Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

V sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 kwietnia 2021 roku

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

V sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 28 kwietnia 2021 roku

                               

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920.) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego

(t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018 r. poz. 4702),

podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych,

przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Podjęcie uchwały w sprawie oceny realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2020 rok (druk nr V/1). (10:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (22):
  Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Małgorzata Kanecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Sławomir Karwowski, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Zbigniew Łopusiewicz, Renata Wolan-Niemczyk, Piotr Marchewka, Adam Łącki, Krystyna Śliwińska, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Michał Cisakowski, Anita Piszko, Józef Kołt, Borysław Zatoka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Joanna Walaszczyk
 • BRAK GŁOSU(4):
  Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jarosław Przybył, Tomasz Nowicki

Podjęcie uchwały w sprawie oceny za 2020 rok realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2016- 2020 (druk nr V/2). (10:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (22):
  Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Małgorzata Kanecka, Renata Wolan-Niemczyk, Michał Cisakowski, Anita Piszko, Sławomir Karwowski, Marek Mazurkiewicz, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Paweł Szafran, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Piotr Marchewka, Krystyna Śliwińska, Maciej Awiżeń, Mariusz Borcz, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański, Józef Kołt, Tadeusz Zieliński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Joanna Walaszczyk
 • BRAK GŁOSU(4):
  Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Tomasz Nowicki

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2020 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej (druk nr V/3). (10:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (24):
  Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Renata Wolan-Niemczyk, Ewelina Ptak, Małgorzata Kanecka, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Zbigniew Łopusiewicz, Jacek Hecht, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński, Adam Łącki, Robert Duma, Mariusz Borcz, Anita Piszko, Maciej Awiżeń, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Joanna Walaszczyk, Marek Mazurkiewicz, Krystyna Śliwińska, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Borysław Zatoka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Bicz, Józef Kołt, Tomasz Nowicki

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr V/4) (10:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (22):
  Marek Mazurkiewicz, Grzegorz Kuzak, Jarosław Przybył, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Paweł Szafran, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Robert Duma, Renata Wolan-Niemczyk, Tomasz Nowicki, Joanna Walaszczyk, Ewelina Ptak, Ryszard Niebieszczański, Jacek Hecht, Borysław Zatoka, Adam Łącki, Anita Piszko, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski, Maciej Awiżeń
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krystyna Śliwińska
 • BRAK GŁOSU(4):
  Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Sławomir Karwowski, Józef Kołt

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr V/6), (10:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (21):
  Grzegorz Kuzak, Jarosław Przybył, Renata Wolan-Niemczyk, Marek Mazurkiewicz, Borysław Zatoka, Maciej Awiżeń, Małgorzata Kanecka, Michał Cisakowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tomasz Nowicki, Anita Piszko, Ewelina Ptak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński, Robert Duma, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran, Joanna Walaszczyk, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Adam Łącki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Jacek Hecht
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Sławomir Karwowski

Podjęcie uchwały w sprawie „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028” (druk nr V/6) (10:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (23):
  Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Renata Wolan-Niemczyk, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Sławomir Karwowski, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Jacek Hecht, Robert Duma, Józef Kołt, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki, Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Jarosław Przybył, Anita Piszko, Paweł Szafran, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Borysław Zatoka, Krystyna Śliwińska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Waldemar Bicz, Joanna Walaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Miejskiej Nowa Ruda zadania publicznego z zakresu oświaty (druk nr V/7) (10:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (26):
  Grzegorz Kuzak, Renata Wolan-Niemczyk, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Borysław Zatoka, Sławomir Karwowski, Tadeusz Zieliński, Zbigniew Łopusiewicz, Maciej Awiżeń, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Paweł Szafran, Anita Piszko, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Joanna Walaszczyk, Ryszard Niebieszczański, Jacek Hecht, Adam Łącki
 • BRAK GŁOSU(1):
  Waldemar Bicz

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Kłodzki Gminie Lewin Kłodzki zadania własnego powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych (druk nr V/8) (11:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (25):
  Renata Wolan-Niemczyk, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Tomasz Nowicki, Tadeusz Zieliński, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Marek Mazurkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Krystyna Śliwińska, Ryszard Niebieszczański, Robert Duma, Sławomir Karwowski, Małgorzata Kanecka, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Ewelina Ptak, Anita Piszko, Paweł Szafran, Adam Łącki, Piotr Marchewka, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Michał Cisakowski, Jacek Hecht
 • BRAK GŁOSU(2):
  Waldemar Bicz, Mariusz Borcz

Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 marca 2021 roku. (12:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (21):
  Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Renata Wolan-Niemczyk, Maciej Awiżeń, Małgorzata Kanecka, Tomasz Nowicki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Joanna Walaszczyk, Robert Duma, Adam Łącki, Borysław Zatoka, Sławomir Karwowski, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Piotr Marchewka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka
 • BRAK GŁOSU(6):
  Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Tadeusz Zieliński