Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór kandydata na staż w Biurze Obsługi Klienta

Strona archiwalna

 

Starosta Kłodzki ogłasza nabór kandydata na staż

z Powiatowego Urzędu Pracy

 

Organizator stażu: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko

Miejsce realizacji: Wydział Organizacyjny – Biuro Obsługi Klienta

Liczba kandydatów do przyjęcia: 1

Stanowisko: pracownik kancelaryjny  

Okres odbywania stażu: 12 miesięcy

 

Zakres zadań realizowanych na stażu:

 1. zapoznanie z zarządzeniem wewnętrznym w sprawie elektronicznego obiegu dokumentów,
 2. pomoc w segregowaniu i przyjmowaniu przesyłek pocztowych,
 3. skanowanie dokumentów i wprowadzania do elektronicznego systemu obiegu dokumentów,
 4. pomoc przy obsłudze poczty elektronicznej,
 5. rozkładanie poczty przychodzącej zgodnie z dekretacją dla poszczególnych komórek organizacyjnych,
 6. pomoc w bieżącej obsłudze klienta,
 7. dostarczanie przesyłek do urzędów, instytucji na terenie miasta Kłodzka,
 8. uzupełnianie brakujących druków i formularzy w BOK,
 9. wykonywanie innych czynności kancelaryjnych w zależności od potrzeb wydziału i urzędu.                                                                                                                                 

Wymagania względem kandydata na staż:

 1. wykształcenie min. średnie, preferowane wykształcenie wyższe;
 2. umiejętność obsługi komputera;
 3. ogólna orientacja w administracji samorządowej;
 4. cechy osobowościowe: sumienność, samodzielność, dokładność.

 

Nabór kandydata na staż odbędzie się w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Nabór przeprowadzi komisja złożona z kierownika komórki organizacyjnej, w której będzie realizowany staż oraz kierownika Referatu ds. kadrowych i kancelaryjnych.

Osoby zainteresowane realizacją stażu proszone są o składanie swoich ofert zawierających:

 1. CV (z aktualnym nr telefonu kontaktowego),
 2. podanie o przyjęcie na staż,
 3. informację dotyczącą kwalifikowalności kandydata na staż oraz oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.powiat.klodzko.pl zakładka Formularze i druki – Wydział Organizacyjny).

Dokumenty należy składać w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przy ul. Okrzei 1.

Termin składania ofert upływa dnia 9 lipca 2021 r.

Z grona złożonych podań komisja dokona wstępnego wyboru kandydatów, którzy zaproszeni zostaną na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Planowany termin rozpoczęcia stażu: lipiec 2021 r. Realizacja stażu uwarunkowana jest pozytywną decyzją Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie organizacji stażu w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

Przed złożeniem oferty kandydat zobowiązany jest upewnić się w urzędzie pracy, czy kwalifikuje się na staż, tzn. czy spełnia warunki określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

STAROSTA

Maciej Awiżeń

 

Informacja o wyniku naboru - plik usunięty