Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 29 marca 2021 roku

Komisja Budżetu i Finansów                                                       Kłodzko, 24 marca 2021 roku

ORG.BR.0012.16.2021.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Budżetu i Finansów

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 29 marca 2021 roku, o godz. 12.30 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

 

Porządek posiedzenia:

1. Ustalenie porządku obrad komisji.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad IV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie:

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego

c) określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Informacja Dyrektora „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku na temat sposobu i wysokości finansowania świadczeń zdrowotnych w „Zespole Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku w 2021 roku oraz podsumowanie finansowania w 2020 roku.

4. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 2019 – 2020 rok (aktualizacje opłat, dochody z przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności).

5. Sprawy różne

             a)  ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,

             b)  przyjęcie protokołu nr 2/21 z posiedzenia w dniu 22 lutego 2021 roku

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920).

Z poważaniem

                                     Przewodniczący Komisji

                                        Marek Mazurkiewicz