Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VI sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 maja 2021 roku

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

VI sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 31 maja 2021 roku

                        

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920.) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018 r. poz. 4702), podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych, przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielania Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wotum zaufania. (11:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Sławomir Karwowski, Paweł Szafran, Renata Wolan-Niemczyk, Maciej Awiżeń, Jarosław Przybył, Tadeusz Zieliński, Robert Duma, Piotr Marchewka, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Adam Łącki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski
 • PRZECIW (3):
  Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Borysław Zatoka, Tomasz Nowicki, Mariusz Borcz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Zbigniew Łopusiewicz

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok (12:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Renata Wolan-Niemczyk, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Tadeusz Zieliński, Adam Łącki, Sławomir Karwowski, Ewelina Ptak, Ryszard Niebieszczański, Anita Piszko, Piotr Marchewka, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz
 • PRZECIW (3):
  Józef Kołt, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Borysław Zatoka, Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Zbigniew Łopusiewicz

Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok (12:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Renata Wolan-Niemczyk, Maciej Awiżeń, Małgorzata Kanecka, Tadeusz Zieliński, Adam Łącki, Sławomir Karwowski, Robert Duma, Piotr Marchewka, Anita Piszko, Marek Mazurkiewicz, Paweł Szafran, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Ewelina Ptak, Jacek Hecht, Jarosław Przybył
 • PRZECIW (2):
  Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Tomasz Nowicki, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Bicz, Józef Kołt, Zbigniew Łopusiewicz

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok, (12:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (24):
  Grzegorz Kuzak, Mariusz Borcz, Renata Wolan-Niemczyk, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki, Piotr Marchewka, Robert Duma, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański, Sławomir Karwowski, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Jacek Hecht, Zbigniew Łopusiewicz, Joanna Walaszczyk, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Paweł Szafran, Marek Mazurkiewicz, Krystyna Śliwińska, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski, Jarosław Przybył
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Józef Kołt
 • BRAK GŁOSU(2):
  Waldemar Bicz, Tadeusz Zieliński

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego, (12:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (25):
  Grzegorz Kuzak, Małgorzata Kanecka, Ewelina Ptak, Mariusz Borcz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Borysław Zatoka, Robert Duma, Marek Mazurkiewicz, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Tadeusz Zieliński, Renata Wolan-Niemczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki, Sławomir Karwowski, Józef Kołt, Paweł Szafran, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Jarosław Przybył, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Waldemar Bicz, Jacek Hecht

Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr VI/6), (12:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (24):
  Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Marek Mazurkiewicz, Maciej Awiżeń, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Zbigniew Łopusiewicz, Borysław Zatoka, Jarosław Przybył, Tadeusz Zieliński, Renata Wolan-Niemczyk, Anita Piszko, Tomasz Nowicki, Ewelina Ptak, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Józef Kołt, Joanna Walaszczyk, Jacek Hecht, Paweł Szafran, Piotr Marchewka, Michał Cisakowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Sławomir Karwowski, Krystyna Śliwińska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Waldemar Bicz

Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego na terenie powiatu kłodzkiego, (12:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (26):
  Ewelina Ptak, Renata Wolan-Niemczyk, Małgorzata Kanecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Marek Mazurkiewicz, Grzegorz Kuzak, Robert Duma, Zbigniew Łopusiewicz, Borysław Zatoka, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński, Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Sławomir Karwowski, Tomasz Nowicki, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki, Joanna Walaszczyk, Michał Cisakowski, Anita Piszko, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Maciej Awiżeń, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Piotr Marchewka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Waldemar Bicz

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016- 2020, (12:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (23):
  Grzegorz Kuzak, Małgorzata Kanecka, Ewelina Ptak, Renata Wolan-Niemczyk, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Adam Łącki, Tadeusz Zieliński, Ryszard Niebieszczański, Mariusz Borcz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tomasz Nowicki, Józef Kołt, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Piotr Marchewka, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Krystyna Śliwińska, Zbigniew Łopusiewicz, Marek Mazurkiewicz, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Joanna Walaszczyk
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Bicz, Anita Piszko, Paweł Szafran

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021- 2027 (12:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (22):
  Mariusz Borcz, Małgorzata Kanecka, Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Robert Duma, Renata Wolan-Niemczyk, Ewelina Ptak, Zbigniew Łopusiewicz, Jarosław Przybył, Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko, Adam Łącki, Jacek Hecht, Maciej Awiżeń, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Krystyna Śliwińska, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Joanna Walaszczyk, Józef Kołt
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Bicz, Paweł Szafran, Borysław Zatoka

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Powiat Kłodzki z Gminą Miejską Nowa Ruda porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Kłodzki przedszkola specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie (12:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (25):
  Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Tomasz Nowicki, Robert Duma, Renata Wolan-Niemczyk, Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Marek Mazurkiewicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Anita Piszko, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki, Michał Cisakowski, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka, Piotr Marchewka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Waldemar Bicz, Paweł Szafran

Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego zamiaru likwidacji IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kłodzku (13:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (24):
  Maciej Awiżeń, Małgorzata Kanecka, Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Renata Wolan-Niemczyk, Tadeusz Zieliński, Mariusz Borcz, Adam Łącki, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka, Zbigniew Łopusiewicz, Józef Kołt, Robert Duma, Jacek Hecht, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Sławomir Karwowski, Joanna Walaszczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska, Ryszard Niebieszczański
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Bicz, Anita Piszko, Jarosław Przybył

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 kwietnia 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku (druk nr VI/12), (13:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (21):
  Małgorzata Kanecka, Renata Wolan-Niemczyk, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Mariusz Borcz, Ewelina Ptak, Joanna Walaszczyk, Tadeusz Zieliński, Tomasz Nowicki, Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko, Piotr Marchewka, Robert Duma, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Jacek Hecht, Michał Cisakowski, Paweł Szafran
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Sławomir Karwowski, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Bicz, Adam Łącki, Borysław Zatoka

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 kwietnia 2021 roku na Starostę Kłodzkiego (13:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (22):
  Grzegorz Kuzak, Renata Wolan-Niemczyk, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Borysław Zatoka, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ewelina Ptak, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Anita Piszko, Paweł Szafran, Jarosław Przybył, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Sławomir Karwowski, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Waldemar Bicz, Jacek Hecht

Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 kwietnia 2021 roku. (13:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (25):
  Maciej Awiżeń, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Kanecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński, Borysław Zatoka, Robert Duma, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Piotr Marchewka, Józef Kołt, Ewelina Ptak, Joanna Walaszczyk, Anita Piszko, Marek Mazurkiewicz, Adam Łącki, Renata Wolan-Niemczyk, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran, Sławomir Karwowski, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Jarosław Przybył
 • BRAK GŁOSU(2):
  Waldemar Bicz, Jacek Hecht

 

Sporządziła:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu