Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała nr III/25/2024 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 25.01.2024r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu 

PDFOpinia RIO nr III_25_2024 z 25.01.2024 ws planowanej kwoty długu.pdf (106,67KB)
 

Uchwała nr III/35/2024 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2023 rok.

PDFUchwała nr III_35_2024 SO RIO we Wrocławiu z dnia 16.04.2024 ws. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023.pdf (110,23KB)
 

Opinia RIO nr III-53-2023 z 5 grudnia 2023 r. o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2024.

PDFOpinia RIO nr III-53-2023 z 5 grudnia 2023 r. o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2024.pdf (338,00KB)
 

Opinia RIO nr III-52-2023 z 5 grudnia 2023 r. o przedłużonym przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2024.

PDFOpinia RIO nr III-52-2023 z 5 grudnia 2023 r. o przedłużonym przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2024.pdf (272,85KB)
 

Uchwała nr III/54/2023 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 05.12.2023 w sprawie opinii o projekcie uchwały WPF przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2024.

PDFOpinia RIO nr III_54_2023 z 5.12.2023r. o proj.uch.WPF 2024-2029.pdf (90,81KB)
 

Uchwała nr XIII/33/2023 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok.

PDFopinia RIO z 06.04.2023 o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2022.pdf (90,68KB)
 

Uchwała nr III/10/2023 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu 

PDFuchwała nr III_10_2023 SO RIO we Wrocławiu z dnia 16.01.2023r w sprawie op....długu.pdf (96,22KB)

 

Uchwała nr III/110/2022 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały WPF i budżetowej na rok 2023

PDFuchwała nr III_110_2022 SO RIO we Wrocławiu z dnia 12.12.2022r. w sprawie opinii o projekcie uchwały WPF i budżetowej na rok 2023.pdf (94,08KB)

 

Uchwała nr III/109/2022 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o sfinansowaniu deficytu na rok 2023

PDFuchwała nr III_109_2022 SO RIO we Wrocławiu z dnia 12.12.2022r. w sprawie opinii o sfinansowaniu deficytu na rok 2023.pdf (94,80KB)

 

Uchwała nr III/108/2022 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na rok 2023

PDFuchwała nr III_108_2022 SO RIO we Wrocławiu z dnia 12.12.2022r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na rok 2023.pdf (94,36KB)
 

Uchwała nr III/79/2022 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 15 września 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

PDFuchwała nr III_79_2022 z 15.09.2022 opinia RIO inf.o przebiegu wykonania budżetu za I pólrocze 2022.pdf (93,71KB)
 

Uchwała nr III/45/2022 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok.

PDFopinia RIO z 25.04.2022 o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2021.pdf (1,27MB)
 

Uchwała nr III/22/2022 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale RPK nr XIV/108/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kłodzkiego oraz w uchwale budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022 RPK nr XIV/109/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

PDFuchwała nr III.0010.22.2022 z 31.01.2022 SO RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf (375,61KB)
 

Uchwała nr III/21/2022 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022 RPK  nr XIV/109/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

PDFuchwała nr III.0010.21.2022 z 31.01.2022 SO RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu.pdf (317,04KB)
 

Uchwała nr III/92/2021 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 15.12.2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022.

PDFuchwała nr III_92_2021 SO RIO we Wrocławiu z dnia 15.12.2021r. w sprawie opinii o sfinansowaniu deficytu na rok 2022.pdf (3,24MB)

 

Uchwała nr III/91/2021 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 15.12.2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF Powiatu Kłodzkiego wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2022.

PDFuchwała nr III_91_2021 SO RIO we Wrocławiu z dnia 15.12.2021r. w sprawie opinii o projekcie uchwały WPF i budżetowej na rok 2022.pdf (893,71KB)
 

 

Uchwała nr III/90/2021 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 15.12.2021 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022.

PDFuchwała nr III_90_2021 SO RIO we Wrocławiu z dnia 15.12.2021r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na rok 2022.pdf (2,79MB)

 

Uchwała nr III/42/2021 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 21 września 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

PDFopinia RIO wykonanie budżetu za I pólrocze 2021.pdf (289,66KB)
 

Uchwała nr III/53/2021 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 r.

PDFopinia RIO o sprawozdaniu rocznym z wyk. budżetu za 2020 z 12.04.2021.pdf (353,39KB)
 

Uchwała nr III/22/2021 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

PDFopinia RIO o planowanym długu 2021.pdf (332,80KB)