Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Stanowiska Rady (kadencja III, 2006-2010)

Ilość wyświetleń: 25632

 

idSpis informacji publicznych
21901. Stanowisko Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu kłodzkiego oraz przewidzianych do realizacji działań w powiatowej słuzbie zdrowia do końca 2007 roku
Treść stanowiska Rady

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Iwona Faron
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   2252
data wprowadzenia do BIP:  03.04.2007 15:21
data weryfikacji:   05.12.2007 11:06
data ostatniej zmiany:   22.10.2008 20:42 Rejestr zmian
21902. Stanowisko Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie powstrzymania degradacji infrastruktury drogowej na terenie powiatu kłodzkiego
Treść stanowiska Rady

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Iwona Faron
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   2125
data wprowadzenia do BIP:  04.04.2007 07:46
data weryfikacji:   04.04.2007 07:57
data ostatniej zmiany:   22.10.2008 20:42 Rejestr zmian
21903. Stanowisko Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. dotyczące pozytywnej oceny działania służb, inspekcji i straży w roku 2006 w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa w powiecie kłodzkim
Treść stanowiska rady Uchwała nr VII/90/2007

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Jadwiga Gołek
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   2082
data wprowadzenia do BIP:  02.05.2007 14:34
data weryfikacji:   02.05.2007 14:37
data ostatniej zmiany:   22.10.2008 20:42 Rejestr zmian
21904. Stanowisko Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28. listopada 2007 roku w sprawie obwodnicy Kłodzka.
Treść stanowiska Rady.

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marta Paprocka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marta Paprocka
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   1777
data wytworzenia informacji:  04.12.2007
data wprowadzenia do BIP:  04.12.2007 09:13
data weryfikacji:   04.12.2007 12:18
data ostatniej zmiany:   22.10.2008 20:43 Rejestr zmian
21905. Stanowisko Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29. kwietnia 2008 roku dotyczące pozytywnej oceny działania służb, inspekcji i straży w roku 2007 w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w powiecie kłodzkim
Treść stanowiska rady. Uchwała Nr XVIII/271/2008 z dnia 29. kwietnia 2008 roku

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marta Paprocka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marta Paprocka
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   1811
data wytworzenia informacji:  22.10.2008
data wprowadzenia do BIP:  22.10.2008 10:47
data weryfikacji:   23.10.2008 08:37
data ostatniej zmiany:   23.10.2008 08:37 Rejestr zmian
21906. Stanowisko Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 25. czerwca 2008 roku w sprawie prac legislacyjnych związanych z reformowaniem służby zdrowia w Polsce, w części dotyczącej proponowanego oddłużenia szpitali
Treść stanowiska rady. Uchwala Nr XX/304/2008 z dnia 25. czerwca 2008 roku

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marta Paprocka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marta Paprocka
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   2129
data wytworzenia informacji:  22.10.2008
data wprowadzenia do BIP:  22.10.2008 11:02
data weryfikacji:   23.10.2008 08:37
data ostatniej zmiany:   23.10.2008 08:37 Rejestr zmian
21907. Stanowisko z dnia 25.06.2008 roku w sprawie wezwania RPK przez Burmistrza Stronia Śląskiego do uchylenia w całości uchwały nr XIX/285/2008 RPK z dnia 28. maja 2008 roku w sprawie przekształcenia SP ZOZ w Kłodzku
Treść stanowiska rady. Uchwała Nr XX/305/2008 z dnia 25. czerwca 2008 roku

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marta Paprocka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marta Paprocka
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   1814
data wytworzenia informacji:  22.10.2008
data wprowadzenia do BIP:  22.10.2008 11:19
data weryfikacji:   23.10.2008 08:38
data ostatniej zmiany:   23.10.2008 08:38 Rejestr zmian
21908. Stanowisko RPK z dnia 25.06.2008 r. w sprawie wezwania Rady Powiatu Kłodzkiego przez osobę pełniącą funkcję Burmistrza Lądka- Zdroju do uchylenia w całości uchwały nr XIX/285/2008 RPK z dnia 28.05.2008 r. w sprawie przekszt. SP ZOZ w Kłodzk
Treść stanowiska rady. Uchwała Nr XX/307/2008 z dnia 25. czerwca 2008 roku

