Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Dane o wydziale

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Biuro Rady Powiatu (BR)

Opis:

Dane adresowe: 57- 300 Kłodzko, ul. Okrzei 1


tel.  +48  74 / 865 75 31


e-mail: rada@powiat.klodzko.pl


Godziny urzędowania: 


poniedziałek - piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30


Pracownicy: 


Kierownik Biura Rady Powiatu - Marta Paprocka


e-mail: m.paprocka@powiat.klodzko.pl


Podinspektor ds. obsługi Rady Powiatu Kłodzkiego - Anika Bielecka


e-mail: a.bielecka@powiat.klodzko.pl


 


"Do zadań Wydziału Organizacyjnego (ORG) należy, w zakresie obsługi Rady prowadzonej przez Biuro Rady Powiatu"


(§ 22 ust. 1 pkt. 5) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłodzku - uchwała nr 157/2018 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłodzku


a)wykonywanie administracyjnej obsługi sesji Rady i posiedzeń komisji stałych i doraźnych,


b)prowadzenie dokumentacji dotyczącej Rady i jej komisji,


c)zapewnienie terminowego przekazywania materiałów na sesje Rady i jej komisje,


d)prowadzenie rejestru uchwał Rady w tym aktów prawa miejscowego,


e)prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych oraz rejestru wniosków i opinii komisji,


f)podejmowanie czynności zabezpieczających realizację wniosków komisji oraz interpelacji i zapytań radnych,


g)opracowywanie projektów uchwał z zakresu funkcjonowania Rady,


h)sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji,


i)przekazywanie uchwał Rady Wojewodzie, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Zarządowi i wydziałom, które przygotowały projekt uchwały,


j)przekazywanie uchwał Rady stanowiących akty prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego,


k)prowadzenie spraw z zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej, w tym prowadzenie rejestru kontroli,


l)prowadzenie spraw z zakresu załatwiania skarg i wniosków należących do właściwości Rady, w tym prowadzenie rejestru tych skarg i wniosków,


m)opracowywanie projektów sprawozdań z działalności Rady i jej komisji,


n)prowadzenie biura Przewodniczącego Rady,


o)przygotowywanie, w celu naliczenia diet radnych, miesięcznej informacji z tego zakresu dla Wydziału Finansowo- Budżetowego,


p)przyjmowanie – na podstawie upoważnienia  Przewodniczącego Rady Powiatu – oświadczeń majątkowych radnych Powiatu i wstępne ich sprawdzenie pod względem kompletności, przechowywanie i publikacja w BIP oświadczeń majątkowych radnych Powiatu, prowadzenie korespondencji w sprawie oświadczeń majątkowych i przygotowywanie informacji dla Rady Powiatu Klodzkiego w zakresie określonym w ustawie o samorządzie powiatowym;


q)organizowanie udziału radnych w szkoleniach, konferencjach, seminariach, itp.,


r)udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego."


 


 

Wyświetl informacje publiczne opublikowane przez "Biuro Rady Powiatu (BR)"

Kliknij, żeby wypisać wersję do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marta Paprocka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Krystian Sęga
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Szkutnik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marta Paprocka
ilość wyświetleń:   23342
data wytworzenia informacji:  15.03.2012
data wprowadzenia do BIP:  23.06.2003 07:43
data weryfikacji:   04.01.2019 14:26
data ostatniej zmiany:   11.03.2016 13:15 Rejestr zmian