Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 25 sierpnia 2021 roku

Komisja Budżetu i Finansów                                                                               Kłodzko, 20 sierpnia 2021 roku
ORG.BR.0012.45.2021.BR1
                                                                                                     Radni,
                                                                                                     Członkowie
                                                                                                     Komisji Budżetu i Finansów

Informuję, iż zwołuję w dniu 25 sierpnia 2021 roku, o godz. 13.30 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek posiedzenia:
1.    Ustalenie porządku obrad komisji.
2.    Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad VIII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego:
a)    zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
c)    określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok.
3.    Ocena sytuacji finansowej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki.
4.  Sprawy różne
a)  ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
b)  przyjęcie protokołu nr 6/21 z posiedzenia w dniu 25 czerwca 2021 roku.


Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920).
Z poważaniem

                                                                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                   Marek Mazurkiewicz