Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2021 roku

 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych                                              Kłodzko, 19 sierpnia 2021 roku

ORG.BR.0012.46.2021.BR2

 

Radni,

Członkowie Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

 

           Informuję, iż zwołuję w dniu 25 sierpnia 2021 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad VIII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, w sprawie:
 1. zmiany uchwały Nr IX/76/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2021,
 2. zmiany Uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr IV/23/2021 w sprawie określenia zadań finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku
 1. Organizacja opieki długoterminowej w powiecie kłodzkim.
 2. Wizytowanie i ocena funkcjonowania domów pomocy społecznej – wizytacja do DPS Podzamek.
 3. Sprawy różne:
  1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
  2. przyjęcie protokołu: nr 6/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 23 czerwca 2021 roku oraz nr 7/21 z posiedzenia w dniu 28 czerwca 2021 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

                                                                Z poważaniem

                                                                              Wiceprzewodnicząca Komisji

                                                                             Agnieszka Mandryk - Kryniecka

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 8 657 531

e-mail: