Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Formularze

Ilość wyświetleń: 39058

Wyświetl informacje dla konkretnej jednostki/wydziału:
   
 

idSpis informacji publicznych
233Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na prace interwencyjne
Informacja składana przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Joanna Szkutnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Szkutnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   2730
data wytworzenia informacji:  04.03.2014
data wprowadzenia do BIP:  04.03.2014 09:02
data weryfikacji:   26.10.2016 10:01
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:01 Rejestr zmian
233Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Joanna Szkutnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Szkutnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   3086
data wytworzenia informacji:  21.03.2014
data wprowadzenia do BIP:  21.03.2014 12:10
data weryfikacji:   26.10.2016 10:00
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:00 Rejestr zmian
231Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Tomasz Czerwiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Tomasz Czerwiński
Autor ostatniej poprawki:   Tomasz Czerwiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Tomasz Czerwiński
ilość wyświetleń:   57
data wytworzenia informacji:  04.03.2019
data wprowadzenia do BIP:  04.03.2019 10:45
data weryfikacji:   04.03.2019 10:46
data ostatniej zmiany:   04.03.2019 10:46 Rejestr zmian
231INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4)
Wzór wniosku

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Tomasz Czerwiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Rzewuska
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Rzewuska
ilość wyświetleń:   4615
data wytworzenia informacji:  19.12.2016
data wprowadzenia do BIP:  19.12.2016 07:42
data weryfikacji:   19.12.2016 07:43
data ostatniej zmiany:   19.12.2016 07:43 Rejestr zmian
233Kwestionariusz osobowy
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Tomasz Koptyra
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Tomasz Koptyra
Autor ostatniej poprawki:   Beata Gierlicka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Beata Gierlicka
ilość wyświetleń:   6829
data wprowadzenia do BIP:  14.03.2007 15:08
data weryfikacji:   11.05.2018 13:30
data ostatniej zmiany:   11.04.2019 13:10 Rejestr zmian
231Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Tomasz Czerwiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Rzewuska
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Rzewuska
ilość wyświetleń:   13705
data wytworzenia informacji:  05.04.2011
data wprowadzenia do BIP:  05.04.2011 09:45
data weryfikacji:   16.12.2016 14:44
data ostatniej zmiany:   16.12.2016 14:46 Rejestr zmian
270Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

Wydział: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Edyta Helińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Edyta Helińska
Autor ostatniej poprawki:   Edyta Helińska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Edyta Helińska
ilość wyświetleń:   680
data wytworzenia informacji:  27.11.2017
data wprowadzenia do BIP:  27.11.2017 13:31
data weryfikacji:   27.11.2017 13:33
data ostatniej zmiany:   27.11.2017 13:33 Rejestr zmian
233Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dla kandydata do pracy)
Oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Joanna Szkutnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Szkutnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   462
data wytworzenia informacji:  05.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  05.06.2018 13:54
data weryfikacji:   22.06.2018 12:52
data ostatniej zmiany:   22.06.2018 12:52 Rejestr zmian
233Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dla kandydata na staż)

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Joanna Szkutnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Szkutnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   302
data wytworzenia informacji:  22.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  22.06.2018 12:53
data weryfikacji:   22.06.2018 12:54
data ostatniej zmiany:   22.06.2018 12:54 Rejestr zmian
232Wniksek o ujęcie nowej apteki w harmonogramie

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. polityki społecznej (SPS)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Małgorzata Felcenloben
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Małgorzata Felcenloben
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Małgorzata Felcenloben
ilość wyświetleń:   3667
data wytworzenia informacji:  25.11.2009
data wprowadzenia do BIP:  25.11.2009 11:49
data weryfikacji:   26.10.2016 10:07
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:07 Rejestr zmian
270Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
(dotyczy osób do 16 roku życia)

Wydział: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Edyta Helińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Edyta Helińska
Autor ostatniej poprawki:   Edyta Helińska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Edyta Helińska
ilość wyświetleń:   6397
data wytworzenia informacji:  21.06.2011
data wprowadzenia do BIP:  21.06.2011 12:46
data weryfikacji:   05.09.2017 11:12
data ostatniej zmiany:   05.09.2017 11:12 Rejestr zmian
294Wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Joanna Kusy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Kusy
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Górecka
ilość wyświetleń:   2864
data wytworzenia informacji:  14.01.2014
data wprowadzenia do BIP:  14.01.2014 14:37
data weryfikacji:   26.10.2016 09:55
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 09:55 Rejestr zmian
251Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Wydział: Biuro ds. Obsługi Prawnej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Starosta Kłodzki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Beata Niedenthal
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Beata Niedenthal
ilość wyświetleń:   3392
data wytworzenia informacji:  07.03.2016
data wprowadzenia do BIP:  07.03.2016 14:00
data weryfikacji:   26.10.2016 09:55
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 09:55 Rejestr zmian
231WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ/WNIOSEK O ZMIANĘ POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1)

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Tomasz Czerwiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Rzewuska
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Rzewuska
ilość wyświetleń:   11622
data wytworzenia informacji:  05.04.2011
data wprowadzenia do BIP:  05.04.2011 09:50
data weryfikacji:   16.12.2016 14:55
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 13:31 Rejestr zmian
294Wniosek o przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Joanna Kusy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Kusy
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Szymczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Szymczak
ilość wyświetleń:   3099
data wytworzenia informacji:  14.01.2014
data wprowadzenia do BIP:  14.01.2014 14:45
data weryfikacji:   13.09.2017 11:14
data ostatniej zmiany:   13.09.2017 11:14 Rejestr zmian
231Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Rzewuska
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Rzewuska
ilość wyświetleń:   4230
data wytworzenia informacji:  05.04.2011
data wprowadzenia do BIP:  05.04.2011 09:58
data weryfikacji:   26.10.2016 10:06
data ostatniej zmiany:   15.02.2017 13:55 Rejestr zmian
222Wniosek o rejestracje pojazdu.

Wydział: Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych (KTD)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Tomasz Barwiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Tomasz Barwiński
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Tomasz Barwiński
ilość wyświetleń:   5064
data wytworzenia informacji:  20.03.2014
data wprowadzenia do BIP:  20.03.2014 14:14
data weryfikacji:   26.10.2016 10:00
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:00 Rejestr zmian
294Wniosek o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Joanna Kusy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Kusy
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Górecka
ilość wyświetleń:   2768
data wytworzenia informacji:  14.01.2014
data wprowadzenia do BIP:  14.01.2014 14:40
data weryfikacji:   26.10.2016 09:55
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 09:55 Rejestr zmian
294Wniosek o sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Joanna Kusy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Kusy
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Szymczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Szymczak
ilość wyświetleń:   2669
data wytworzenia informacji:  14.01.2014
data wprowadzenia do BIP:  14.01.2014 14:33
data weryfikacji:   13.09.2017 11:14
data ostatniej zmiany:   13.09.2017 11:14 Rejestr zmian
231Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Rzewuska
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Rzewuska
ilość wyświetleń:   3955
data wytworzenia informacji:  05.04.2011
data wprowadzenia do BIP:  05.04.2011 10:00
data weryfikacji:   26.10.2016 10:06
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:06 Rejestr zmian
231WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE AKT

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Tomasz Czerwiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Rzewuska
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Rzewuska
ilość wyświetleń:   2081
data wytworzenia informacji:  06.03.2017
data wprowadzenia do BIP:  06.03.2017 07:42
data weryfikacji:   06.03.2017 07:46
data ostatniej zmiany:   06.03.2017 09:56 Rejestr zmian
231Wniosek o udostępnienie akt z Wydziału ZPAiB

