Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 26 kwietnia 2021 roku

Komisja Budżetu i Finansów                                                       Kłodzko, 21 kwietnia 2021 roku

ORG.BR.0012.26.2021.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Budżetu i Finansów

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 26 kwietnia 2021 roku, o godz. 12.30 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

 

Porządek posiedzenia:

1. Ustalenie porządku obrad komisji.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie:

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego.

3. Sytuacja finansowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, domów pomocy społecznej, placówek- opiekuńczo- wychowawczych oraz innych zadań realizowanych przez PCPR, prowadzonych przez Powiat Kłodzki.

4. Sprawy różne

a)  ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,

b)  przyjęcie protokołu nr 3/21 z posiedzenia w dniu 29 marca 2021 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920).

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji

                                           Marek Mazurkiewicz