Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 27 maja 2021 roku

 Komisja Rozwoju, Promocji, Turystyki                                                             Kłodzko, 21 maja 2021 roku

i Ochrony Środowiska

ORG.BR.0012.30.2021.BR2

              Radni,

Członkowie Komisji

Rozwoju, Promocji, Turystyki

i Ochrony Środowiska

            Informuję, iż zwołuję w dniu 27 maja 2021 roku, o godz. 13.00 posiedzenie Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842. ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek posiedzenia:

 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 2. Aktualności dotyczące rolnictwa Ziemi Kłodzkiej przedstawione przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu - Powiatowy Zespół Doradców w Kłodzku.
 3. Działania podejmowane   przez   Spółkę   Restrukturyzacji   Kopalń   S.A.  w Bytomiu w zakresie rewitalizacji i przywracania terenów zdegradowanych - niekorzystnie przekształconych
 4. Przyjęcie "Informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku za 2020 rok w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy".
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, w sprawie:
  1. przyjęcia "Informacji z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016-2020"
  2. przyjęcia "Powiatowego Program Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2027"
 6. Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok, stanowiącego załącznik do projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wotum zaufania.
 7. Opinia na temat sprawozdania zarządu z realizacji budżetu Powiatu Kłodzkiego za  rok 2020.
 8. Sprawy różne:
 1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska,
 2. przyjęcie protokołu nr 5/21 z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska w dniu 22 kwietnia 2021 roku.

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920.)

Sprawę prowadzi:                                                                                                              Z poważaniem

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu                                                                                                     Przewodniczący Komisji

Tel. 74 865 75 31

e-mail:                                                                                        Adam Łącki

            rada@powiat.klodzko.pl