Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Dane o wydziale

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Oświaty (OSW)

Opis:

Dane adresowe: Starostwo Powiatowe ul. Okrzei 1, 57 - 300 Kłodzko


Godziny urzędowania:


poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30


Funkcje:


Dyrektor Wydziału mgr inż. Anetta Kościuk,  pokój 212, tel. 865-75-06,e-mail: a.kosciuk@powiat.klodzko.pl


Podinspektor ds. nadzoru nad szkołami i placówkami oświatowymi - mgr Marta Kochmańska, pokój 211, tel. 865-75-18, e-mail: m.kochmańska@powiat.klodzko.pl


Referent ds. nadzoru nad szkołami i placówkami oświatowymi - inż. Sylwia Tronina, pokój 211, tel. 865-75-18, e-mail: s.tronina@powiat.klodzko.pl


Inspektor ds. informacji oświatowej i nadzoru nad niepublicznymi placówkami oświatowymi - mgr Jowita Goszcz, pokój 211, tel. 865-75-18, e-mail: j.goszcz@powiat.klodzko.pl


Referat analiz finansowych:


Kierownik Referatu analiz finansowych - mgr Ewa Piszczek, pokój 210, tel. 865-75-26, e-mail: e.piszczek@powiat.klodzko.pl


Inspektor ds. finansowania szkół i placówek oświatowych - mgr Agata Piętka, pokój 210, tel. 865-75-26, e-mail: a.pietka@powiat.klodzko.pl


Inspektor ds. finansowania szkół i placówek oświatowych - Violetta Dobosz-Skowronek, pokój 210, tel. 865-75-26, e-mail: v.skowronek@powiat.klodzko.pl


 


Zadania: 1. Załatwianie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat.

 2. Zapewnienie obsługi administracyjnej i organizacyjnej szkołom i placówkom oświatowym.

 3. Opiniowanie i uzgadnianie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych.

 4. Dokonywanie okresowych kontroli przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkół i jednostek oświatowych.

 5. Przygotowywanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

 6. Przygotowywanie oceny dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

 7. Przygotowywanie postępowania wyjaśniającego w razie otrzymania od organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej lub rady szkoły, wniosku o odwołanie z funkcji dyrektora placówki oświatowej.

 8. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, nadawanie uprawnień szkoły publicznej.

 9. Prowadzenie działań związanych z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

 10. Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy przy określaniu zadań rzeczowych dla szkół ponadgimnazjalnych.

 11. Kierowanie dzieci i młodzieży zaburzonej wychowawczo i o obniżonej normie intelektualnej do placówek resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych, szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

 12. Współpraca z placówkami socjoterapeutycznymi i resocjalizacyjnymi z terenu całej Polski.

 13. Inicjowanie i wspieranie, we współpracy z Referatem Zdrowia, działań w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki.

 14. Prowadzenie sprawozdawczości związanej z Systemem Informacji Oświatowej.

 15. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów: - za osiągnięcia w nauce i na niwie sportu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.


 

Wyświetl informacje publiczne opublikowane przez "Oświaty (OSW)"

Kliknij, żeby wypisać wersję do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
 • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jowita Goszcz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Kusy
Autor ostatniej poprawki:   Mieczysław Krawczyk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jowita Goszcz
ilość wyświetleń:   29678
data wprowadzenia do BIP:  23.06.2003 07:49
data weryfikacji:   25.01.2018 11:06
data ostatniej zmiany:   20.02.2012 11:20 Rejestr zmian