Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 22 września 2021 roku

Komisja Edukacji                                                                                              Kłodzko, 17 września 2021 roku

ORG.BR.0012.55.2021.BR2

Radni,

Członkowie

             Komisji Edukacji

 

       Informuję, iż zwołuję w dniu 22 września 2021 roku, o godz. 12.00 posiedzenie Komisji Edukacji Rady Powiatu Kłodzkiego , które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek posiedzenia:

         1. Ustalenie porządku obrad komisji

2. Bieżąca informacja Dyrektora Wydziału Oświaty

3. Informacja zarządu z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej - zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych.

4.  Informacja   dotycząca   wyników   naboru   do szkół  prowadzonych przez Powiat Kłodzki.

             5.  Sprawy różne:

               a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Edukacji,

               b) przyjęcie protokołu nr 7/21 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 25 sierpnia 2021 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                Jarosław Przybył

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                            

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu                                                                                                           

Tel. 74 865 75 31

e-mail:

              rada@powiat.klodzko.pl