Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja Zarządu Powiatu Kłodzkiego o wyniku przetargu - Z. Czarnego 2

GN.6840.2.2.2019.GN6                                                                                    Kłodzko, 20.10.2021 r.

 

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

O WYNIKU  PRZETARGU

 

 

1.   Data przetargu:  12 października 2021  r.

 

  1. Miejsce przetargu: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, Biuro Rady, pokój nr 302

 

  1. Rodzaj przetargu: I przetarg ustny nieograniczony

 

  1. Dane nieruchomości: nieruchomość zabudowana położona w Kłodzku przy ul. Zawiszy Czarnego 2, oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 63, (AM-1), obręb 0010 Centrum o powierzchni 0,0406 ha, wpisana do  księgi wieczystej SW1K/00047534/2, powierzchnia użytkowa budynku 783,60 m²  (bez piwnicy). Dotychczas obiekt pełnił funkcję Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (przychodnia).

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego staromiejskiej dzielnicy miasta Kłodzka położonej między ulicami: Kościuszki, Zawiszy Czarnego, Nad Kanałem, terenami położonymi poniżej ulicy Łukasińskiego, ulicą Kolejową, rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Skośną, Półwiejską, Nowy Świat i Noworudzką uchwalonym uchwałą nr XLI/330/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25.08.2005 r. działka zlokalizowana jest  w bloku urbanistycznym B 1 U/MW ograniczony: ulicą Zawiszy Czarnego, placem Władysława Jagiełły  i ulicą Wojska Polskiego.

(„Przeznaczenie terenu:  

Teren przeznaczony pod funkcję usług i mieszkalnictwa. Zespół obiektów ośrodka kultury oraz budynek przy ulicy Zawiszy Czarnego nr 2 łącznie z terenem wnętrza bloku przeznaczony w całości na rozbudowę i modernizację ośrodka kultury z wielofunkcyjną salą widowiskową i zespołem pomieszczeń, obiektów i urządzeń towarzyszących. Istniejący skwer zieleni parkowej do utrzymania bez zmian. Usługi przy budynku ulicy Wojska Polskiego nie powinny kolidować z funkcją kultury. Wymagane oczyszczenie terenu (wnętrze bloku) z oficyny przy ulicy T. Kościuszki 11a oraz z zabudowy gospodarczej i warsztatowo - garażowej i zagospodarowanie go zielenią i małą architekturą w formie ułatwiającej organizowanie imprez plenerowych”).

(„Obiekty posiadające wysokie wartości kulturowe przeznaczone do konserwacji: a) – ulica Zawiszy Czarnego nr 2 – budynek mieszkalny, obecnie budynek Pogotowia Ratunkowego; l 80. XIX w”).

Ustalenia z zakresu ochrony konserwatorskiej: teren znajduje się w strefach: B – ochrony ekspozycji, K – ochrony krajobrazu, W – ochrony archeologicznej.

Jednostka strukturalna oznaczona symbolem B1U/MW znajduje się w strefie  B ochrony konserwatorskiej.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem  obciążeń i zobowiązań.

 

  1. Cena wywoławcza:  1 794 000  zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt  cztery tysiące złotych)

 

  1. Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w I przetargu: 0

 

  1. Liczba osób niedopuszczonych do I przetargu:  0

 

  1. Nabywca nieruchomości:  I przetarg zakończył się wynikiem negatywnym wobec braku oferentów.

 

 

Niniejsza informacja zostaje na okres 7 dni wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 oraz opublikowana na stronie  www.bip.powiat.klodzko.pl.

 

 

Sporządziła: Ilona Siudak