Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 22 lutego 2021 roku

Komisja Edukacji                                                                                                              Kłodzko, 15 lutego 2021 roku

ORG.BR.0012.13.2021.BR2

Radni,

Członkowie

Komisji Edukacji

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 22 lutego 2021 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Edukacji Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842.ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

 

Porządek posiedzenia:

                1.  Ustalenie porządku obrad komisji

    2.  Bieżąca informacja Dyrektora Wydziału Oświaty.

    3.  Przyjęcie informacji o przygotowaniach do egzaminów maturalnych

         i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

               4. Sprawy różne:

                   a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Edukacji

                   b) przyjęcie protokołu nr 1/21 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 22 stycznia 2021 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

                                                                     Przewodniczący Komisji

                                                                                                                               Jarosław Przybył

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                            

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu                                                                                                           

Tel. 74 865 75 31

e-mail:

              rada@powiat.klodzko.pl