Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IX sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 29 września 2021 roku

 

OGŁOSZENIE

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

       zawiadamia, że w dniu 29 września 2021 roku, o godz. 10.00

     w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego ( nr 109 )

      w Starostwie Powiatowym w  Kłodzku przy ul. Okrzei 1

           odbędzie się IX sesja Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Porządek obrad IX sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Uroczyste wręczenie dyplomów Stypendium Uczniowskiego Programu Stypendialnego Powiatu Kłodzkiego "Discipulus Exemplorum".
 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 sierpnia 2021 roku.
 5. Informacja Zarządu Powiatu Kłodzkiego z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej- zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/1),
  2. zmiany w składzie osobowym Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/2),
  3. wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/3),
  4. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr IX/4),
  5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/5),
  6. pozbawienia dróg położonych na terenie powiatu kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (druk nr IX/6),
  7. pozbawienia dróg położonych na terenie powiatu kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (druk nr IX/7),
  8. nadania Stanisławowi Aniołowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego, (druk nr IX/8),
  9. nadania Małgorzacie Bednarek Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/9),
  10. nadania Zygmuntowi Byrskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/10),
  11. nadania Piotrowi Hercogowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/11),
  12. nadania Markowi Janikowskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/12),
  13. nadania Dariuszowi Kłonowskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/13),
  14. nadania Wojciechowi Kołodziejowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/14),
  15. nadania Ludwikowi Pikule Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/15),
  16. nadania Zbigniewowi Piotrowiczowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/16),
  17. nadania Piotrowi Pustelnikowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/17),
  18. nadania Lilianie Stopce Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/18),
  19. nadania Szkole Artystycznej Open Vocal Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/19),
  20. nadania Renacie Wolan – Niemczyk Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/20),
  21. nadania Waldemarowi Zielińskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/21),
  22. rozpatrzenia skargi z dnia 17 sierpnia 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku (druk nr IX/22).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji zadań (w 2020 roku oraz na bieżąco), finansowanych przez PFRON na likwidację barier architektonicznych i technicznych.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.
 9. Interpelacje i pytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                                                                                                      (-)

Zbigniew Łopusiewicz