Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Kontrole zewnętrzne (2018 rok)

Ilość wyświetleń: 955

 

idSpis informacji publicznych
225Wystąpienie pokontrolne Dyrektora Najwyższej Izby Kontroli z 10 stycznia 2019 r.
Kontrolę przeprowadzono w dn. 19.11.2018 - 14.12.2018 Zakres przedmiotowy kontroli: Przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie oświaty.

Wydział: Oświaty (OSW)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Dyrektor Delegatury NIK we Wrocławiu
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   59
data wytworzenia informacji:  10.01.2019
data wprowadzenia do BIP:  31.01.2019 09:41
data weryfikacji:   31.01.2019 09:43
data ostatniej zmiany:   31.01.2019 09:43 Rejestr zmian
233KW.0950.81.2018.PS - Kontrola Powiatowego Urzędu Pracy w dn. 20.11.2018 r.
Protokół z wykonywania czynności podczas trwania porozumienia o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   I. Wiśniewska, P. Siejewicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   42
data wytworzenia informacji:  20.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  31.01.2019 09:26
data weryfikacji:   31.01.2019 09:27
data ostatniej zmiany:   31.01.2019 09:27 Rejestr zmian
233KW.0950.80.2018.PS - Kontrola Powiatowego Urzędu Pracy w dn. 20.11.2018 r.
Protokół z wykonywania czynności podczas trwania porozumienia o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   I. Wiśniewska, P. Siejewicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   33
data wytworzenia informacji:  20.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  31.01.2019 09:22
data weryfikacji:   31.01.2019 09:24
data ostatniej zmiany:   31.01.2019 09:24 Rejestr zmian
220Informacja pokontrolna z kontroli projektu nr RPDS.03.03.01-02.0037/16

Wydział: Finansowo-Budżetowy (FB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Zespół Kontrolny (A. Sobota, B. Bukała)
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   105
data wytworzenia informacji:  24.09.2018
data wprowadzenia do BIP:  07.12.2018 11:57
data weryfikacji:   07.12.2018 11:58
data ostatniej zmiany:   07.12.2018 11:58 Rejestr zmian
233Ostateczna informacja pokontrolna z kontroli projektu nr RPDS.07.02.01-02-0005/16

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Zespół Kontrolujący (Ł. Duszyński, U. Bańczak), Dyrektor Wydziału Kontroli (P. Puchalski)
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   133
data wytworzenia informacji:  04.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  07.12.2018 11:52
data weryfikacji:   07.12.2018 11:53
data ostatniej zmiany:   07.12.2018 11:53 Rejestr zmian
252Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego dotyczące kontroli prawidłowości przeprowadzania modernizacji egib pod względem zgodności z art.24a ustawy z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ...

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   118
data wytworzenia informacji:  19.09.2018
data wprowadzenia do BIP:  07.12.2018 11:29
data weryfikacji:   07.12.2018 11:31
data ostatniej zmiany:   07.12.2018 11:31 Rejestr zmian
225Ostateczna informacja pokontrolna z kontroli projektu nr RPDS.07.02.01-02-0005/16

Wydział: Oświaty (OSW)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Zespół Kontrolujący: Łukasz Duszyński, Urszula Bańczak, Dyrektor Wydziału Kontroli RPO - Przemysław Puchalski, Kierownik Działu Weryfikacji Zamówień Publicznych - Marek Aleksandrowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   326
data wytworzenia informacji:  04.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  11.07.2018 11:10
data weryfikacji:   11.07.2018 11:12
data ostatniej zmiany:   11.07.2018 11:12 Rejestr zmian
225Informacja pokontrolna z kontroli rzeczowo-finansowej realizacji projektu nr RPDS.03.03.04-02-0009/16

Wydział: Oświaty (OSW)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Sławomir Nitecki Specjalista, Tomasz Szulakowski Inspektor, Kamila Choptiany Kierownik Działu Kontroli Projektów
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   288
data wytworzenia informacji:  04.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  10.07.2018 08:30
data weryfikacji:   10.07.2018 08:31
data ostatniej zmiany:   10.07.2018 08:31 Rejestr zmian
223Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z 28.06.2018 r. dotyczące kontroli w zakresie realizacji prowadzonych postępowań dotyczących ochrony gruntów rolnych.

Wydział: Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OŚR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Hreniak Wojewoda Dolnośląski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   370
data wytworzenia informacji:  28.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  09.07.2018 11:04
data weryfikacji:   09.07.2018 11:05
data ostatniej zmiany:   09.07.2018 11:05 Rejestr zmian
272Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z 15.06.2018 r. dotyczące kontroli w zakresie zabezpieczenia i zagospodarowania zwałowisk pogórniczych.

Wydział: Geolog Powiatowy

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Grzegorz Niemczyk Główny Specjalista kontroli państwowej, Radosław Kujawiński p.o. Dyrektor Delegatury NIK we Wrocławiu
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Łysiak
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Łysiak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Łysiak
ilość wyświetleń:   440
data wytworzenia informacji:  15.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  09.07.2018 10:56
data weryfikacji:   09.07.2018 10:58
data ostatniej zmiany:   09.07.2018 10:58 Rejestr zmian