzenia informacji:  08.01.2010
data wprowadzenia do BIP:  08.01.2010 11:54
data weryfikacji:   16.11.2017 13:51
data ostatniej zmiany:   16.11.2017 13:51 Rejestr zmian
220Protokół kontroli przeprowadzonej przez inspektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 22 do 29 marca 2010 r.
Protokół kontroli przeprowadzonej przez inspektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 22 do 29 marca 2010 r.

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Inspektor ZUS
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1680
data wytworzenia informacji:  13.04.2010
data wprowadzenia do BIP:  13.04.2010 08:47
data weryfikacji:   16.11.2017 13:48
data ostatniej zmiany:   16.11.2017 13:48 Rejestr zmian
222Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dniach 23 i 26 kwietnia 2010 r. w zakresie wykonywania przez organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych zadań z zakresu organizacji ruchu oraz ...
Kontrola przeprowadzona przez przedstawiciela Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydział: Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych (KTD)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Pracownicy DUW
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1757
data wytworzenia informacji:  22.06.2010
data wprowadzenia do BIP:  22.06.2010 09:29
data weryfikacji:   16.11.2017 13:45
data ostatniej zmiany:   16.11.2017 13:45 Rejestr zmian
222Protokół kontroli Starostwa Powiatowego przeprowadzonej w dniach od 14 kwietnia 2010 r. do 2 czerwca 2010 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Protokół kontroli Starostwa Powiatowego przeprowadzonej w dniach od 14 kwietnia 2010 r. do 2 czerwca 2010 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wydział: Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych (KTD)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Inspektorzy NIK
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1739
data wytworzenia informacji:  22.06.2010
data wprowadzenia do BIP:  22.06.2010 09:35
data weryfikacji:   16.11.2017 13:42
data ostatniej zmiany:   16.11.2017 13:42 Rejestr zmian
233Protokół kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dn. 18,22,24 czerwca 2010 r.
Protokół kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dn. 18,22,24 czerwca 2010 r.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Inspektor PIP
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1741
data wytworzenia informacji:  28.06.2010
data wprowadzenia do BIP:  28.06.2010 09:02
data weryfikacji:   16.11.2017 13:41
data ostatniej zmiany:   16.11.2017 13:41 Rejestr zmian
222Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli dotyczące wyników kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli dotyczące wyników kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wydział: Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych (KTD)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Inspektorzy NIK
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1857
data wytworzenia informacji:  01.07.2010
data wprowadzenia do BIP:  01.07.2010 13:43
data weryfikacji:   16.11.2017 13:41
data ostatniej zmiany:   16.11.2017 13:41 Rejestr zmian
233Wystąpienie pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy w Kłodzku dotyczące kontroli przeprowadzonej w dn. 18,22 i 24 czerwca 2010 r.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Inspektor PIP
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1766
data wytworzenia informacji:  16.07.2010
data wprowadzenia do BIP:  16.07.2010 13:02
data weryfikacji:   16.11.2017 13:40
data ostatniej zmiany:   16.11.2017 13:40 Rejestr zmian
223Protokół z kontroli planowej przeprowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Kłodzku
Kontrolę przeprowadzono w dn. 05.07.2010 r. do 16.07.2010 r.

Wydział: Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OŚR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   inspektorzy ARiMR
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   2288
data wytworzenia informacji:  25.08.2010
data wprowadzenia do BIP:  25.08.2010 13:44
data weryfikacji:   12.10.2017 14:26
data ostatniej zmiany:   12.10.2017 14:26 Rejestr zmian
220Protokół kontroli w zakresie realizacji zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych dofinansowanych z rezerwy celowej budżetu państwa, przeprowadzonej w dniach 01-12.03.2010 r. w Starostwie Powiatowym
Protokół

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Inspektorzy DUW
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   2042
data wytworzenia informacji:  30.08.2010
data wprowadzenia do BIP:  30.08.2010 10:44
data weryfikacji:   12.10.2017 14:23
data ostatniej zmiany:   12.10.2017 14:23 Rejestr zmian
220Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku w dn. 18.08-03.09 przez inspektorów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Protokół kontroli problemowej.

