Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Zarządu Powiatu Kłodzkiego o wyniku przetargu

GN.6845.2.1.2020.GN6                                                                                    Kłodzko, 01.10.2021 r.

 

 

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

O WYNIKU PRZETARGU

 

  1.   Data przetargu: 23.09.2021 r.  

 

  1.  Miejsce przetargu: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. S. Okrzei 1, pokój 302

 

  1. Rodzaj przetargu: III przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony  części nieruchomości zabudowanej

 

  1. Dane nieruchomości: przedmiot przetargu stanowi część nieruchomości zabudowanej o powierzchni użytkowej 1508,95 m², poł. w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 6 wraz z działką ozn. geodezyjnym nr 378, AM-4, obręb Centrum, wpisaną do księgi wieczystej SW1K/00063000/8. Budynek użytkowy, 4-kondygnacyjny, wolnostojący, połączony łącznikiem z sąsiednim budynkiem przy ul. Sienkiewicza 6a,  z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności usługowej zgodnej z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

  1. Liczba podmiotów dopuszczonych do uczestniczenia w III przetargu: 0

 

  1. Liczba niedopuszczonych do III przetargu: 0

 

  1. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego: 4 000,00 zł netto (słownie: cztery tysiące złotych netto)

 

  1. Dzierżawca nieruchomości: III przetarg zakończył się wynikiem negatywnym wobec braku oferentów

 

Niniejsza informacja zostaje na okres 7 dni wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 oraz opublikowana na stronie       www.bip. powiat.klodzko.pl

 

 

Sporządziła: Ilona Siudak