Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez: Stowarzyszenie „Międzygórze-Reaktywacja”

RPK 525.1.2021.RPKRP3                                                                         Kłodzko 19.03.2021 r.

Ogłoszenie  o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez: Stowarzyszenie „Międzygórze-Reaktywacja”

Stowarzyszenie „Międzygórze-Reaktywacja”  złożyło w dniu 15.03.2021 r. ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Upamiętnienie twórczości i myśli Machała Fostowicza-Zahorskiego w 10. Rocznicę jego śmierci””.

Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej  www.powiat.klodzko.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. ze zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kłodzku w Biurze Obsługi Klienta lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy m.bernadowska@powiat.klodzko.pl   do dnia 26.03 2021 r.

PDFOferta realizacji zadania „Upamiętnienie twórczości i myśli Machała Fostowicza-Zahorskiego w 10. Rocznicę jego śmierci” złożona przez Stowarzyszenie "Międzygórze-Reaktywacja" (508,61KB)