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Inspektorzy DUW
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1991
data wytworzenia informacji:  27.10.2010
data wprowadzenia do BIP:  27.10.2010 09:05
data weryfikacji:   12.10.2017 14:21
data ostatniej zmiany:   12.10.2017 14:21 Rejestr zmian
294Protokół Najwyższej Izby Kontroli, dotyczący kontroli zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność powiatu kłodzkiego w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2010 r.

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   inspektor NIK
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1968
data wytworzenia informacji:  06.10.2010
data wprowadzenia do BIP:  06.10.2010 07:49
data weryfikacji:   12.10.2017 14:19
data ostatniej zmiany:   12.10.2017 14:19 Rejestr zmian
294Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli dotyczące zagospodarowania nieruchomości powiatu kłodzkiego i realizacji zadań określonych ustawą z 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości SP
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli dotyczące zagospodarowania nieruchomości powiatu kłodzkiego i realizacji zadań określonych ustawą z 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   inspektor NIK
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   2130
data wytworzenia informacji:  27.10.2010
data wprowadzenia do BIP:  27.10.2010 09:18
data weryfikacji:   12.10.2017 14:18
data ostatniej zmiany:   12.10.2017 14:18 Rejestr zmian
220Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Kłodzkiego przeprowadzonej w okresie od 21.09.2009 r. do 27.11.2009 r.
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Kłodzkiego przeprowadzonej w okresie od 21.09.2009 r. do 27.11.2009 r.

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   inspektor RIO
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1939
data wytworzenia informacji:  04.02.2010
data wprowadzenia do BIP:  04.02.2010 08:25
data weryfikacji:   12.10.2017 14:16
data ostatniej zmiany:   12.10.2017 14:16 Rejestr zmian
220Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przez przedstawicieli Wojewody Dolnośląskiego w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy celowej na likwidację skutków klęsk żywiołowych

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Inspektorzy DUW
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1786
data wytworzenia informacji:  28.12.2011
data wprowadzenia do BIP:  28.12.2011 11:52
data weryfikacji:   03.10.2017 10:33
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 10:33 Rejestr zmian
252Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dn. 4 i 5.11.2010 r. przez inspektorów Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu.

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Inspektor WINGiK
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   2070
data wytworzenia informacji:  21.12.2010
data wprowadzenia do BIP:  21.12.2010 08:45
data weryfikacji:   03.10.2017 10:31
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 10:31 Rejestr zmian
294Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego dotyczące wyników kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dn. 11-29 października 2010 r.

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Inspektor wojewódzki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1909
data wytworzenia informacji:  04.01.2011
data wprowadzenia do BIP:  04.01.2011 08:32
data weryfikacji:   03.10.2017 10:30
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 10:30 Rejestr zmian
230Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 stycznia 2011 r. w zakresie wykonywania zadań dotyczących zarządzania kryzysowego.

Wydział: Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (ZKB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Inspektorzy NIK
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   2004
data wytworzenia informacji:  21.01.2011
data wprowadzenia do BIP:  21.01.2011 08:41
data weryfikacji:   03.10.2017 10:27
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 10:27 Rejestr zmian
252Zalecenia pokontrolne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z 24.01.2011 r.

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   DWINGiK
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   2137
data wytworzenia informacji:  16.02.2011
data wprowadzenia do BIP:  16.02.2011 09:34
data weryfikacji:   03.10.2017 10:26
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 10:26 Rejestr zmian
233Protokół kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w Starostwie Powiatowym w dn. 13-14.04.2011 r.
Protokół kontroli.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Inspektor PIP
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1817
data wytworzenia informacji:  12.05.2011
data wprowadzenia do BIP:  12.05.2011 09:24
data weryfikacji:   03.10.2017 10:25
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 10:25 Rejestr zmian
230Protokół z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przeprowadzonej w dniu 11 kwietnia 2011 r.

Wydział: Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (ZKB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Inspektorzy DUW
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   2165
data wytworzenia informacji:  31.05.2011
data wprowadzenia do BIP:  31.05.2011 08:52
data weryfikacji:   03.10.2017 10:24
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 10:24 Rejestr zmian
233Wystąpienie pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące kontroli przeprowadzonej w dn. 13-14.04.2011 r.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Inspektor PIP
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1761
data wytworzenia informacji:  31.05.2011
data wprowadzenia do BIP:  31.05.2011 08:55
data weryfikacji:   03.10.2017 10:23
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 10:23 Rejestr zmian
230Protokół z kontroli problemowej realizacji zadań z zakresu spraw wewnętrznych przeprowadzonej w dniach 11-12 kwietnia 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW
Protokół z kontroli problemowej realizacji zadań z zakresu spraw wewnętrznych przeprowadzonej w dniach 11-12 kwietnia 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW

Wydział: Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (ZKB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Inspektorzy DUW
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1873
data wytworzenia informacji:  05.07.2011
data wprowadzenia do BIP:  05.07.2011 09:17
data weryfikacji:   03.10.2017 10:17
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 10:17 Rejestr zmian
220Protokół kontroli podatkowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dn. od 5 do 23 maja 2011 r. przez przedstawicieli Urzędu Skarbowego w Kłodzku

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Inspektorzy UKS
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   2138
data wytworzenia informacji:  05.07.2011
data wprowadzenia do BIP:  05.07.2011 09:22
data weryfikacji:   03.10.2017 10:15
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 10:15 Rejestr zmian
233Protokół kontroli dotyczący zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych
Protokół kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dniach 22 - 24 listopada 2011 r. przez przedstawicieli Generalnego Inspektora Ochronnych Danych Osobowych.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Inspektorzy GIODO
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1685
data wytworzenia informacji:  07.12.2011
data wprowadzenia do BIP:  07.12.2011 10:43
data weryfikacji:   03.10.2017 10:14
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 10:14 Rejestr zmian
220Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego dotyczące kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dn. od 26.09 do 07.10.2011 r.

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Inspektorzy DUW
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1881
data wytworzenia informacji:  18.01.2012
data wprowadzenia do BIP:  18.01.2012 12:10
data weryfikacji:   03.10.2017 10:10
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 10:10 Rejestr zmian
230Protokół kontroli systemu ostrzegania i alarmowania Starostwa Powiatowego w Kłodzku przeprowadzonej w dniu 20 grudnia 2011 r. przez przedstawicieli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydział: Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (ZKB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Inspektortzy DUW
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1900
data wytworzenia informacji:  05.03.2012
data wprowadzenia do BIP:  05.03.2012 09:06
data weryfikacji:   03.10.2017 10:09
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 10:09 Rejestr zmian
220Protokół kontroli Starostwa Powiatowego w Kłodzku przeprowadzonej przez kontrolera Najwyższej Izby Kontroli w 2012 r. w zakresie wykorzystania środków publicznych na zabezpieczenie przeciwpowodziowe i likwidację skutków powodzi.

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   NIK
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1562
data wytworzenia informacji:  03.08.2012
data wprowadzenia do BIP:  21.08.2012 10:33
data weryfikacji:   03.10.2017 10:06
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 10:06 Rejestr zmian
252Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych.
Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   DWINGiK
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1780
data wytworzenia informacji:  27.09.2012
data wprowadzenia do BIP:  27.09.2012 15:11
data weryfikacji:   03.10.2017 10:05
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 10:05 Rejestr zmian
220Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu DUW
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1516
data wytworzenia informacji:  12.10.2012
data wprowadzenia do BIP:  22.10.2012 12:24
data weryfikacji:   03.10.2017 10:04
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 10:04 Rejestr zmian
220Protokół kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przez Urząd Kontroli Skarbowej w dn. 26.10.2012 oraz 19 - 29.11.2012, 1 - 18.12.2012 r.
Protokół kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przez Urząd Kontroli Skarbowej w dn. 26.10.2012 oraz 19 - 29.11.2012, 1 - 18.12.2012 r.

