Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XI sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 27 października 2021 roku

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

XI sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 27 października 2021 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018 r. poz. 4702),

podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych,

przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 29 września 2021 roku (10:25)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Mariusz Borcz, Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Tomasz Nowicki, Michał Cisakowski, Robert Duma, Joanna Walaszczyk, Anita Piszko, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz, Józef Kołt, Piotr Marchewka, Borysław Zatoka, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Waldemar Bicz, Krystyna Śliwińska.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z X uroczystej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 19 października 2021 roku (10:27)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Grzegorz Kuzak, Joanna Walaszczyk, Sławomir Karwowski, Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Józef Kołt, Jolanta Walkiewicz, Mariusz Borcz, Robert Duma, Waldemar Bicz, Zbigniew Łopusiewicz, Maciej Awiżeń, Ryszard Niebieszczański, Jacek Hecht, Piotr Marchewka, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Krystyna Śliwińska, Ewelina Ptak, Jarosław Przybył, Anita Piszko, Michał Cisakowski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok (druk nr XI/1) (10:29)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Sławomir Karwowski, Tomasz Nowicki, Borysław Zatoka, Grzegorz Kuzak, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Maciej Awiżeń, Piotr Marchewka, Waldemar Bicz, Ewelina Ptak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jolanta Walkiewicz, Jacek Hecht, Robert Duma, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr XI/2) (10:31)

Wyniki imienne:

ZA(18):

Tomasz Nowicki, Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ewelina Ptak, Anita Piszko, Robert Duma, Zbigniew Łopusiewicz, Waldemar Bicz, Jolanta Walkiewicz, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Piotr Marchewka, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości (druk nr XI/3) (10:32)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Jacek Hecht, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Robert Duma, Piotr Marchewka, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Jolanta Walkiewicz, Jarosław Przybył, Ryszard Niebieszczański, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Krystyna Śliwińska, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Michał Cisakowski, Mariusz Borcz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości (druk nr XI/4) (10:34)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Tomasz Nowicki, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Grzegorz Kuzak, Borysław Zatoka, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Ewelina Ptak, Robert Duma, Joanna Walaszczyk, Anita Piszko, Piotr Marchewka, Jolanta Walkiewicz, Jarosław Przybył, Józef Kołt, Zbigniew Łopusiewicz, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Kłodzkiego instrumentem płatniczym (druk nr XI/5), (10:36)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Maciej Awiżeń, Michał Cisakowski, Robert Duma, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Mariusz Borcz, Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz, Jarosław Przybył, Jacek Hecht, Anita Piszko, Sławomir Karwowski, Marek Mazurkiewicz, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Krystyna Śliwińska.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku na lata 2021 i 2022 (druk nr XI/6) (10:38)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ewelina Ptak, Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Waldemar Bicz, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Anita Piszko, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Borysław Zatoka, Piotr Marchewka, Jacek Hecht, Jolanta Walkiewicz, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok (druk nr XI/7), (10:40)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki, Ewelina Ptak, Michał Cisakowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Borysław Zatoka, Waldemar Bicz, Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Mariusz Borcz, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Joanna Walaszczyk, Jolanta Walkiewicz, Józef Kołt, Zbigniew Łopusiewicz, Anita Piszko, Krystyna Śliwińska, Piotr Marchewka, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych (druk nr XI/8) (10:42)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Jacek Hecht, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Ewelina Ptak, Ryszard Niebieszczański, Anita Piszko, Jolanta Walkiewicz, Mariusz Borcz, Borysław Zatoka, Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Jarosław Przybył, Tomasz Nowicki, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zwiększonej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Kłodzki (druk nr XI/9) (10:43)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Ryszard Niebieszczański, Tomasz Nowicki, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka, Jacek Hecht, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Mariusz Borcz, Jolanta Walkiewicz, Waldemar Bicz, Jarosław Przybył, Anita Piszko, Zbigniew Łopusiewicz, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Piotr Marchewka, Krystyna Śliwińska, Adam Łącki, Agnieszka Mandryk – Kryniecka.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia (druk nr XI/10) (10:45)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Tomasz Nowicki, Ryszard Niebieszczański, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jarosław Przybył, Waldemar Bicz, Ewelina Ptak, Józef Kołt, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Marek Mazurkiewicz, Piotr Marchewka, Robert Duma, Michał Cisakowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jacek Hecht, Zbigniew Łopusiewicz, Jolanta Walkiewicz, Maciej Awiżeń, Anita Piszko, Borysław Zatoka, Adam Łącki, Krystyna Śliwińska.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Tadeusz Zieliński

 

Sporządziła:  Diana Zając

                    Biuro Rady Powiatu