Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz kont bankowych

Wykaz kont bankowych Starostwa Powiatowego w Kłodzku prowadzonych przez VeloBank S.A. w Warszawie

Dochody Starostwa: nr konta 93 1560 0013 2005 4225 7000 0007

Opis wpłat na rachunek:
*  opłata za wydanie karty wędkarskiej,
*  wpłata za wykup nieruchomości będącą własnością powiatu,
*  wpłaty za czynsz, najem lub dzierżawę własności powiatu,
*  opłaty komunikacyjne za wydanie dowodu rejestracyjnego,
*  wydanie pozwolenia czasowego,
*  wydanie tablic rejestracyjnych,
*  wydanie nalepki kontrolnej,
*  wydanie karty pojazdu,
*  wydanie/wymiana prawa jazdy,
*  wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy lub ośrodek szkolenia.
 
Skarb Państwa: nr konta 44 1560 0013 2005 4225 7000 0016
 
Opis wpłat na rachunek:
*  opłaty za wieczyste użyłkowanie gruntów,
*  opłaty z tytułu przekształcenie prawa własności,
*  opłata za czynsz, dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa,
*  opłaty za kartę parkingową,
*  opłaty za duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej.
 
Depozyty: nr konta 50 1560 0013 2005 4225 7000 0005
 
Opis wpłat na rachunek:
*  wpłaty wadium,
*  wpłaty za operat szacunkowy.
 
Dochody Geodezyjne: nr konta 23 1560 0013 2005 4225 7000 0006
 
Opis wpłat na rachunek:
* opłaty za wypisy i wyrysy, opłaty za wypisy pełne i skrócone, kopia mapy ewidencyjnej, kopia mapy zasadniczej, udzielanie informacji, poświadczenie dokumentów;
* opłaty za podziały gruntów, opłaty za mapy do celów projektowych, wznowienie granic, pomiar powykonawczy budynków i sieci, modernizacja ewidencji gruntów, podział nieruchomości.
 
Powiat Kłodzki - rachunek podstawowy: nr konta 61 1560 0013 2005 4225 7000 0001
 
Opis wpłat na rachunek:
*  subwencje,
*  dotacje,
*  udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
*  udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
*  dochody jednostek organizacyjnych Powiatu Kłodzkiego.
 

Opłaty skarbowe za czynności procesowe dokonywane w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, tj. opłaty za pełnomocnictwa oraz wszelkie inne czynności realizowane w ramach procedur budowlanych należy uiścić na konto Urzędu Miasta w Kłodzku nr 62 9588 0004 7100 1010 2000 0020