Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 24 marca 2021 roku

 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych                                                                   Kłodzko, 19 marca 2021 roku

ORG.BR.0012.17.2021.BR2

 

Radni,

Członkowie Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

 

     Informuję, iż zwołuję w dniu 24 marca 2021 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842. ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Ustalenie obrad porządku komisji
 2. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego w powiecie kłodzkim (w tym stan sanitarny basenów i akwenów używanych w celach rekreacyjnych na terenie powiatu kłodzkiego)
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad IV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, w sprawie:
 1. Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025
 2. Przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2025
 3. Określenia zadań i podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok
 4. przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2025
 1. Sprawy różne:
  1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
  2. przyjęcie protokołu: nr 2/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 17 lutego 2021 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

                                                                Z poważaniem

                                                                           Przewodnicząca Komisji

                                                                           Renata Wolan- Niemczyk

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 8 657 531

e-mail: