Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - II nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 10 lutego 2021 roku

Protokół nr II/21

z II nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 10 lutego 2021 roku

 

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2021-02-10 o godz. 10:00:04, a zakończono o godz. 12:38:03 tego samego dnia.

Sesja zwołana na podstawie art. 15 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.2020.920.) w związku z § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 Statutu Powiatu Kłodzkiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2018 roku, poz.  4702), na wniosek Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 3 lutego 2021 roku.

Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencję w aplikacji Microsoft Teams. Podstawa prawna- art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842. ze zm.)

 

W posiedzeniu wzięło udział 25 członków:

1. Maciej Awiżeń

2. Waldemar Bicz

3. Mariusz Borcz

4. Michał Cisakowski

5. Robert Duma

6. Jacek Hecht

7. Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

8. Małgorzata Kanecka

9. Józef Kołt

10. Grzegorz Kuzak

11. Adam Łącki

12. Zbigniew Łopusiewicz

13. Agnieszka Mandryk - Kryniecka

14. Piotr Marchewka

15. Marek Mazurkiewicz

16. Tomasz Nowicki

17. Ryszard Niebieszczański

18. Anita Piszko

19. Jarosław Przybył

20. Ewelina Ptak

21. Paweł Szafran

22. Krystyna Śliwińska

23. Joanna Walaszczyk

24. Renata Wolan-Niemczyk

25. Borysław Zatoka

 

Nieobecni radni:

1. Sławomir Karwowski

2. Tadeusz Zieliński

 

1. Otwarcie sesji. (10:00:00)

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz otworzył obrady I sesji, powitał osoby uczestniczące w sesji - radnych oraz zaproszonych gości.

Oznajmił, że w sesji uczestniczy zdalnie 25 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

Lista zdalnej obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.                                                                                                                                                                                                                                                 ZAŁĄCZNIK 1

Lista gości uczestniczących zdalnie w sesji stanowi załącznik do protokołu.                                                                                                                                                                                                                             ZAŁĄCZNIK 2

 

2. Przedstawienie porządku obrad. (10:09:00)

Nikt nie zgłosił wniosku o zmianę porządku obrad.

Porządek obrad II nadzwyczajnej sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wsparcia branży turystycznej w Powiecie Kłodzkim w związku z epidemią COVID-19 (druk nr II/1).

4. Zamknięcie obrad II nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wsparcia branży turystycznej w Powiecie Kłodzkim w związku z epidemią COVID-19 (druk nr II/1). (10:10:00)

Głos w dyskusji w temacie aktualnej sytuacji branży turystycznej, spowodowanej trwającym lockdownem w związku z wybuchem pandemii wirusa Sars- Cov- 2 oraz w temacie przyjęcia stanowiska dotyczącego wsparcia branży turystycznej, zabrali: p. Dariusz Borek - Dyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Radny p. Jacek Hecht, Przewodniczący Rady p. Zbigniew Łopusiewicz, p. Barbara Glińska – przedsiębiorca, restaurator z Kłodzka, p. Stanisław Haczkiewicz - Resort „Czarna Góra”, p. Adam Jaśnikowski – przedsiębiorca z Bystrzycy Kłodzkiej, p. Ewa Kamyczek – Stowarzyszenie Ośrodka Narciarskiego Zieleniec, p. Edward Śledź – Przedstawiciel Wyciągów Narciarskich „Górnik”, Radny p. Adam Łącki, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Burmistrz Lądka- Zdroju p. Roman Kaczmarczyk, Poseł na Sejm RP p. Monika Wielichowska, p. Józef Dziąsko – Zieleniec Ski Arena, Radny p. Borysław Zatoka, Radny p. Marek Mazurkiewicz, Radna p. Krystyna Śliwińska, p. Joanna Stoklasek – Michalak – Dyrektor Twierdzy Kłodzko, Radna p. Joanna Walaszczyk, Radny p. Józef Kołt, p. Jerzy Dec – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady po zakończonej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego wsparcia branży turystycznej w Powiecie Kłodzkim w związku z epidemią COVID-19 (druk nr II/1) (12:37:00)

Wyniki imienne:

  • ZA (25):
    Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Renata Wolan-Niemczyk, Ewelina Ptak, Jacek Hecht, Zbigniew Łopusiewicz, Grzegorz Kuzak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Krystyna Śliwińska, Anita Piszko, Paweł Szafran, Maciej Awiżeń, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Piotr Marchewka, Jarosław Przybył, Robert Duma, Waldemar Bicz, Adam Łącki, Michał Cisakowski
  • BRAK GŁOSU(2):
    Sławomir Karwowski, Tadeusz Zieliński

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za.  Stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr II/8/2021                                                                        ZAŁĄCZNIK 3

 

4. Zamknięcie obrad II nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (12:37:00)

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady II nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu.

                                                                                                           ZAŁĄCZNIK 4

Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu.

                                                                                                          ZAŁĄCZNIK 5

Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

Na tym protokół zakończono.

                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                                                                                                              Zbigniew Łopusiewicz

Protokołowały:

Marta Paprocka

Diana Zając

Sporządziła:

Diana Zając

 

Wersja pdf z podpisami:

PDFProtokół z II nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 10.02.2021 roku (424,01KB)