Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XI sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 27 października 2021 roku

OGŁOSZENIE

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

 zawiadamia, że w dniu 27 października 2021 roku, o godz. 10.00

w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego ( nr 109 )

 w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przy ul. Okrzei 1

    odbędzie się XI sesja Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

       Przed sesją odbędzie się wręczenie podziękowań za służbę podczas misji pomocowej w Grecji, dla strażaków odbywających służbę w jednostkach na terenie powiatu kłodzkiego.

 

Porządek obrad XI sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX i X sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
 4. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych i pracowników.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  3. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
  4. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
  5. dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Kłodzkiego instrumentem płatniczym,
  6. wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku na lata 2021 i 2022,
  7. określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób          Niepełnosprawnych na 2021 rok,
  8. podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych,
  9. ustalenia zwiększonej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu                rodzinnego prowadzonej przez Powiat Kłodzki,
  10. ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań oraz informacja na temat realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego za trzy kwartały 2021 roku.
 7. Interpelacje i pytania radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

 

                                                                         Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                               (-)

               Zbigniew Łopusiewicz