Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości

 GN. 6840.1.10 .2016.GN 3                                                                     Kłodzko, dn.   14 lipca   2021 r.

 GN. 6840.1.10A.2016.GN 3

 

 

ODWOŁANIE PRZETARGU

 NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)      

STAROSTA KŁODZKI -  ODWOŁUJE

1.ogłoszony na dzień 30 lipca 2021 r. na godz. 10. 00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu niemieszkalnego – garażu nr 31 o pow. 20,60m², będącego odrębną nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa, dla której prowadzona jest lokalowa księga wieczysta nr SW1K/00103227/8 wraz z udziałem 249/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu, usytuowanego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Stroniu Śląskim, przy ul. Sudeckiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 559/13 AM – 11, obręb  Stronie Śląskie   o pow. 0,2789 ha dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczystą    nr SW1K/00068004/1.

2. ogłoszony na dzień 30 lipca 2021 r. na godz. 12. 00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu niemieszkalnego – garażu nr 40 o pow. 15m², będącego odrębną nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa, dla której prowadzona jest lokalowa księga wieczysta nr SW1K/00103228/8 wraz  z udziałem 187/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu, usytuowanego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Stroniu Śląskim, przy ul. Sudeckiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 559/13 AM – 11, obręb  Stronie Śląskie   o pow. 0,2789 ha dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczystą  nr SW1K/00068004/1.

 

Przyczyna odwołania przetargów: ogłoszenia o przetargu nie spełniają wymagań określonych w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).      

Informacja  o odwołaniu przetargów publikowana  jest  na stronie internetowej  Powiatu  Kłodzkiego, w  Biuletynie

Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl  (zakładka: przetargi na nieruchomości), na  tablicy informacyjnej

Starostwa  Powiatowego   w   Kłodzku   przy   ul.  Okrzei 1 (parter)  oraz   na stronie  internetowej  –  komunikaty

doba.pl.

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną powtórzone w innym terminie, który zostanie podany do publicznej wiadomości.

Dodatkowych informacji dotyczących odwołania przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Okrzei 1, pokój 214, tel. 74 865 75 32.