Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VIII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 sierpnia 2021 roku

OGŁOSZENIE

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

zawiadamia, że w dniu 31 sierpnia 2021 roku, o godz. 10.00

w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego ( nr 109 )

w Starostwie Powiatowym w  Kłodzku przy ul. Okrzei 1

odbędzie się VIII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego.

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Ślubowanie radnej.
 3. 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 czerwca 2021 roku.
 5. 5. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.
 6. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. a. zmiany w składzie osobowym Komisji Edukacji Rady Powiatu Kłodzkiego,
  2. b. zmiany w składzie osobowym Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego,
  3. c. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok,
  4. d. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  5. e. zmiany uchwały nr IX/76/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2021,
  6. f. określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok,
  7. g. pozbawienia dróg położonych na terenie powiatu kłodzkiego kategorii drogi powiatowej,
  8. h. pozbawienia dróg położonych na terenie powiatu kłodzkiego kategorii drogi powiatowej,
  9. i. rozpatrzenia skargi z dnia 8 czerwca 2021 roku na Dyrektora Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych nr 1 i 2 w Domaszkowie,
  10. j. rozpatrzenia skargi z dnia 19 kwietnia 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku,
  11. k. rozpatrzenia skargi z dnia 19 kwietnia 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku,
  12. l. rozpatrzenia skargi z dnia 3 czerwca 2021 na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku,
  13. m. rozpatrzenia petycji z dnia 21 czerwca 2021 roku dotyczącej podjęcia niezbędnych, dostępnych Radzie Powiatu Kłodzkiego działań, zmierzających do przywrócenia zlikwidowanych połączeń kursowych na linii Jugów- Miasto Nowa Ruda przez PKS w Kłodzku S.A.,
 7. 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań, a także informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego oraz uchwał Zarządu Powiatu Kłodzkiego podjętych w I półroczu 2021 roku.
 8. 8. Interpelacje i pytania radnych.
 9. 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. 10. Sprawy różne.
 11. 11. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

                                                                         Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

               Zbigniew Łopusiewicz