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Tomasz Czerwiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Tomasz Czerwiński
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Tomasz Czerwiński
ilość wyświetleń:   3100
data wytworzenia informacji:  03.04.2014
data wprowadzenia do BIP:  03.04.2014 10:10
data weryfikacji:   26.10.2016 10:00
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:00 Rejestr zmian
251Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wydział: Biuro ds. Obsługi Prawnej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Starosta Kłodzki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Beata Niedenthal
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Beata Niedenthal
ilość wyświetleń:   3199
data wytworzenia informacji:  07.03.2016
data wprowadzenia do BIP:  07.03.2016 13:58
data weryfikacji:   26.10.2016 09:56
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 09:56 Rejestr zmian
252WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Grzegorz Sikora
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Bogusz
Autor ostatniej poprawki:   Artur Bogusz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Bogusz
ilość wyświetleń:   6936
data wytworzenia informacji:  15.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  15.07.2014 09:21
data weryfikacji:   26.10.2016 09:58
data ostatniej zmiany:   16.01.2018 08:06 Rejestr zmian
226Wniosek o udzielenie pomocy prawnej

Wydział: Powiatowy Rzecznik Konsumentów (RzK)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Lebda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Szkutnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   3050
data wytworzenia informacji:  19.01.2012
data wprowadzenia do BIP:  19.01.2012 11:02
data weryfikacji:   26.10.2016 10:02
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:02 Rejestr zmian
252Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Grzegorz Sikora
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Bogusz
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Bogusz
ilość wyświetleń:   3390
data wytworzenia informacji:  15.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  15.07.2014 09:20
data weryfikacji:   26.10.2016 09:59
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 09:59 Rejestr zmian
295Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych/uczniowskich klubów sportowych

Wydział: Samodzielne Stanowisko ds. Kultury Fizycznej i Sportu (KFS)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Joanna Szkutnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Szkutnik
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   451
data wytworzenia informacji:  10.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  10.07.2018 14:13
data weryfikacji:   10.07.2018 14:15
data ostatniej zmiany:   10.07.2018 14:15 Rejestr zmian
223Wniosek o wpis do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
Wniosek o wpis do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Wydział: Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OŚR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Woś Tomasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Górecka
Autor ostatniej poprawki:   Tomasz Woś
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Tomasz Woś
ilość wyświetleń:   2793
data wytworzenia informacji:  23.02.2015
data wprowadzenia do BIP:  23.02.2015 09:09
data weryfikacji:   16.01.2019 08:48
data ostatniej zmiany:   16.01.2019 08:48 Rejestr zmian
231Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości (budynku, lokalu) celem wykonania robót budowlanych

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Rzewuska
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Rzewuska
ilość wyświetleń:   3841
data wytworzenia informacji:  05.04.2011
data wprowadzenia do BIP:  05.04.2011 10:17
data weryfikacji:   26.10.2016 10:05
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:05 Rejestr zmian
270Wniosek o wydanie karty parkingowej

Wydział: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Edyta Helińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Edyta Helińska
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Edyta Helińska
ilość wyświetleń:   4545
data wytworzenia informacji:  09.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  09.07.2014 10:15
data weryfikacji:   26.10.2016 09:59
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 09:59 Rejestr zmian
223Wniosek o wydanie karty wędkarskiej
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej

Wydział: Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OŚR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Woś Tomasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Górecka
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Bis
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Bis
ilość wyświetleń:   3099
data wytworzenia informacji:  23.02.2015
data wprowadzenia do BIP:  23.02.2015 09:13
data weryfikacji:   14.01.2019 10:52
data ostatniej zmiany:   14.01.2019 10:52 Rejestr zmian
270Wniosek o wydanie legitymacji os. niepełnosprawnej

Wydział: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Edyta Helińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Edyta Helińska
Autor ostatniej poprawki:   Edyta Helińska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Edyta Helińska
ilość wyświetleń:   496
data wytworzenia informacji:  22.08.2018
data wprowadzenia do BIP:  22.08.2018 09:22
data weryfikacji:   22.02.2019 09:48
data ostatniej zmiany:   22.02.2019 09:49 Rejestr zmian
270Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
(dotyczy osób powyżej 16 roku życia)

Wydział: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Edyta Helińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Edyta Helińska
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Edyta Helińska
ilość wyświetleń:   18628
data wytworzenia informacji:  21.06.2011
data wprowadzenia do BIP:  21.06.2011 12:41
data weryfikacji:   26.10.2016 10:04
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:04 Rejestr zmian
222Wniosek o wydanie prawa jazdy

