Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 17 lutego 2021 roku

 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych                                      Kłodzko, 12 lutego 2021 roku

ORG.BR.0012.10.2021.BR2

 

Radni,

Członkowie Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

 

     Informuję, iż zwołuję w dniu 17 lutego 2021 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842. ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Ustalenie obrad porządku komisji
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2016-2020 za rok 2020.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad III sesji Rad  Powiatu Kłodzkiego, w sprawie:
 1. uchwalenia Powiatowego Programu Korekcyjno- Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021-2025
 2. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2025
 3. zmiany Uchwały nr X/83/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z 30 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym
 1. Sprawy różne:
  1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
  2. przyjęcie protokołu: nr 1/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych  w dniu 20 stycznia 2021 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

                                        Z poważaniem

                                          Przewodnicząca Komisji

                              Renata Wolan- Niemczyk

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 8 657 531

e-mail: