Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Starosty Kłodzkiego o wyniku III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

GN.6840.1.12.2016.GN3                                                                 Kłodzko, dn.  18   stycznia  2021 r.  

 

 

INFORMACJA

STAROSTY KŁODZKIEGO

O WYNIKU III (trzeciego) PRZETARGU

 

 

  1. Data przetargu: 8 stycznia  2021 r.  

 

  1. Miejsce przetargu: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, pokój nr 302.

 

  1. Rodzaj przetargu: przetarg ustny nieograniczony.

 

4.   Dane nieruchomości: nieruchomość poł. w Kłodzku, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2 I, ozn. geodez. jako działka nr 108/1 (AM – 3) obręb Ptasia Góra o pow. 0,1756 ha,  dla której  Sąd Rejonowy  w Kłodzku, V  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1K/00099020/5.

 

5.   Liczba uczestników dopuszczonych do przetargu – 0

 

6.   Liczba uczestników niedopuszczonych do przetargu - 0

 

7.   Cena wywoławcza:164 500,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych).

 

8.   Nabywca nieruchomości: brak oferenta w dniu przetargu tj. 8 stycznia  2021 r.  

 

 

 

Niniejsza informacja zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 na okres 7 dni.