Wydział: Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych (KTD)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Tomasz Barwiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Tomasz Barwiński
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Tomasz Barwiński
ilość wyświetleń:   3265
data wytworzenia informacji:  14.03.2014
data wprowadzenia do BIP:  14.03.2014 14:54
data weryfikacji:   26.10.2016 10:00
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:00 Rejestr zmian
231Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową i wyposażenie lokalu mieszkalnego

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Bartłomiej Luniak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Bartłomiej Luniak
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Grzegorz Kulaczenko
ilość wyświetleń:   3988
data wprowadzenia do BIP:  25.06.2003 13:05
data weryfikacji:   26.10.2016 10:08
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:08 Rejestr zmian
223Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub/i krzewów z nieruchomości będących własnością gminy

Wydział: Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OŚR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Woś Tomasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Górecka
Autor ostatniej poprawki:   Tomasz Woś
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Tomasz Woś
ilość wyświetleń:   3568
data wytworzenia informacji:  23.02.2015
data wprowadzenia do BIP:  23.02.2015 09:06
data weryfikacji:   16.01.2019 08:50
data ostatniej zmiany:   16.01.2019 08:50 Rejestr zmian
252WNIOSEK O WYDANIE: WYPISU/WYPISU I WYRYSU/WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Grzegorz Sikora
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Bogusz
Autor ostatniej poprawki:   Artur Bogusz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Bogusz
ilość wyświetleń:   13430
data wytworzenia informacji:  15.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  15.07.2014 09:23
data weryfikacji:   26.10.2016 09:59
data ostatniej zmiany:   16.01.2018 08:04 Rejestr zmian
294Wniosek o wykreślenie ciężaru realnego

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Joanna Kusy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Kusy
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Górecka
ilość wyświetleń:   2882
data wytworzenia informacji:  14.01.2014
data wprowadzenia do BIP:  14.01.2014 14:48
data weryfikacji:   26.10.2016 09:53
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 09:53 Rejestr zmian
223Wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej

Wydział: Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OŚR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Tomasz Woś
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Tomasz Woś
Autor ostatniej poprawki:   Tomasz Woś
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Tomasz Woś
ilość wyświetleń:   532
data wytworzenia informacji:  17.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  17.05.2018 07:51
data weryfikacji:   08.01.2019 09:37
data ostatniej zmiany:   08.01.2019 09:37 Rejestr zmian
231Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Rzewuska
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Rzewuska
ilość wyświetleń:   7694
data wytworzenia informacji:  05.04.2011
data wprowadzenia do BIP:  05.04.2011 10:20
data weryfikacji:   26.10.2016 10:05
data ostatniej zmiany:   03.10.2017 13:30 Rejestr zmian
223Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Wydział: Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OŚR)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Woś Tomasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Górecka
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Bis
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Agnieszka Bis
ilość wyświetleń:   3181
data wytworzenia informacji:  23.02.2015
data wprowadzenia do BIP:  23.02.2015 09:11
data weryfikacji:   14.01.2019 10:53
data ostatniej zmiany:   14.01.2019 10:53 Rejestr zmian
294Wniosek o zwrot działki dożywotniego użytkowania

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Beżyk
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Kusy
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Szymczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Szymczak
ilość wyświetleń:   2876
data wytworzenia informacji:  14.01.2014
data wprowadzenia do BIP:  14.01.2014 14:28
data weryfikacji:   19.11.2018 10:11
data ostatniej zmiany:   19.11.2018 10:11 Rejestr zmian
294Wniosek o zwrot działki, na której znajdują się zabudowania mieszkalne i gospodarcze stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności (działka siedliskowa)

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Beżyk
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Kusy
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Szymczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Szymczak
ilość wyświetleń:   2845
data wytworzenia informacji:  14.01.2014
data wprowadzenia do BIP:  14.01.2014 14:42
data weryfikacji:   19.11.2018 10:04
data ostatniej zmiany:   19.11.2018 10:04 Rejestr zmian
231Wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych
Wniosek

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Tomasz Czerwiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Rzewuska
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Rzewuska
ilość wyświetleń:   3202
data wytworzenia informacji:  20.08.2014
data wprowadzenia do BIP:  20.08.2014 11:33
data weryfikacji:   26.10.2016 09:58
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 09:58 Rejestr zmian
231Wniosek zgłoszenie zamiaru przystąpienia do rozbiórki obiektu budowlanego nie wymagającego pozwolenia na rozbiórkę

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Rzewuska
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Rzewuska
ilość wyświetleń:   4481
data wytworzenia informacji:  05.04.2011
data wprowadzenia do BIP:  05.04.2011 10:26
data weryfikacji:   26.10.2016 10:04
data ostatniej zmiany:   04.01.2017 11:41 Rejestr zmian
231Wniosek- zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
wniosek

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Rzewuska
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Rzewuska
ilość wyświetleń:   3663
data wytworzenia informacji:  12.09.2013
data wprowadzenia do BIP:  12.09.2013 12:17
data weryfikacji:   26.10.2016 10:01
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:01 Rejestr zmian
231Wniosek-zgłoszenie zamiaru przystapieniu do budowy, wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
wniosek, instrukcje

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Bartłomiej Luniak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Bartłomiej Luniak
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Rzewuska
ilość wyświetleń:   12719
data wprowadzenia do BIP:  25.06.2003 13:29
data weryfikacji:   01.06.2017 11:14
data ostatniej zmiany:   01.06.2017 11:14 Rejestr zmian
233Wzory oświadczeń majątkowych
Wzory oświadczeń majątkowych dla radnych powiatowych, członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników i dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Tomek Koptyra
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Tomek Koptyra
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Szkutnik
ilość wyświetleń:   3624
data wprowadzenia do BIP:  18.03.2004 10:38
data weryfikacji:   26.10.2016 10:08
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:08 Rejestr zmian
252Wzór zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Grzegorz Sikora
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Bogusz
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Bogusz
ilość wyświetleń:   5550
data wytworzenia informacji:  15.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  15.07.2014 09:19
data weryfikacji:   26.10.2016 09:59
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 09:59 Rejestr zmian
270Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności
dla dziecka do 16 go roku życia

Wydział: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Edyta Helińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Edyta Helińska
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Edyta Helińska
ilość wyświetleń:   5723
data wytworzenia informacji:  21.06.2011
data wprowadzenia do BIP:  21.06.2011 12:47
data weryfikacji:   26.10.2016 10:03
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:03 Rejestr zmian
270Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku
dotyczy osób powyżej 16 go roku życia

Wydział: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Edyta Helińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Edyta Helińska
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Edyta Helińska
ilość wyświetleń:   11480
data wytworzenia informacji:  21.06.2011
data wprowadzenia do BIP:  21.06.2011 12:43
data weryfikacji:   26.10.2016 10:04
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:04 Rejestr zmian
231ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (B-2)
Wzór wniosku

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAIB)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Tomasz Czerwiński
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Rzewuska
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Rzewuska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Rzewuska
ilość wyświetleń:   4623
data wytworzenia informacji:  26.06.2015
data wprowadzenia do BIP:  26.06.2015 12:44
data weryfikacji:   16.12.2016 14:51
data ostatniej zmiany:   16.12.2016 14:51 Rejestr zmian
252ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Grzegorz Sikora
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Artur Bogusz
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Bogusz
ilość wyświetleń:   2941
data wytworzenia informacji:  15.07.2014
data wprowadzenia do BIP:  15.07.2014 09:17
data weryfikacji:   26.10.2016 09:59
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 09:59 Rejestr zmian
252Zgłoszenie pracy geodezyjnej.

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Dariusz Felcenloben
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Dariusz Felcenloben
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Artur Bogusz
ilość wyświetleń:   5005
data wprowadzenia do BIP:  02.04.2007 13:51
data weryfikacji:   26.10.2016 10:06
data ostatniej zmiany:   26.10.2016 10:06 Rejestr zmian