Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 21 września 2021 roku

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji                                    Kłodzko, 15 września 2021 roku

ORG.BR.0012.56.2021.BR1

 

Radni,

Członkowie

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 21 września 2021 roku, o godz. 9.00 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosku i Petycji Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Analiza, przeprowadzenie czynności wyjaśniających i przygotowanie dla rady opinii wraz z uzasadnieniem w temacie rozpatrzenia skargi z dnia 17 sierpnia 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.
  3. Pismo z dnia 3 września 2021 roku dotyczące postępowania administracyjnego przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Kłodzku w zakresie niezgodnego z prawem usytuowania zbiornika na nieczystości ciekłe na nieruchomości położonej w Starym Wielisławiu- do wiadomości komisji.
  4. Sprawy różne:
  1. przyjęcie protokołu nr 4/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18 sierpnia 2021 roku.

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920 ze zm.).

Z poważaniem

       Przewodnicząca Komisji

 

                  Anita Piszko