Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 czerwca 2021 roku

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

VII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 30 czerwca 2021 roku

                               

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920.) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego

(t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018 r. poz. 4702),

podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych,

przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 maja 2021 roku (10:19:00) - REASUMPCJA

Wyniki imienne:

 • ZA(26):

         Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Jarosław Przybył, Renata Wolan-Niemczyk, Tadeusz Zieliński, Anita Piszko, Małgorzata Kanecka, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz, Sławomir Karwowski, Robert Duma, Mariusz Borcz, Ewelina Ptak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Jacek Hecht, Piotr Marchewka, Joanna Walaszczyk, Ryszard Niebieszczański, Józef Kołt, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran

 • PRZECIW(0):
 • WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
 • NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

          Waldemar Bicz.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku za rok 2020 rok (druk nr VII/1), (10:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA(23):

Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Tadeusz Zieliński, Anita Piszko, Renata Wolan-Niemczyk, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Robert Duma, Marek Mazurkiewicz, Ewelina Ptak, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Michał Cisakowski, Jarosław Przybył, Borysław Zatoka, Tomasz Nowicki, , Jacek Hecht, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Maciej Awiżeń

 • PRZECIW(0):
 • WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Józef Kołt, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska.

 • NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Waldemar Bicz

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr VII/2) (10:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA(22):

Tomasz Nowicki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Tadeusz Zieliński, Renata Wolan-Niemczyk, Sławomir Karwowski, Maciej Awiżeń, Marek Mazurkiewicz, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka, Robert Duma, Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Jacek Hecht, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz

 • PRZECIW(0):
 • WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

         Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Paweł Szafran.

 • NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

         Waldemar Bicz

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VII/3), (10:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA(22):

Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Renata Wolan-Niemczyk, Tadeusz Zieliński, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Robert Duma, Mariusz Borcz, Małgorzata Kanecka, Sławomir Karwowski, Tomasz Nowicki, Piotr Marchewka, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Ewelina Ptak, Ryszard Niebieszczański, ,Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz.

 • PRZECIW(1):

         Joanna Walaszczyk

 • WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

         Józef Kołt, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska

 • NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

         Waldemar Bicz

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku (druk nr VII/4), (10:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA(25):

Małgorzata Kanecka, Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tomasz Nowicki, Anita Piszko, Sławomir Karwowski, Tadeusz Zieliński, Renata Wolan-Niemczyk, Jarosław Przybył, Mariusz Borcz, Piotr Marchewka, Robert Duma, Jacek Hecht, Michał Cisakowski, Maciej Awiżeń, Marek Mazurkiewicz, Józef Kołt, Ryszard Niebieszczański, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska, Borysław Zatoka, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran

 • PRZECIW(0):
 • WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
 • NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

         Waldemar Bicz, Joanna Walaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie oraz nadania statutu (druk nr VII/5), (10:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA(25):

         Renata Wolan-Niemczyk, Grzegorz Kuzak, Jarosław Przybył, Anita Piszko, Małgorzata Kanecka, Michał Cisakowski, Jacek Hecht, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Mariusz Borcz, Borysław Zatoka, Robert Duma, Sławomir Karwowski, Maciej Awiżeń, Joanna Walaszczyk, Ryszard Niebieszczański, Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka, Tomasz Nowicki, Marek Mazurkiewicz, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran

 • PRZECIW(0):
 • WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

          Józef Kołt

 • NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

         Waldemar Bicz

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 maja 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku (druk nr VII/6) (10:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA(23):

        Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Renata Wolan-Niemczyk, Piotr    Marchewka, Jacek Hecht, Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Sławomir Karwowski, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Mariusz Borcz, Anita Piszko, Robert Duma, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jarosław Przybył, Borysław Zatoka, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran

 • PRZECIW(0):
 • WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

         Józef Kołt, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska

 • NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

         Waldemar Bicz