Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2021 roku

Komisja Bezpieczeństwa,                                                                     Kłodzko, 16 kwietnia  2021 roku

Porządku Publicznego

i Infrastruktury Drogowej

ORG.BR.0012.23.2021.BR2

Radni,

Członkowie Komisji

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 22 kwietnia 2021 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842.ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały przewidzianego w porządku obrad V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, w sprawie przekazania przez Powiat Kłodzki Gminie Lewin Kłodzki zadania własnego powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych.

3. Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu - bezpieczeństwo powodziowe powiatu kłodzkiego

  1. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku o stanie infrastruktury drogowej po  okresie zimowego utrzymania dróg oraz pracach remontowych
  2. Sprawy różne:

a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej ,

b) przyjęcie protokołu nr 3/21 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej w dniu 25 marca 2021 roku

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

 

Z poważaniem

  Wiceprzewodniczący Komisji

      Tadeusz Zieliński

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 8 657 531

e-mail:

            rada@powiat.klodzko.pl