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marta Paprocka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marta Paprocka
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   1770
data wytworzenia informacji:  22.10.2008
data wprowadzenia do BIP:  22.10.2008 11:32
data weryfikacji:   23.10.2008 08:38
data ostatniej zmiany:   23.10.2008 08:38 Rejestr zmian
21909. Stanowisko Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 25. czerwca 2008 roku w sprawie realizacji "Programu likwidacji siedmiu mogilników zlokalizowanych na terenie woj. dolnośląskiego"
Treść stanowiska rady. Uchwała Nr XX/309/2008 z dnia 25. czerwca 2008 roku

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marta Paprocka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marta Paprocka
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   1608
data wytworzenia informacji:  22.10.2008
data wprowadzenia do BIP:  22.10.2008 12:15
data weryfikacji:   23.10.2008 08:39
data ostatniej zmiany:   23.10.2008 08:39 Rejestr zmian
21910. Stanowisko RPK z dnia 6.08.2008 roku w spr. złożenia skargi do WSA we Wroclawiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dol. z dnia 8. lipca 2008 roku w spr. stwierdzenia nieważności uchwały RPK nr XIX/285/2008 w spr. przekszt. SP ZOZ w Kłodzku
Treść stanowiska rady. Uchwała Nr XXI/326/2008 z dnia 6. sierpnia 2008 roku

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marta Paprocka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marta Paprocka
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   1942
data wytworzenia informacji:  22.10.2008
data wprowadzenia do BIP:  22.10.2008 12:35
data weryfikacji:   23.10.2008 08:40
data ostatniej zmiany:   23.10.2008 08:40 Rejestr zmian
21911. Stanowisko Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 6. sierpnia 2008 roku w sprawie przyszłej lokalizacji Domu Pomocy Społecznej ze Szczytnej
Treść stanowiska rady. Uchwała nr XXI/327/2008 z dnia 6. sierpnia 2008 roku

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marta Paprocka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marta Paprocka
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   1748
data wytworzenia informacji:  22.10.2008
data wprowadzenia do BIP:  22.10.2008 12:40
data weryfikacji:   23.10.2008 08:41
data ostatniej zmiany:   23.10.2008 08:41 Rejestr zmian
21912. Stanowisko Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 maja 2009 roku dotyczące pozytywnej oceny działania służb, inspekcji i straży w roku 2008 w zakresie bezpieczeństwa publicznego w powiecie kłodzkim
Uchwała nr XXXIV/450/2009 z dnia 27 maja 2009 roku.

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marta Paprocka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Jadwiga Gołek
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   1774
data wytworzenia informacji:  03.06.2009
data wprowadzenia do BIP:  03.06.2009 10:20
data weryfikacji:   03.06.2009 10:57
data ostatniej zmiany:   03.06.2009 10:57 Rejestr zmian
21913. Stanowisko Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 czerwca 2009 roku dotyczące „Szczególnej ochrony krajobrazu na terenie Powiatu Kłodzkiego”
Uchwała Nr XXXVI/465/2009 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego „Szczególnej ochrony krajobrazu na terenie Powiatu Kłodzkiego”.

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marta Paprocka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Jadwiga Gołek
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   1605
data wytworzenia informacji:  06.07.2009
data wprowadzenia do BIP:  06.07.2009 10:32
data weryfikacji:   06.07.2009 10:37
data ostatniej zmiany:   12.10.2009 09:55 Rejestr zmian
21914. Stanowisko Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 września 2009 roku wyrażające sprzeciw wobec zmniejszania poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu
Treść stanowiska. Uchwała Nr XXXVIII/525/2009.

