Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 26 maja 2021 roku

Komisja Rewizyjna                                                                            Kłodzko, 18 maja 2021 roku

ORG.BR.0012.33.2021.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Rewizyjnej

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 26 maja 2021 roku, o godz. 13.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek obrad:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Informacja nt. realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez organy zewnętrzne w 2020 roku.
  3. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku za 2020 rok.
  4. Informacja nt. realizacji za 2020 rok Wieloletniego planu inwestycyjnego dla powiatu kłodzkiego na lata 2015-2020” przyjętego uchwałą nr I/4/2015 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 stycznia 2015 roku.
  5. Sprawy różne:

a. ustalenia daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

b. przyjęcie protokołu nr 5/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 maja 2021 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

Z poważaniem

                                                                         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                  Grzegorz Kuzak