Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 marca 2021 roku

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

IV sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 31 marca 2021 roku

                                                    

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920.) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018 r. poz. 4702),

podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych,

przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego pozytywnej oceny działalności służb, inspekcji i straży w roku 2020 w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim (druk nr IV/1). (10:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (23):
  Grzegorz Kuzak, Renata Wolan-Niemczyk, Małgorzata Kanecka, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Robert Duma, Jarosław Przybył, Maciej Awiżeń, Mariusz Borcz, Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Zbigniew Łopusiewicz, Anita Piszko, Marek Mazurkiewicz, Krystyna Śliwińska, Piotr Marchewka, Paweł Szafran, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Ryszard Niebieszczański, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski
 • BRAK GŁOSU(4):
  Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Adam Łącki, Borysław Zatoka

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (10:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (23):
  Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Sławomir Karwowski, Grzegorz Kuzak, Renata Wolan-Niemczyk, Jarosław Przybył, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Maciej Awiżeń, Joanna Walaszczyk, Tomasz Nowicki, Ewelina Ptak, Anita Piszko, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński, Borysław Zatoka, Piotr Marchewka, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki, Michał Cisakowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Mariusz Borcz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Józef Kołt

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IV/3), (10:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (23):
  Małgorzata Kanecka, Sławomir Karwowski, Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Renata Wolan-Niemczyk, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Piotr Marchewka, Joanna Walaszczyk, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Anita Piszko, Ewelina Ptak, Adam Łącki, Tadeusz Zieliński, Krystyna Śliwińska, Michał Cisakowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Mariusz Borcz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Józef Kołt

Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej nr 3 w Kłodzku do Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku (druk nr IV/4), (10:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (22):
  Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Adam Łącki, Tomasz Nowicki, Renata Wolan-Niemczyk, Jarosław Przybył, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Sławomir Karwowski, Ryszard Niebieszczański, Mariusz Borcz, Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Krystyna Śliwińska, Maciej Awiżeń, Paweł Szafran, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Anita Piszko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt
 • BRAK GŁOSU(2):
  Waldemar Bicz, Jacek Hecht

Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowego Programu działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025 (druk nr IV/5), (10:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (25):
  Grzegorz Kuzak, Renata Wolan-Niemczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Joanna Walaszczyk, Tomasz Nowicki, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska, Paweł Szafran, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański, Józef Kołt, Borysław Zatoka, Ewelina Ptak, Michał Cisakowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Waldemar Bicz, Jacek Hecht

Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2025 (druk nr IV/6), (10:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (25):
  Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski, Tadeusz Zieliński, Borysław Zatoka, Renata Wolan-Niemczyk, Adam Łącki, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Kanecka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Maciej Awiżeń, Marek Mazurkiewicz, Joanna Walaszczyk, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak, Józef Kołt, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Robert Duma, Anita Piszko, Piotr Marchewka, Mariusz Borcz, Michał Cisakowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Waldemar Bicz, Jacek Hecht

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2023 (druk nr IV/7), (10:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (25):
  Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Sławomir Karwowski, Renata Wolan-Niemczyk, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Adam Łącki, Tomasz Nowicki, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Borysław Zatoka, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Krystyna Śliwińska, Zbigniew Łopusiewicz, Anita Piszko, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Jarosław Przybył, Piotr Marchewka, Józef Kołt, Michał Cisakowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Waldemar Bicz, Jacek Hecht

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (10:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (23):
  Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Tomasz Nowicki, Maciej Awiżeń, Sławomir Karwowski, Marek Mazurkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ryszard Niebieszczański, Zbigniew Łopusiewicz, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka, Adam Łącki, Paweł Szafran, Małgorzata Kanecka, Jarosław Przybył, Renata Wolan-Niemczyk, Mariusz Borcz, Robert Duma, Anita Piszko, Michał Cisakowski, Tadeusz Zieliński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Józef Kołt, Krystyna Śliwińska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Waldemar Bicz, Jacek Hecht

Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 24 lutego 2021 roku. (11:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (25):
  Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Joanna Walaszczyk, Renata Wolan-Niemczyk, Tomasz Nowicki, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Józef Kołt, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Sławomir Karwowski, Tadeusz Zieliński, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Kanecka, Mariusz Borcz, Paweł Szafran, Borysław Zatoka, Ewelina Ptak, Zbigniew Łopusiewicz, Maciej Awiżeń, Jacek Hecht, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki, Michał Cisakowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Waldemar Bicz, Robert Duma

Sporządziła:

Marta Paprocka

Biuro Rady Powiatu