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marta Paprocka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marta Paprocka
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   1860
data wytworzenia informacji:  12.10.2009
data wprowadzenia do BIP:  12.10.2009 09:55
data weryfikacji:   12.10.2009 10:00
data ostatniej zmiany:   12.10.2009 10:00 Rejestr zmian
21915. Stanowisko Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zwiększenie środków na finansowanie zespołu ratownictwa medycznego oraz lecznictwa szpitalnego na terenie woj. dol. w roku 201
Uchwała Nr XLIII/561/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marta Paprocka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Jadwiga Gołek
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   1830
data wytworzenia informacji:  07.01.2010
data wprowadzenia do BIP:  07.01.2010 10:16
data weryfikacji:   07.01.2010 10:18
data ostatniej zmiany:   14.06.2010 08:39 Rejestr zmian
21916. Stanowisko Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2009 roku dotyczące programu pomocowego dla rolników utrzymujących krowy w małych stadach na obszarach górskich i podgórskich.
Uchwała Nr XLIII/563/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marta Paprocka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marta Paprocka
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   1683
data wytworzenia informacji:  14.09.2010
data wprowadzenia do BIP:  14.09.2010 13:47
data weryfikacji:   14.09.2010 13:52
data ostatniej zmiany:   14.09.2010 13:52 Rejestr zmian
21917. Stanowisko Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 marca 2010 roku dotyczące zwiększenia środków na finansowanie budowy i odbudowy infrastruktury przeciwpowodziowej na terenie powiatu kłodzkiego.
Uchwała Rady Powiatu Kłodzkiego Nr XLVI/588/2010 z dnia 30 marca 2010 roku

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marta Paprocka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marta Paprocka
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   1955
data wytworzenia informacji:  07.04.2010
data wprowadzenia do BIP:  07.04.2010 14:03
data weryfikacji:   07.04.2010 14:06
data ostatniej zmiany:   14.09.2010 13:53 Rejestr zmian
21918. Stanowisko Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie pozytywnej oceny działania służb, inspekcji i straży w roku 2009 w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w powiecie kłodzkim.
Uchwała Rady Powiatu Kłodzkiego Nr XLVIII/609/2010.

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marta Paprocka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marta Paprocka
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   1747
data wytworzenia informacji:  14.06.2010
data wprowadzenia do BIP:  14.06.2010 09:02
data weryfikacji:   14.06.2010 10:37
data ostatniej zmiany:   14.09.2010 13:54 Rejestr zmian
21919.Stanowisko Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 23 czerwca 2010 roku dotyczące ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu kłodzkiego.
Uchwała Nr XLIX/627/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku.

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marta Paprocka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Jadwiga Gołek
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   1689
data wytworzenia informacji:  30.06.2010
data wprowadzenia do BIP:  30.06.2010 10:34
data weryfikacji:   30.06.2010 10:50
data ostatniej zmiany:   30.06.2010 10:50 Rejestr zmian
21920. Stanowisko Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 23 czerwca 2010 roku wyrażające sprzeciw wobec drastycznego ograniczenia poziomu finansowania lecznictwa uzdrowiskowego na terenie Ziemi Kłodzkiej w 2010 roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Uchwała Nr XLIX/624/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku.

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marta Paprocka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Jadwiga Gołek
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   1727
data wytworzenia informacji:  30.06.2010
data wprowadzenia do BIP:  30.06.2010 10:28
data weryfikacji:   30.06.2010 10:50
data ostatniej zmiany:   14.09.2010 13:55 Rejestr zmian
21921. Stanowisko Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 sierpnia 2010 roku w związku z 30.rocznicą podpisania "Porozumień Sierpniowych"
Uchwała Nr L/646/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku.

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marta Paprocka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marta Paprocka
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   1652
data wytworzenia informacji:  14.09.2010
data wprowadzenia do BIP:  14.09.2010 13:37
data weryfikacji:   14.09.2010 13:52
data ostatniej zmiany:   14.09.2010 13:52 Rejestr zmian
21922. Stanoiwsko Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie sytuacji SP ZOZ SCM w Polanicy- Zdroju.
Uchwała Nr LI/660/2010 z dnia 29 września 2010 roku

Wydział: Biuro Rady Powiatu (BR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marta Paprocka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marta Paprocka
Autor ostatniej poprawki:   Jadwiga Gołek
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jadwiga Gołek
ilość wyświetleń:   1896
data wytworzenia informacji:  13.10.2010
data wprowadzenia do BIP:  13.10.2010 09:15
data weryfikacji:   13.10.2010 09:18
data ostatniej zmiany:   13.10.2010 09:18 Rejestr zmian