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   inspektor kontroli skarbowej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1661
data wytworzenia informacji:  18.12.2012
data wprowadzenia do BIP:  08.01.2013 12:47
data weryfikacji:   03.10.2017 10:04
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 10:04 Rejestr zmian
220Wynik kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej
Wynik kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   kierownik oddziału UKS
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1582
data wytworzenia informacji:  27.12.2012
data wprowadzenia do BIP:  08.01.2013 12:50
data weryfikacji:   03.10.2017 10:03
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 10:03 Rejestr zmian
294Projekt wystąpienia pokontrolnego przeprowadzonej w dn. 10 - 31.10.2012 przez pracowników Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa DUW

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   dyrektor Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1974
data wytworzenia informacji:  20.12.2012
data wprowadzenia do BIP:  08.01.2013 12:54
data weryfikacji:   03.10.2017 10:03
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 10:03 Rejestr zmian
294Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego dotyczące kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dn. 10 - 31 października 2012 r.

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marek Kończak Dyrektor Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1854
data wytworzenia informacji:  09.01.2013
data wprowadzenia do BIP:  28.01.2013 11:17
data weryfikacji:   03.10.2017 10:02
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 10:02 Rejestr zmian
230Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z kontroli problemowej przeprowadzonej dn. 25 września 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w przedmiocie realizacji zadań z zakresu spraw wewnętrznych

Wydział: Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (ZKB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Robert Korzeniowski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   2157
data wytworzenia informacji:  05.11.2013
data wprowadzenia do BIP:  28.11.2013 12:21
data weryfikacji:   03.10.2017 09:58
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 09:58 Rejestr zmian
227Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu
Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu

Wydział: Wydział Rozwoju, Promocji i Kultury (RPK)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   inspektor wojewódzki K. Szczepańska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1701
data wytworzenia informacji:  07.10.2013
data wprowadzenia do BIP:  03.12.2013 08:21
data weryfikacji:   03.10.2017 09:57
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 09:57 Rejestr zmian
220Protokół kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przez inspektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Protokół kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w dn. 8 - 31 października 2013 r. przez inspektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   inspektor kontroli Halina Zub
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   2209
data wytworzenia informacji:  31.10.2013
data wprowadzenia do BIP:  03.12.2013 08:31
data weryfikacji:   03.10.2017 09:56
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 09:56 Rejestr zmian
220Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Zastępca RIO we Wrocławiu M. Głód
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1655
data wytworzenia informacji:  04.02.2014
data wprowadzenia do BIP:  28.02.2014 11:11
data weryfikacji:   03.10.2017 09:56
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 09:56 Rejestr zmian
222Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego dotyczące kontroli problemowej przeprowadzonej w okresie od dnia 1 stycznia do 31 marca 2013 r. w zakresie zarządzania ruchem na drogach publicznych położonych na obszarze powiatu kłodzkiego.

Wydział: Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych (KTD)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Wojewoda Dolnośląski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1465
data wytworzenia informacji:  16.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  05.01.2015 11:22
data weryfikacji:   03.10.2017 09:55
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 09:55 Rejestr zmian
220Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dn. 9 marca 2015 r.
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dn. 9 marca 2015 r.

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Zdzisław Błauciak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1772
data wytworzenia informacji:  07.04.2015
data wprowadzenia do BIP:  07.04.2015 11:08
data weryfikacji:   03.10.2017 09:54
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 09:54 Rejestr zmian
220Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego dotyczące kontroli problemowej prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Wojewoda Dolnośląski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1376
data wytworzenia informacji:  11.01.2016
data wprowadzenia do BIP:  15.01.2016 10:15
data weryfikacji:   03.10.2017 09:52
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 09:52 Rejestr zmian
233Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z 11.05.2009 r. i Państwowej Inspekcji Pracy z 21.05.2009 r.
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z 11.05.2009 r. i Państwowej Inspekcji Pracy z 21.05.2009 r.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Andrzej Janusz Myrta, Agnieszka Kułaczkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Sałdacz
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1917
data wytworzenia informacji:  11.05.2009
data wprowadzenia do BIP:  03.06.2009 14:35
data weryfikacji:   03.10.2017 09:51
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 09:51 Rejestr zmian
220Protokół kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 23-27.02.2009 r.
Protokół z kontroli w zakresie realizacji zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych dofinansowanych z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 1.250.000 zł, przeprowadzonej w dn. 23-27.02.2009 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Roch Nowak, Anna Zawisza
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Sałdacz
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1931
data wytworzenia informacji:  23.03.2009
data wprowadzenia do BIP:  26.05.2009 14:19
data weryfikacji:   03.10.2017 09:51
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 09:51 Rejestr zmian
220Protokół kontroli Najwyższej Izby Kontroli (28.07-03.10.2008)
Protokół kontroli Najwyższej Izby Kontroli (28.07-03.10.2008)

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Inspektor NIK
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Sałdacz
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   2104
data wytworzenia informacji:  07.10.2008
data wprowadzenia do BIP:  07.10.2008 11:10
data weryfikacji:   03.10.2017 09:50
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 09:50 Rejestr zmian
220Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w 2013 r.
Protokół kontroli

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   inspektorzy kontroli RIO
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1638
data wytworzenia informacji:  16.12.2013
data wprowadzenia do BIP:  30.12.2013 08:26
data weryfikacji:   03.10.2017 09:49
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 09:49 Rejestr zmian
220Protokół kontroli Najwyższej Izby Kontroli 07.01.2009 r.-05.03.2009 r.
Protokół kontroli Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie wybranych zagadnień z działalności Starostwa w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2008 r., przeprowadzonej w dn. 07.01.2009 r. - 05.03.2009 r.

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Maria Osowskla
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Sałdacz
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1964
data wytworzenia informacji:  05.03.2009
data wprowadzenia do BIP:  13.03.2009 09:35
data weryfikacji:   03.10.2017 09:21
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 09:21 Rejestr zmian
233Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 19-20.03.2009
Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonej w dn. 19 - 20.03.2009

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Kułaczkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Sałdacz
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1988
data wytworzenia informacji:  28.04.2009
data wprowadzenia do BIP:  28.04.2009 13:27
data weryfikacji:   03.10.2017 09:16
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 09:16 Rejestr zmian
226Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli dotyczące przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym w sprzedaży bezpośredniej.

Wydział: Powiatowy Rzecznik Konsumentów (RzK)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Kontroler Mariusz Orawczak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1444
data wytworzenia informacji:  21.08.2015
data wprowadzenia do BIP:  15.01.2016 10:19
data weryfikacji:   03.10.2017 08:54
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 08:54 Rejestr zmian
233Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - Informacja pokontrolna do kontroli planowej projektu "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego"

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Kierownik Zespołu - Mariusz Czekalewski, Członek Zespołu - Michał Wierzbicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1385
data wytworzenia informacji:  15.01.2016
data wprowadzenia do BIP:  15.01.2016 10:25
data weryfikacji:   03.10.2017 08:52
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 08:52 Rejestr zmian
233Protokół z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku w dn. 3 i 31 sierpnia 2016 r.
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku w dn. 3 i 31 sierpnia 2016 r.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Kierownik Referatu ds. Kontroli Wewnętrznej i Skarg w PUP, starszy inspektor powiatowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1174
data wytworzenia informacji:  12.09.2016
data wprowadzenia do BIP:  12.09.2016 14:25
data weryfikacji:   03.10.2017 08:50
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 08:50 Rejestr zmian
231W dniach od 21.04.2016 r. do 30.06.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku została przeprowadzona kontrola przez upoważnionych pracowników Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   948
data wytworzenia informacji:  21.12.2016
data wprowadzenia do BIP:  21.12.2016 12:24
data weryfikacji:   03.10.2017 08:50
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 08:50 Rejestr zmian
223Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w okresie od dnia 9 maja do 11 maja 2016 r.

Wydział: Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OŚR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1109
data wytworzenia informacji:  19.07.2016
data wprowadzenia do BIP:  21.12.2016 12:31
data weryfikacji:   03.10.2017 08:48
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 08:48 Rejestr zmian
220Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Klodzku w dniach od 28 kwietnia do 12 maja 2016 r.

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Dyrektor Wydziału Finansów i Buydżetu Edyta Sapała
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1225
data wytworzenia informacji:  13.06.2016
data wprowadzenia do BIP:  21.12.2016 12:40
data weryfikacji:   03.10.2017 08:48
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 08:48 Rejestr zmian
272Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z kontroli przeprowadzonej w 2016 r.

Wydział: Geolog Powiatowy

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Główny specjalista kontroli państwowej Joanna Marczyk, Wicedyrektor Ziemowit Florkowski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1359
data wytworzenia informacji:  15.11.2016
data wprowadzenia do BIP:  21.12.2016 13:06
data weryfikacji:   03.10.2017 08:47
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 08:47 Rejestr zmian
233Protokół Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku z czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 3 i 31 sierpnia 2016 r.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Kierownik Referatu ds. Kontroli Wewnętrznej i Skarg Irena Wiśniewska, Inspektor Powiatowy Patrycja Siejewicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   956
data wytworzenia informacji:  31.08.2016
data wprowadzenia do BIP:  21.12.2016 13:15
data weryfikacji:   03.10.2017 08:46
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 08:46 Rejestr zmian
231Wystąpienie pokontrolne DWINB z 5 grudnia 2016 r. z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   DWINB Barbara Skultecka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1142
data wytworzenia informacji:  05.12.2016
data wprowadzenia do BIP:  06.02.2017 15:15
data weryfikacji:   03.10.2017 08:44
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 08:44 Rejestr zmian
271Kontrola przeprowadzona przez inspektora Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
Kontrola została przeprowadzona w dn. 07-08.12.2016 r. w siedzibie powiatu. Przedmiotem kontroli była realizacja umowy nr DS-N/3000/14 z dnia 28.08.2014 r. na dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Wydział: Archiwum Zakładowe

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Inspektor Beata Stypuła
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1044
data wytworzenia informacji:  16.02.2017
data wprowadzenia do BIP:  01.03.2017 13:27
data weryfikacji:   03.10.2017 08:42
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 08:42 Rejestr zmian
297Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z kontroli przeprowadzonej w dn. 2 i 3 marca 2017 r. przez kontrolerów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej DUW w zakresie realizacji zadania z zakresu pieczy zastępczej
Przedmiot kontroli: realizacja zadania z zakresu pieczy zastępczej w trybie powierzenia przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku Fundacji "Mały i Duży" zadania publicznego pn. "Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Dom Mały i Duży", zlokalizowanej przy ul. Rodzinnej 61 w Kłodzku.

Wydział: Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Piotr Szafarowicz, Emilia Molska - Kaźmierczak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   1045
data wytworzenia informacji:  24.04.2017
data wprowadzenia do BIP:  14.07.2017 09:39
data weryfikacji:   03.10.2017 08:41
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 08:41 Rejestr zmian
233Protokół z wykonywania czynności w dn. 29.08.2017 i 31.08.2017 w trakcie bieżącej kontroli porozumienia o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych
Protokół z wykonywania czynności w dn. 29.08.2017 i 31.08.2017 w trakcie bieżącej kontroli porozumienia o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, na podstawie upoważnienia Dyrektora PUP

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Patrycja Siejewicz St. Inspektor Powiatowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   535
data wytworzenia informacji:  31.08.2017
data wprowadzenia do BIP:  21.09.2017 12:02
data weryfikacji:   03.10.2017 08:41
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 08:41 Rejestr zmian